Knaapje, III

De kleerhanger, het knaapje “knaapje het knaapje zelfst. naamw. Uitspraak: [‘knapjə] Verbuigingen: knaapje|s (meerv.) rekje van kunststof of hout met een haak om kleren mee in een kast te hangen. Synoniem: kleerhanger © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘knaapje’… Gevonden op http://www.woorden.org/woord/knaapje” http://www.encyclo.nl/begrip/knaapje

Inhoud

De dominosteen die viel
Het artikel van Vincent Verweij
Stan op Aruba?, de kleerhanger
Het “Knaapje” dossier in de Genverbrander Drive
Voetnoten

De dominosteen die viel

24 juni 2017 was deel II en nu volgt al weer deel III van “Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke”.  De reden is simpel: er is een stroomversnelling opgetreden. Ook nu zal ik weer chronologisch de draad oppakken, om dit complexe verhaal niet onnodig ingewikkelder te maken. Dus: wat gebeurde er na 24 juni 2017 dat er nu al weer een deel III nodig is?

Na de publicatie van mijn deel II bleef het niet lang stil. Ik kreeg weer mails van Stan en “Micha Romijn”. Aan de zijde van Stan volgde eerst wat zwak verweer en gepruttel mails, “Micha Romijn” begon weer met zijn gespleten mails over zijn onschuld en gehackt worden, er was een mailtje van Stan over Leidy, waarop snel een mail volgde dat hij (Stan) weer gehackt was, enzovoort, in feite een herhaling van zetten. Robbert bleek opeens last van Russische vergiftiging last te hebben toen ik op 29 juni, 2017 de volgende mail kreeg:

Echter had ik in de dagen ervoor meerdere fotoshops van Stan ontvangen waarin hij onder andere Fred Melssen en mij zowel jong als oud had gemaakt, als ook andere fotoshops van Jack Spijkerman, Alan en hemzelf, dus ik dacht meteen al dat ook deze foto nep was en afkomstig van Stan, niet Robbert.

Robbert ondertussen hield zich op dezelfde dag, 29 juni, 2017, bezig met belangrijke levensvragen (ondanks zijn vergiftiging), want hij vroeg zich per video clip gericht aan mij (wederom) af waarom hij uiterlijk steeds meer op een “gore boef” begint te lijken.

Maar diezelfde dag 29 juni 2017 gebeurde er meer, en iets wat de hele Robbert van den Broeke en Stan zaak, en ik moet er nu ook bijzetten: Joran van der Sloot zaak, in een serieuze stroomversnelling bracht.  Iets wezenlijks dat de voor de buitenwereld mysterieuze driehoeksrelatie, Robbert-Stan-Joran begon te ontwarren.

Stan had mij op Skype gevonden (niet moeilijk, aangezien ik mijn Skype adres aan “Micha Romijn” had gegeven in de tijd dat ik hem nog een heel klein beetje het voordeel van de twijfel gaf) en begon (als altijd ongevraagd) tegen me aan te praten op Skype. Ook hier antwoordde ik overigens niet.

Hier wat essentiële screenshots (klik zoals altijd voor “groot”):

Ik ontving dit bestand en wijdde er eerst vrijwel geen aandacht aan omdat het al laat in de (Californische) avond was:

“De dominosteen die viel” – De financiën van Joran van der Sloot en zijn vrouw Leydi Figueroa Uceda

Wel stuurde ik het meteen naar Fred Melssen en Pepijn van Erp en ging daarna naar bed.

De volgende dag kreeg ik wat goede feedback van Pepijn en ik plaatste een tweet met het document en zette het document vervolgens ook in de best “beroemde” Genverbrander Drive. Vervolgens pakte Pepijn van Erp mijn tweet meteen op en plaatste dit:

Tweet Pepijn van Erp, d.d. 30 juni 2017

Op deze financial sheet is te zien dat Leidy Figuerora, de vrouw van Joran van der Sloot, binnen een paar jaar meer dan 200.000 euro had ontvangen, onder andere via de familie van Stans echtgenoot, Alan, en via Robberts en Stans vriend: Roy. Ook Joran van der Sloot aanbidster Mary Hamer had zich financieel niet onbetuigd gelaten.

Ik was verbaasd dat Stan dit stuurde, maar ik dacht dat weer een van zijn twisted  moves was en dus expres. Echter ontkende Stan dat per mail en per audio:

En per audio (klik!) dus, al genoemd in het tweede plaatje.

Op 6 juli 2017 mailde “Micha Romijn” weer en hij vond het nodig de al niet fraaie ID galerij van hemzelf aan te vullen met nieuwe ID plaatjes:

Ook stuurde hij een dag later nog de kopie van een Poolse ID van een van de Sieradzki’s (ene Grazyna Jadwiga Sieradzka) die ik verder niet publiceer. Maar het is wel de naam die in de net genoemde financial sheet genoemd wordt dus.1 Ook deze plaatste ik, weliswaar geanonimiseerd, op Twitter en dit keer volgden er geen dreigementen van “Micha” dat hij me zou aangeven bij de politie.

Op 7 juli 2017 ontving ik via de mailbox van Robbert van den Broeke een vrij lange movie clip waarin Joran van der Sloot per Skype vanuit zijn Peru gevangenis praat met Stan. Niet lang daarna gaf Stan toe dat hij dat via de mailbox van Robbert had gestuurd.

Ik publiceerde die movie clip nog dezelfde dag op YouTube. (Klik!) 

Op deze clip is te horen dat Joran van der Sloot voor het eerst het woord “St. Anna” laat vallen. Ook wordt het duidelijk dat de clip zich in 2014 afspeelt, want toen was Jorans kind “Dushi” nog niet geboren en in deze clip heeft hij het erover dat hij vader en dat Stan Peetoom wordt.

Dit “St. Anna” als de begraafplaats van Natalee Holloway was al een tijd lang een heet hangijzer bij Robbert van den Broeke en Stan. Robbert van den Broeke plaatste namelijk in februari/maart 2014 een clip waarin hij zei dat hij “door had gekregen” waar Natalee Holloway begraven ligt. Deze clip verwijderde hij echter kort daarna, zoals ik ook al in mijn deel I van Achter de schermen bij Robbert van den Broeke meldde.

Toen ik de precieze datum probeerde op te zoeken, vond ik volgende mail van mij aan Pepijn van Erp:

Deze mail reageerde op het feit dat er een materiaal was verschenen dat Joran stiekem in de gevangenis had getaped waarin hij het heeft over zijn paranormale ervaringen met Robbert van den Broeke in de gevangenis van Peru. Deze fragmenten waren verschenen op Robberts eigen site, verspreid over meerdere plaatsen, ik had de moeite genomen ze eruit te knippen en aan elkaar te plakken, zie daarvoor deze clip.2

En  al eerder dan dit was er gedonderjaag rondom paranormale events tussen Robbert en Joran en dit was op zijn eigen site te vinden onder de noemer van verschijning Joran aan Robbert in maart 2013 (let op, op de site staan alle data en jaartallen verkeerd, deze staat onder 2015).3

Brief Joran aan Robbert over verschijning Robbert, maart 2013

De clip waarin Robbert, gekleed in een blauwe trui, praat over de vindplaats van Natalee Holloway, St. Anna was dus in ieder geval van februari of maart 2014.

Het “St. Anna” kwam ook nog anderszins terug, namelijk in Robbert van den Broeke’s en co haatmail:

Het artikel van Vincent Verweij

Terug naar het heden. Welgeteld een dag later nadat ik via Twitter, YouTube en de Genverbrander drive het Skype gesprek van Joran en Stan publiceerde,  verscheen er op 8 juli 2017 opeens een artikel van Vincent Verweij op crimesite.nl over zowel het bankafschrift als het Skype gesprek dat hij op zijn beurt weer had gebaseerd op  een artikeltje van Martijn Mastenbroek die via mijn Twitter account Genverbrander10  (account naam op 14 oktober, 2020 veranderd naar RobConstantia) dat materiaal gevonden had.

Stan op Aruba?, de kleerhanger

U denkt misschien nu, al helemaal in de sfeer van Joran van der Sloot, “Stan op Aruba, moet dat niet “Joran op Aruba” zijn?”. Hier komt dan een nieuwe aap uit de mouw. Ik ontving op 11 juli, 2017, van “Micha Romijn” opeens een mailtje dat me erg verraste. Zo ja, dan was al het geijver van Robbert en Stan rondom de vindplaats van Natalee Holloway opeens een stuk concreter gemotiveerd. Ze hadden altijd doen voorkomen dat Robbert paranormaal had doorgekregen waar Natalee Holloway gevonden kon worden, op St. Anna Church in Aruba, maar deze “paranormale informatie” zou opeens helemaal niet zo paranormaal van oorsprong zijn, want Stan was er volgens “Micha Romijn” bij geweest, ja, u leest het goed, daar, toen Natalee Holloway verdween op 30 mei 2005.

Op de site van Robbert wordt gezegd dat Stan Joran in 2008 ontmoette en ik en anderen ook hadden daar nooit vraagtekens bij gezet (een goede les om niet alles klakkeloos aan te nemen). “Micha” stuurde opeens deze mails:

Hier de clip waarnaar verwezen wordt.

De “Micha Romijn” persoon dus die ik zelf had terug geleid naar Stan.4

Maar waarom zou Stan deze (des)informatie over zichzelf rondstrooien? Stan had al in een paar mails aan mij melding gemaakt van het feit dat hij een geheim had dat hij met me wilde delen, maar hij kon niet, omdat ik het dan verkeerd zou interpreteren en er zeker ruchtbaarheid aan zou geven (dat laatste klopt). Ik had nooit geraden wat dit geheim was, maar nu begon me opeens iets te dagen. Was dit Stans geheim: dat hij Joran niet in 2008, maar al eerder, en misschien zelfs al in 2005 had ontmoet? Stan is geboren op 16 januari 1989, en dat maakte hem als ruim 16-jarige slechts 1.5-ruim 2 jaar jonger dan Joran van der Sloot (6 August 1987), en  Natalee Holloway (October 21, 1986) die op de fatale dag van Natalees verdwijning, 30 mei 2005, respectievelijk 18 en 17 waren.

We moeten ook in ons achterhoofd houden dat vlak voor Joran van der Sloot de moord op Stephany Flores beging, hij uitvoerig met Stan had gepraat.

En waarom was Stan al die jaren zo intens met Robbert bezig, hem “te helpen met wetenschappelijk onderzoek”, de vele trucs die ze waarschijnlijk samen fabriceerden en de wereld in holpen?  Waarom bleven die twee mij maar mails, clips, foto’s en audio bestanden sturen? Het leek een mysterie.

Overigens was Roy, die vroeger tot Robberts intimi hoorde, definitief van de groep afgevallen, want in Vincents artikel had hij opeens de vuile was over Stan buiten gehangen en daarmee leek de breuk tussen hem en Robbert en Stan compleet.  Er was al eerder melding gemaakt van een breuk op de Facebook pagina van Robbert van den Broeke, maar ook deze post werd later verwijderd. Ik maakte wel screenshots toen.5

Nu leek Stans motivatie – wat betreft Robbert van den Broeke-  al een stuk minder “spiritueel”, en een stuk “aardser” geëngageerd. Het was een mes dat aan twee kanten zou snijden: Robbert van den Broeke zou wereldberoemd worden omdat hij er als paranormaal medium in geslaagd was de vindplaats van Natalee Holloway aan te wijzen, en Stan zou van zijn geheim af zijn.

Joran was een vervelend sujet geworden, die vanuit de gevangenis zijn macht over Stan uitoefende en maandelijks geld wilde zien, want hij wist (weet) dingen over Stan. Wat voor dingen precies, dat is nu nog niet duidelijk.

Toen Joran echter voor zijn gevoel kennlijk niet genoeg geld van Stan ontving, stuurde hij dus in 2015 een brief waarin hij dreigde bommen te gaan gooien over Stan en Robbert.

Waaruit deze “bommen” dan wel niet zouden bestaan, was voor iedereen een groot raadsel, maar ik denk dat de mist nu aan het optrekken is. Stan wilde het “medium” Robbert als kleerhanger gebruiken om zijn geheim aan op te hangen, namelijk dat hij weet wat er met Natalee Holloway gebeurd is en waar haar laatste aardse overblijfselen zijn. Robbert zou nogmaals dit zogenaamd als fenomenale helderziende aan de wereld kunnen bewijzen.

Dit gegeven werd versterkt door de mail van “Micha Romijn” en op 14 juli 2017 ook een geluidsbestand van Stan aan mij gericht.

Ik had tegen mijn normale doen in, de “Micha Romijn” mail niet op Twitter gezet, maar had contact gezocht met Nederlandse media en de FBI. Ik dacht het eerst maar tegen niemand te vertellen wegens het schokkende element over Stan, maar een kleine groep, die discretie toezegde, kreeg het toch van mij te horen.

Maar ik vond dat dit buiten de publiciteit uitgezocht moest worden. Dit stelde Stan blijkbaar teleur, want hij begon met audio’s te komen en eentje waarin hij opeens zei dat hij met Micha Romijn gesproken had (ja, ja, dezelfde die hem en Robbert gehackt zou hebben dus) en dat hij wel dacht te weten waar het over ging: dat Micha gezegd had dat hij op Aruba was geweest. Echter walste hij in dit audio bestand snel verder, om zijn gebruikelijke verwarring te zaaien en de gebruikelijke rookgordijnen weer even flink aan te wakkeren. Ook gebruikte Stan als lokworst een heel verhaal over Roy, ik denk dat hij verwachtte dat ik deze audio toch wel meteen zou publiceren. De audio over Roy publiceerde ik echter een poos later, eruit geknipt en los van Stans Aruba verhaal, toch nog, wat me niet een furieuze reactie van Stan, maar van Robbert van den Broeke opleverde. Deel I, Deel II, Deel III

Toen ik die mails van “Micha”/Stan over Stan op Aruba kreeg, flitste er door me heen: “Niet publiceren nu” En ik dacht: hee, maar waarom dan niet? En even later daagde me waarom, omdat ik dan alleen maar Stan in de kaart zou werken. Hij wilde immers blijkbaar dat ik dit zou publiceren, dat hij op Aruba was geweest (met Joran). En waarom zou hij dat willen? Om zijn geheim aan de wilgen (kleerhanger) te hangen? Om de macht van Joran over hem te ontkrachten? Om grote consternatie te zaaien en iedereen gek te maken? Dat laatste lijkt me op dit moment plausibel. Stan als de “Meester Oplichter en Mind Manipulator”. Stan, de mentalist junkie.

Ik zelf had via Twitter een oproep aan Joran van der Sloot gedaan, naar aanleiding van alle recente gebeurtenissen, namelijk dat hij nu maar eens met een statement over Stan  moest komen. Waarschijnlijk had ik Stan heel hard op zijn schenen getrapt, zonder dat ik dat in de gaten had:

Stan stond onder grote druk en wilde nu dat men het idee ging overwegen dat hij op Aruba was geweest. Waarom weet ik niet, maar ik weet wel dat hij mij als spreekbuis probeert te gebruiken, mogelijk om Joran van der Sloot een flinke hak te zetten.  Ook later volgden nog meer audio’s van Stan over Joran van der Sloot, “Micha Romijn” en hem (al dan niet ten tijde van Joran) op Aruba, maar deze heb ik allemaal niet meer gepubliceerd, omdat het mij inmiddels zonneklaar was dat Stan bezig was mij te misbruiken voor zijn grote misleidinsplan, misschien dus om Joran van der Sloot een hak te zetten en hem helemaal buitenspel te zetten.

Ook ontving ik op 27 en 28 juli 2017 nog twee mails zogenaamd nu, werkelijk waar!, écht van de ware “Micha Romijn”, onder de naam “Neo the One”, die mij, hoe verrassend!, alweer vroeg zijn ID plaatjes van het internet te verwijderen.

Maar het lijkt mij onderhand toch echt wel aannemelijk dat Stan hoopte dat via “medium” Robbert een opzienbarende ontdekking over Natalee Holloway de wereld in geholpen kon worden, en hij zo Robbert van den Broeke kon gebruiken als kleerhanger, “knaapje”, in zijn zeer twijfelachtige, duistere wereld.

Zelfs Stan zelf vindt zijn eigen waarheid razend ingewikkeld, luister maar.

De rol van genoemde Bjorn door “Micha Romijn” moet ook onderzocht worden.

Eind juli wist Stan de zaak verder te compliceren door iemand met wie ik samenwerkte privé te gaan bestoken, waar genoemd persoon op in ging. Ik zal hier verder niet op ingaan. Daarop had ik er (weer, dit was zeker niet de eerste keer) mijn bekomst van en zette mijn Twitteraccount Genverbrander10 op slot. Echter, in augustus 2017 begonnen er toch weer mails van Stan binnen te komen. Maar weer in dezelfde strekking: weer doorgaand op verbanden tussen Joran van der Sloot en hemzelf op Aruba. To be continued.

Het “Knaapje” dossier (click!) in de Genverbrander Drive

Het “Knaapje” dossier in de Genverbrander Drive bevat de audiobestanden en enkele mails van Stan die gaan over hem op Aruba, samen met Joran.

*** Startbestand van die manipuleer audio bestanden van Stan (of via Knaapje Dossier) ***

*** Op 19 augustus 2017 zal er op de Amerikaanse broadcast Oxygen een serie starten over de zoektocht van de vader van Natalee Holloway naar de vindplaats van Natalee. Hierbij zal ook mogelijk Stan de revue passeren, al dan niet met naam benoemd. ***

Voetnoten

[1] Overigens eindigen de Poolse familienamen van vrouwen in een A in plaats van een I, maar het betreft dus nog steeds “De Sieradzki’s”.

[2] Een Spaanstalige zender pikte dit ook op en en publiceerde onder de titel: “Asesino Joran Van Der Sloot dice tener experiencia paranormal” (“Moordenaar Joran van der Sloot beweert paranormale ervaring te hebben”) in februari 2014.

[3] Dat onderbouwde ik al in deel II. Er waren meer harde en zachte aanwijzingen (dan al besproken). Zo stuurde “Micha Romijn” een keer een screenshot plaatje en dat bleek van exact hetzelfde iPhone toestel (zeer grote aannemelijkheid: unieke ICC identifier, voor het gebruikte toestel: e5bb0e9867bd46cd4bbe446ebd1b7598) als een plaatje dat Stan van Alan had geschoten. Als een “zachte aanwijzing” mag misschien het identieke taalgebruik van “Micha” en Stan beschouwd worden, de schrijfwijze van “Nathalee” bijvoorbeeld, met dank aan Gisela.

[4] Dit is bijvoorbeeld ook op Omroep Brabant terug te vinden (oktober 2013).

[5] Hier zijn die screenshots:

Dit keer wil ik vooral graag Sjaan bedanken.

2 Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s