Stan Pluijmen

Stan Pluijmen
Stan Pluijmen

“Wie is Stan Pluijmen?” Onlangs kreeg ik deze vraag naar aanleiding van deze YouTube clip. Stan Pluijmen draait al een hele tijd mee in de Joran van der Sloot zaak, maar blijft relatief (erg) onbekend. Hoe ik tot dit specifieke blog gekomen ben, kunt u lezen in voorgaande blogs, het eerste blog dateert van 2015.

Stan Pluijmen wordt geboren op 16 januari 1989 te Geleen in Limburg. Alternatieve spelling van zijn naam is “Stan Pluymen”. Volgens Stans berichtgeving leerde hij Joran van der Sloot in 2008 kennen. Beide zijn verwoede pokeraars.

Stan Pluijmen, oudere foto

In 2009 komt Stans naam voor het eerst bovendrijven in de media als de securityconsultant die in 2008 ontdekte dat er een pizza’s-voor-één-cent-beveiligingslek was bij Just-Eat.nl. Ook Nu.nl maakt melding van deze zaak.

Moordgedachten

Fast forward 2010: Van der Sloot was na verhoren in de Natalee Holloway zaak op de vlucht geslagen, en zijn gedachten en impulsen over geld, en zijn wanhoop over het gebrek daaraan, werden steeds groter. Na zijn poging in 2010 Beth Holloway af te persen, was de FBI ernstig op hem aangeslagen. Op de dag precies, exact vijf jaar na de verdwijning van Natalee Holloway, op 30 mei 2010, doodde hij Stephany Flores. Kort voor deze daad had hij intensief contact met ene “Stan”, dit blijkt Stan Pluijmen. Er kwam naar buiten dat Joran en Stan een man hadden willen afpersen met kinderporno. Volgens Stan had het nooit in zijn bedoeling gelegen die man echt af te persen. Het afpersingsplan was bedoeld om “Joran van der Sloot van zijn moordgedachten af te helpen”, maar Stephany Flores vond dus alsnog de dood.

Ook Stan werd verhoord in de 2010-Stephany Flores zaak. Hij kwam als direct gevolg hiervan in 2011 onder financieel bewind te staan en zijn computer en toebehoren werden door de politie in beslag genomen.

Stans papegaai-medium

Vanaf 2012 begint Stan Pluijmen zich op een andere wijze te manifesteren. Hoevens “medium” Robbert van den Broeke, in 2005 door de mand gevallen als “Genverbrander“-oplichter, begint haatmails te sturen naar critici en Stan Pluijmen blijkt opeens zijn woordvoerder. Stan had Robbert van den Broeke en ook mij via publiciteit rondom die zaak gevonden, onder andere via mijn betrokkenheid op het FOK en het Genverbrander.nl forum (destijds van mij). Stan woonde in 2011 een poosje bij Robbert. Vanaf 2012 zou blijken dat ik Van den Broekes grootste haat doelwit zou worden. Op vragen wat er aan de hand was met de haatmails van Van den Broeke kwam Stan meteen met het standaard antwoord: “Er is een hacker, Robbert doet dit niet zelf“.

Wat bindt het trio Pluijmen-Van den Broeke-Van der Sloot? Stans betrokkenheid bij Joran van der Sloots “geheimen” werd duidelijk toen niet Stan Pluijmen, maar zijn vriend Robbert van den Broeke opeens herhaalde malen sinds 2014 met fantastische verhalen over Natalee Holloway kwam, omdat hij volgens eigen zeggen paranormaal had doorgekregen waar haar overblijfselen waren, namelijk in “Graf 15 op het St. Anna Kerkhof te Aruba“. Ook hier kan echter Ockam’s scheermes gelden. Want wie koerde wat en in wiens oor (en waarom)?

Vanaf 2013-2014 werden nu grote paranormale claims gedaan door het trio Joran van der Sloot-Robbert van den Broeke- Stan Pluijmen, onder andere dat Van den Broeke als geest aan Van der Sloot in diens cel zou zijn verschenen.

2013: banden Joran van der Sloot-Robbert van den Broeke

 

Via Van den Broeke kwam in 2015 naar buiten dat Stan Pluijmen 35000 euro aan Van der Sloot gegeven zou hebben om diens boek te financieren. Het gegeven dat de media dit oppikten als zijnde Van den Broeke die het geld gaf aan Joran (waar zou hij dat vandaan moeten halen met zijn Wajong uitkering?), en niet Stan Pluijmen, droeg bij aan het feit dat Pluijmen steeds maar weer buiten schot bleef.

Maar de 2015-35000 euro gift stemde Van der Sloot niet tevreden, want hij bleef maar meer geld eisen van Pluijmen, en dreigde zelfs met “bommen” te gaan gooien.

2015: Joran van der Sloot, brief aan Stan Pluijmen (niet aan Robbert van den Broeke, zoals het in de SBS6 media verslaggeving leek). Bron, Omroep Brabant en SBS6 Shownieuws (zij berichtten hier vaker over)

Waarom sloeg Joran van der Sloot zo’n grove toon aan tegen zijn schijnbare of daadwerkelijke weldoener Stan? En waarom gaf Stan zoveel geld weg en hoe kwam hij daaraan? Veelgehoord was de claim van Van den Broeke en Pluijmen dat ook misdadigers kinderen zijn van God, en dat je ze met liefde moet overstelpen, want haat zou ze alleen maar slechter maken. Er kwamen curieuze berichten naar mij toe, zelfs dat Stan Pluijmen in 2005 op Aruba was geweest.

De Robbert-van-denBroeke-haat- en dreigmail-zaak liep ondertussen zo hoog op dat Robbert van den Broeke in januari 2016 gearresteerd werd en zes dagen verhoord. Minstens zes mensen, waaronder bekende Nederlanders, hadden aangifte gedaan.

IC3 klacht

Vanuit Californië, waar ik in 2017 de Amerikaanse nationaliteit aannam, had ik zelf ook in januari 2015 bij IC3 (internetcrime afdeling FBI) een aanklacht neergelegd, maar daar niets meer op teruggehoord.

Stan Pluijmen die medeverdachte in de haat- en dreigmails zaak was, was precies rond Van den Broekes arrestatiedatum in 2016 samen met zijn partner Alan naar Malaga vertrokken dan wel gevlucht. Na daar ongeveer een jaar gewoond te hebben, meldde hij zich bij de Nederlandse Politie die hem verhoorde, maar liet gaan.

29 juni 2017 Ontvangen
Geldstromen naar Joran van der Sloot via Mary Hammer, Roy Boschman, (Stans voormalige vriend), A.O.M. Van der Sloot (Jorans moeder), en inmiddels overleden J.M. Sieradzka, de oma van Alan Sieradzki (Stan Pluijmens echtgenoot)

Voor het oog van de buitenwereld en toch ook zeker via mijn eigen blogs werden de innige verbindingen in de duivelsvork: Joran van der Sloot-Stan Pluijmen-Robbert van den Broeke steeds duidelijker. Stan bleef maar dingen in mijn mail of anderszins -box droppen, soms ook onbedoeld, zoals in het geval van de financial-sheet drop via Skype.

De zaak tegen Robbert van den Broeke werd geseponeerd “wegens gebrek aan bewijs”. De haat-videoclips van Van den Broeke alleen al leken bewijs genoeg; maar in oktober 2018 werd Van den Broeke desondanks vrijgesproken en kreeg een schadevergoeding.

Misdaadjournalisten en tjakka goeroe

Er speelt tevens het John van den Heuvel gedeelte die het stokje van Peter R. de Vries in de Natalee Holloway zaak lijkt overgenomen te hebben. Van den Heuvel noemde nooit Stan Pluijmens volledige naam en hij legde nooit contact met mij, ofschoon het erop lijkt dat hij de financial sheet van Joran van der Sloot, Joran van der Sloot gevangenisfoto’s enz die ik, via Stan ontvangen, als eerste publiceerde, gebruikte voor zijn onderzoek. De informatie die ik via Stan kreeg, werd wel meteen opgepakt door crime-reporters Martijn Mastenbroek en Vincent Verweij. Ik kwam er in juni 2017 (Twitter) en augustus 2017 (blog) mee en John van den Heuvel in november 2018.

Stan Pluijmen over de al dan niet onbedoelde drop in mijn Skype box

Eind 2017 werd duidelijk dat Emile Ratelband met Robbert naar Aruba wilde om het genoemde Graf 15 op het St. Anna Kerkhof te openen. Dit plan werd afgeblazen. Realistische vermoedens omtrent de reden mogen luiden dat het feit dat een hooggeplaatste rechter-in-opleiding de vader van Joran was en dat het effect van de Natalee Holloway zaak: het toen uitblijvende toerisme, zorgden voor een intens spanningsveld bij de Arubaanse politie en autoriteiten richting de buitenwereld. Kortom: op medewerking richting het openen van een graf hoeft niet gerekend te worden.

Eind 2017: Emile Ratelband en Robbert van den Broeke

Licht aan het einde van de tunnel

Op 14 april 2020 werd ik door de Amerikaans-Nederlandse journalist llan Hoekstra benaderd, die geïnteresseerd bleek in het verhaal Stan Pluijmen-Joran van der Sloot. Hoekstra hoopte naast mij ook Stan te kunnen interviewen, en wilde wel dat ik het aan Stan zou vragen. Ik mailde Stan daarop voor het eerst sinds vijf jaar op 22 april 2020. Alle andere “communicatie” was via Twitter gegaan. Op 25 april 2020 beluisterde ik precies twee jaar aan onbeluisterde audio’s van Stan (ik was daarmee gestopt voor mijn eigen gemoedsrust) en hoorde nu pas dat hij vertelde met Robbert van den Broeke en ook Joran van der Sloot gebroken te hebben. Overigens hebben de heren toch wel af en toe wat contact met elkaar, en het initiatief komt ook van Joran, die recent weer bij Stan aanklopte voor hulp, nu weer omdat hij het Corona Virus zou hebben.

Stan maakt in 2018-2020 schoon schip bij mij en vertelt in mails, audio’s en sinds september 2020 ook diverse chats aan mij dat hij online casino’s trukeert. De reden dat hij er steeds mee weg komt, aldus Stan, is dat de casino’s geen reputatieschade willen. Stan zegt dat Joran dreigde zijn casino-activiteiten bij de pers te onthullen. Door nu zelf “schoon schip” te maken, prikt Pluijmen in ieder geval die dreig-ballon (“bom”) van Van der Sloot door. Stan zou niets en niemand ontziende, rijke casino’s beroven met het idee een soort moderne Robin Hood te worden. Ook blijft hij aandringen dat ik zijn geld aanneem als hulp. Hij bezweert dat ik kan schrijven wat ik wil en dat hij spijt heeft van zijn vroegere daden richting mij, waaronder hacks.

Met het een en ander aan bumps in the road kwam het op negen september 2020 tot een eerste, urenlange (Telegram) chat tussen Stan en mij. / Het volgende deel markeer ik met een andere kleur, omdat niet alles bewezen is, maar mijns inziens is het wel het overwegen waard, omdat het feit is dat er intieme betrekkingen tussen Joran en Stan zijn. /

Stan heeft veel van mijn vragen beantwoord in een aantal chats in september 2020, en ik begin eindelijk te begrijpen wat er in deze zaak is voorgevallen. Een groot deel van onze chats laat ik hier verder buiten beschouwing. Stan begint er onder andere mee dat zijn “geldoom” aan Corona Virus is overleden. Als ik vraag naar verduidelijking zegt hij: “Je kan wat ik kan uitvergroten”. Verder tilt Stan nog steeds online casino’s onder gebruikmaking van diverse tactieken. Met dat doel gebruikt hij andermans (met toestemming) of fake IDs. Hij toonde een ID van een dame in Balen waar het casino een probleem mee had wegens een België-Nederland discrepantie. Hij zegt geen individuele personen meer te hacken. Stan Pluijmen vertelt ook hoe hij voortdurend wordt benaderd door “vrienden” die om geld vragen en zegt daar niet blij mee te zijn, omdat ze er niet mee om kunnen gaan en het alleen maar over de balk gooien. Hij vertelt een keer 40K in zijn kast te hebben liggen, hij had “voor de grap” 20K naar Holland Casino meegenomen en gewonnen en had dus 40K cash. Daarop werd dat gestolen door een vriend [naam bekend bij CO], en hij had vervolgens beweerd dat hij dat geld gepind had. Deze vriend had, net als Joran van der Sloot, Robbert van den Broeke en Roy Boschman, maar ook Rachid, in het verleden veel geld van Stan gekregen en was daar verslaafd aan geraakt. Zo heeft Rachid bijvoorbeeld volgens Stan 100K gekregen. Stan zegt niet meer in grote huizen te willen wonen, omdat dat de aandacht trekt van dieven enz. Hij vertelt wel een paar dure huizen te bezitten en zegt daar blij mee te zijn als appeltje voor de dorst, want huizen kun je niet opsnuiven zoals cocaïne. Naar aanleiding van mijn vorige blog “De Vulkaan” vertelt Stan [en stuurt tevens beeldmateriaal] een fikse klap gehad te hebben, omdat “ze” gelezen hadden dat Stan mij een bescheiden “schadevergoeding” had gestort, maar hij kon niet bewijzen dat het van X kwam [naam bekend bij CO], en dat hij zelfs bang is dat hij en/of zijn man Alan ontvoerd worden voor geld. Pluijmen zegt nog steeds dat hij een lieve, moderne Robin Hood is, maar nu alleen voor mensen die het echt nodig hebben en die zuiver met giften kunnen omgaan.

Volgens Stan Pluijmen was Joran van der Sloot een recruiter van meisjes “die wat konden bijverdienen” bij een pooier. Op de dag dat Natalee verdween, was hij naar het strand gegaan met Natalee, ze hadden GHB gebruikt en het was tot ongeplande seks gekomen. Natalee werd echter ernstig onwel van de GHB en raakte buiten westen. Hierop nam Joran contact op met zijn vader en die transporteerde Natalee samen met die/een pooier naar het St. Anna Kerkhof, en plaatste haar in een bestaand graf [nummer 15]. Echter gooiden ze ook nog een steen op haar. Stan zegt: “Eigenlijk is het gewoon moord”. Pluijmen blijft aandringen dat er in dat graf gekeken wordt.

Stan zegt dat hij in 2013-2014 Jorans mobieltje gehackt had, hij had een trojan horse geïnstalleerd en was volgens zeggen op die manier op dingen gestoten over Natalee Holloway. Stan en co hadden in 2015 ook mijn mobieltje gehackt. Het jaartal 2013-2014 verklaart ook waarom sinds 2014 Natalee Holloway opeens een van de blijvende speerpunten van “medium” Robbert van den Broeke werd. Had Stan Pluijmen Robbert van den Broeke met voorbedachte rade zaken over het St. Anna Kerkhof, “Graf 15” ingefluisterd om zo gevoelige informatie zogenaamd via paranormale wijze bekend te maken? Stan leek het lot van Natalee nooit lekker te zitten. Stan zegt dat het mogelijk is dat hij het Robbert van den Broeke in beschonken toestand vertelde. Hij zegt verder alleen in Aruba te zijn geweest op vakantie (en dus niet in 2005) en dat Micha Romijn dat gerucht uit woede naar mij had verspreid omdat hij geen geld meer van Stan kreeg.

 

Ik vroeg in de chat ook aan Stan of hij inderdaad jarenlang (zie voorbeeld hieronder) met Robbert “paranormale” foto’s en video’s getrukeerd heeft, maar op deze vraag bleef het stil.

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s