WELCOME

🇺🇸 Parameter + Behind The Scenes Of Robbert Van Den Broeke
🇳🇱 Parameter + Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke

🇺🇸 Welcome to the world of para fraud.
New, 10/01/2020: Stan Pluijmen

Content can be experienced as disturbing!

🇳🇱 Welkom in de wereld van parafraude.
Nieuw, 01/10/2020: Stan Pluijmen

Inhoud kan als schokkend ervaren worden!


🇺🇸 By the same author, Constantia Oomen
Lion Hearts, about Constantia Oomen and Rob Nanninga, the skeptic responsible for the discovery of the Robbert van den Broeke-Genverbrander* blunder 

* Dutch Word of the Year 2005

🇳🇱 Van dezelfde auteur, Constantia Oomen
Leeuwenharten, over  Constantia Oomen en Rob Nanninga, de skepticus verantwoordelijk voor de ontdekking van de Robbert van den Broeke-Genverbrander* blunder
* Woord van het Jaar 2005