As loyal visitors to my website know, I have been working on the Hoeven “spiritual medium” Robbert van den Broeke (born 1980) case since 2005. Maybe you remember the Genverbrander case? Right, that was the blunder of the “medium” from Hoeven and “Genverbrander” even made it to Dutch Word of the Year 2005. In 2012 Stan Pluijmen (born 1989) joined this story. Pluijmen was for a long time the best friend of Van den Broeke, but also of Joran van der Sloot (born 1987). Stan Pluijmen has told me this year, 2020, that he broke up with both Van den Broeke and Van der Sloot, which of course does not mean that no new things will be added.

And it shows, now that according to international reports Van der Sloot has contracted the dreaded coronavirus under the extremely unsanitary conditions in the prison in Peru. Stan Pluijmen has given Joran van der Sloot a lot of money in the past, that information also came to me via Stan and then in the public domain. Furthermore, Stan Pluijmen kept hammering on the location he suggested of the alleged remains of Natalee Holloway: grave number 15 in the St. Anna cemetery in Aruba. There are a striking number of meanders in this complex story.

Meanders
Meanders, courtesy Robert Hodgin

Stan also sent me this clip exclusively, so it can be said that a lot of material came to me through Stan and then in the general press:

As said, Stan Pluijmen started emailing me in 2012, so Stan also sent and sends me authentic Joran van der Sloot photos, information about his finances (Stan said he sent that to me accidentally), and all kinds of other information, I even got two clips (clip1, clip 2) of Joran van der Sloot’s wife, Leydi Figueroa Uceda. That turned out to be orchestrated by Stan as “practical joke”, but the clips are authentic. I don’t know Joran van der Sloot and his (ex?) wife, only through Stan. The reason I added “ex” to “wife” is because I heard through Van den Broeke-Pluijmen that Joran and Leydi had split up, but I cannot find any official status about this.

That is how I got dragged along, and Stan continues to email me. I may and probably will follow up in a follow-up section on this site. From now on I will publish the material I receive in this case directly and first on this site. In the past, it mainly went through my Twitter account. Indeed, I was recently called a “journalist” by a “fellow” journalist, and yes, perhaps it is time to face this fact.

Successively I receive the following from Stan:

  • Received July 23, 2020: Screenshot of text message in which family of Leydi asks Stan Pluijmen for help because Joran van der Sloot is said to have coronavirus; usually this means aid in the form of money
  • Received July 27, 2020: Medical prescription Joran van der Sloot, medicines he gets now that he allegedly has the coronavirus
  • Received July 27, 2020: A photo of a kind of altar that Leydi made for her (ex) husband Joran van der Sloot
Screenshot text message Carol Figueroa to Stan Pluijmen
Screenshot text message Carol Figueroa to Stan Pluijmen
Joran van der Sloot "Corona virus medical prescription"
Joran van der Sloot “Corona virus medical prescription”

Googling these medical terms shows that the first two are indeed associated with Corona virus experimental treatment:

Azitromicina

Ivermectina

Prednisona

Leydi Figueroa "altar" for Joran van der Sloot
Leydi Figueroa “altar” for Joran van der Sloot

Some links Stan sent, one of which I already received from someone else:

Press notification in Peru
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Press notification in Peru https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Notifications in Peru, press translate while visiting link https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/
Notifications in Peru, press translate while visiting link https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/

This information may be reproduced by expressly mentioning this website and my name, so like this, or similar:

Source: Constantia Oomen via Parameter WordPress.

Shortcuts to Joran van der Sloot sections on this site (it is recommended to read the blogs chronologically):

Stan and Joran van der Sloot (2015, 2016)

SECOND HACK, PART 2, AND HOW IT RELATED TO JORAN VAN DER SLOOT (2015, 2016)

VIDEOS AND AUDIOS “HIGHLIGHTS” (2017)

The Hanger (whole blog) (2017)

The Devil’s Fork (more or less whole blog) ( 2018)

The Volcano, Stan, Alan and others (2020)

And last but certainly not least: The “Knaapje” Google drive with a lot of material, also about Joran van der Sloot

*** Add this site to your Favorites if you are interested in para fraud but also Joran van der Sloot! ***

Zoals trouwe bezoekers van deze website weten, ben ik al sinds 2005 met de zaak van het Hoevense “medium” Robbert van den Broeke (geboren 1980) in de weer. Misschien herinnert u zich nog de Genverbrander zaak? Juist, dat was de blunder van het “medium” uit Hoeven en “Genverbrander” werd zelfs Woord van het Jaar 2005. In 2012 kwam Stan Pluijmen (geboren 1989) dit verhaal versterken. Pluijmen was lange tijd boezemvriend van Van den Broeke, maar ook van Joran van der Sloot (geboren 1987). Stan Pluijmen heeft mij dit jaar, 2020, verteld dat hij zowel met Van den Broeke als Van der Sloot gebroken heeft, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen nieuwe dingen meer bijkomen.

En dat blijkt, nu Van der Sloot onder de extreem onhygiënische omstandigheden in de gevangenis in Peru en volgens internationale berichtgeving het gevreesde virus heeft opgelopen. Stan Pluijmen heeft Joran van der Sloot in het verleden veel geld toegestoken, ook die informatie kwam via Stan naar mij en zo in de openbaarheid. Verder bleef Stan Pluijmen maar hameren op de begraafplaats van de vermeende fysieke overblijfselen van Natalee Holloway in graf nummer 15 op het St. Anna kerkhof in Aruba. Er zijn opvallend veel meanders in dit complexe verhaal.

Meanders
Meanders, beeldkrediet Robert Hodgin

Deze clip stuurde Stan mij ook als enige toe, er kan dus gesteld worden dat veel materiaal via Stan en dan naar en via mij in de openbaarheid is gekomen:

Zoals gezegd begon Stan Pluijmen mij te mailen in 2012, en Stan stuurde en stuurt mij dus ook authentieke Joran van der Sloot foto’s, informatie over zijn financiën (Stan zei dat dát per ongeluk was), en allerlei andersoortige informatie, ik kreeg zelfs twee clips (clip1, clip 2) van de vrouw van Joran van der Sloot, Leydi Figueroa Uceda. Dat bleek overigens door Stan georkestreerd als “practical joke”, maar de clips zijn wel authentiek. Ik ken Joran van der Sloot en zijn (ex?)vrouw niet, alleen via Stan. De reden dat ik “ex” bij “vrouw” zet, is omdat ik via Van den Broeke-Pluijmen hoorde dat Joran en Leydi uit elkaar waren, maar ik kan geen officiële status hierover vinden.

Zo werd ik er met de haren bij gesleept, en Stan blijft mij mailen. Ik zal daar mogelijk in een vervolgdeel op deze site weer op in gaan. Vanaf nu zal ik het materiaal dat ik in deze zaak ontvang, direct en als eerste op deze site plaatsen. In het verleden ging het vooral eerst via mijn Twitteraccount. Ik werd onlangs namelijk door een “mede”journalist voor “journalist” uitgemaakt, en ja, misschien is het tijd om dit feit onder ogen te zien.

Achtereenvolgens ontving ik het volgende van Stan:

  • Ontvangen 23 juli 2020: Screenshot van text message waarin familie van Leydi Stan Pluijmen om hulp vraagt omdat Joran van der Sloot coronavirus zou hebben; meestal wordt dan hulp in de vorm van geld bedoeld
  • Ontvangen 27 juli 2020: Recept Joran van der Sloot, medicijnen die hij krijgt nu hij naar verluidt dus het coronavirus heeft
  • Ontvangen 27 juli 2020: Een foto van een soort altaartje dat Leydi voor haar (ex)man Joran van der Sloot gemaakt heeft
Screenshot text message Carol Figueroa naar Stan Pluijmen
Joran van der Sloot "Corona virus medisch recept"
Joran van der Sloot “Corona virus medisch recept”

Als u deze medische termen googelt, kunt u inderdaad zien dat de eerste twee geassocieerd zijn met experimentele behandeling van het coronavirus:

Azitromicina

Ivermectina

Prednisona

Leydi Figueroa "altaartje" voor Joran van der Sloot
Leydi Figueroa “altaartje” voor Joran van der Sloot

Nog wat links die Stan stuurde, een daarvan kreeg ik ook al van iemand anders:

Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/
https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/

Deze informatie mag overgenomen worden onder uitdrukkelijke vermelding van deze website en mijn naam, dus zo, of vergelijkbaar:

Bron: Constantia Oomen via Parameter WordPress.


Snelkoppelingen naar Joran van der Sloot gedeeltes op deze site (aanbevolen is de blogs chronologisch te lezen):

Stan en Joran van der Sloot (2015, 2016)

DE TWEEDE HACK, DEEL 2, EN WAT DIE MET JORAN VAN DER SLOOT TE MAKEN HAD (2015, 2016)

VIDEOS EN AUDIO’S “HOOGTEPUNTEN” (2017)

Knaapje (hele blog) (2017)

De duivelsvork (min of meer hele blog) (2018)

De Vulkaan, Stan, Alan en anderen (2020)

En last but certainly not least: De “Knaapje” Google drive met heel veel materiaal, ook over Joran van der Sloot

*** Voeg deze site toe aan uw Favorieten als u geïnteresseerd bent in parafraude maar ook Joran van der Sloot! ***