De kleerhanger, het knaapje “knaapje het knaapje zelfst. naamw. Uitspraak: [‘knapjə] Verbuigingen: knaapje|s (meerv.) rekje van kunststof of hout met een haak om kleren mee in een kast te hangen. Synoniem: kleerhanger © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘knaapje’… Gevonden op http://www.woorden.org/woord/knaapje” http://www.encyclo.nl/begrip/knaapje

Inhoud

De dominosteen die viel
Het artikel van Vincent Verweij
Stan op Aruba?, de kleerhanger
Het “Knaapje” dossier in de Genverbrander Drive
Voetnoten

De dominosteen die viel

24 juni 2017 was deel II en nu volgt al weer deel III van “Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke”.  De reden is simpel: er is een stroomversnelling opgetreden. Ook nu zal ik weer chronologisch de draad oppakken, om dit complexe verhaal niet onnodig ingewikkelder te maken. Dus: wat gebeurde er na 24 juni 2017 dat er nu al weer een deel III nodig is?

Na de publicatie van mijn deel II bleef het niet lang stil. Ik kreeg weer mails van Stan en “Micha Romijn”. Aan de zijde van Stan volgde eerst wat zwak verweer en gepruttel mails, “Micha Romijn” begon weer met zijn gespleten mails over zijn onschuld en gehackt worden, er was een mailtje van Stan over Leidy, waarop snel een mail volgde dat hij (Stan) weer gehackt was, enzovoort, in feite een herhaling van zetten. Robbert bleek opeens last van Russische vergiftiging last te hebben toen ik op 29 juni, 2017 de volgende mail kreeg:

Echter had ik in de dagen ervoor meerdere fotoshops van Stan ontvangen waarin hij onder andere Fred Melssen en mij zowel jong als oud had gemaakt, als ook andere fotoshops van Jack Spijkerman, Alan en hemzelf, dus ik dacht meteen al dat ook deze foto nep was en afkomstig van Stan, niet Robbert.

Robbert ondertussen hield zich op dezelfde dag, 29 juni, 2017, bezig met belangrijke levensvragen (ondanks zijn vergiftiging), want hij vroeg zich per video clip gericht aan mij (wederom) af waarom hij uiterlijk steeds meer op een “gore boef” begint te lijken.

Maar diezelfde dag 29 juni 2017 gebeurde er meer, en iets wat de hele Robbert van den Broeke en Stan zaak, en ik moet er nu ook bijzetten: Joran van der Sloot zaak, in een serieuze stroomversnelling bracht.  Iets wezenlijks dat de voor de buitenwereld mysterieuze driehoeksrelatie, Robbert-Stan-Joran begon te ontwarren.

Stan had mij op Skype gevonden (niet moeilijk, aangezien ik mijn Skype adres aan “Micha Romijn” had gegeven in de tijd dat ik hem nog een heel klein beetje het voordeel van de twijfel gaf) en begon (als altijd ongevraagd) tegen me aan te praten op Skype. Ook hier antwoordde ik overigens niet.

Hier wat essentiële screenshots (klik zoals altijd voor “groot”):

Ik ontving dit bestand en wijdde er eerst vrijwel geen aandacht aan omdat het al laat in de (Californische) avond was:

“De dominosteen die viel” – De financiën van Joran van der Sloot en zijn vrouw Leydi Figueroa Uceda

Wel stuurde ik het meteen naar Fred Melssen en Pepijn van Erp en ging daarna naar bed.

De volgende dag kreeg ik wat goede feedback van Pepijn en ik plaatste een tweet met het document en zette het document vervolgens ook in de best “beroemde” Genverbrander Drive. Vervolgens pakte Pepijn van Erp mijn tweet meteen op en plaatste dit:

Tweet Pepijn van Erp, d.d. 30 juni 2017

Op deze financial sheet is te zien dat Leidy Figuerora, de vrouw van Joran van der Sloot, binnen een paar jaar meer dan 200.000 euro had ontvangen, onder andere via de familie van Stans echtgenoot, Alan, en via Robberts en Stans vriend: Roy. Ook Joran van der Sloot aanbidster Mary Hamer had zich financieel niet onbetuigd gelaten.

Ik was verbaasd dat Stan dit stuurde, maar ik dacht dat weer een van zijn twisted  moves was en dus expres. Echter ontkende Stan dat per mail en per audio:

En per audio (klik!) dus, al genoemd in het tweede plaatje.

Op 6 juli 2017 mailde “Micha Romijn” weer en hij vond het nodig de al niet fraaie ID galerij van hemzelf aan te vullen met nieuwe ID plaatjes:

Ook stuurde hij een dag later nog de kopie van een Poolse ID van een van de Sieradzki’s (ene Grazyna Jadwiga Sieradzka) die ik verder niet publiceer. Maar het is wel de naam die in de net genoemde financial sheet genoemd wordt dus.1 Ook deze plaatste ik, weliswaar geanonimiseerd, op Twitter en dit keer volgden er geen dreigementen van “Micha” dat hij me zou aangeven bij de politie.

Op 7 juli 2017 ontving ik via de mailbox van Robbert van den Broeke een vrij lange movie clip waarin Joran van der Sloot per Skype vanuit zijn Peru gevangenis praat met Stan. Niet lang daarna gaf Stan toe dat hij dat via de mailbox van Robbert had gestuurd.

Ik publiceerde die movie clip nog dezelfde dag op YouTube. (Klik!) 

Op deze clip is te horen dat Joran van der Sloot voor het eerst het woord “St. Anna” laat vallen. Ook wordt het duidelijk dat de clip zich in 2014 afspeelt, want toen was Jorans kind “Dushi” nog niet geboren en in deze clip heeft hij het erover dat hij vader en dat Stan Peetoom wordt.

Dit “St. Anna” als de begraafplaats van Natalee Holloway was al een tijd lang een heet hangijzer bij Robbert van den Broeke en Stan. Robbert van den Broeke plaatste namelijk in februari/maart 2014 een clip waarin hij zei dat hij “door had gekregen” waar Natalee Holloway begraven ligt. Deze clip verwijderde hij echter kort daarna, zoals ik ook al in mijn deel I van Achter de schermen bij Robbert van den Broeke meldde.

Toen ik de precieze datum probeerde op te zoeken, vond ik volgende mail van mij aan Pepijn van Erp:

Deze mail reageerde op het feit dat er een materiaal was verschenen dat Joran stiekem in de gevangenis had getaped waarin hij het heeft over zijn paranormale ervaringen met Robbert van den Broeke in de gevangenis van Peru. Deze fragmenten waren verschenen op Robberts eigen site, verspreid over meerdere plaatsen, ik had de moeite genomen ze eruit te knippen en aan elkaar te plakken, zie daarvoor deze clip.2

En  al eerder dan dit was er gedonderjaag rondom paranormale events tussen Robbert en Joran en dit was op zijn eigen site te vinden onder de noemer van verschijning Joran aan Robbert in maart 2013 (let op, op de site staan alle data en jaartallen verkeerd, deze staat onder 2015).3

Brief Joran aan Robbert over verschijning Robbert, maart 2013

De clip waarin Robbert, gekleed in een blauwe trui, praat over de vindplaats van Natalee Holloway, St. Anna was dus in ieder geval van februari of maart 2014.

Het “St. Anna” kwam ook nog anderszins terug, namelijk in Robbert van den Broeke’s en co haatmail:

Het artikel van Vincent Verweij

Terug naar het heden. Welgeteld een dag later nadat ik via Twitter, YouTube en de Genverbrander drive het Skype gesprek van Joran en Stan publiceerde,  verscheen er op 8 juli 2017 opeens een artikel van Vincent Verweij op crimesite.nl over zowel het bankafschrift als het Skype gesprek dat hij op zijn beurt weer had gebaseerd op  een artikeltje van Martijn Mastenbroek die via mijn Twitter account Genverbrander10  (account naam op 14 oktober, 2020 veranderd naar RobConstantia) dat materiaal gevonden had.

Stan op Aruba?, de kleerhanger

U denkt misschien nu, al helemaal in de sfeer van Joran van der Sloot, “Stan op Aruba, moet dat niet “Joran op Aruba” zijn?”. Hier komt dan een nieuwe aap uit de mouw. Ik ontving op 11 juli, 2017, van “Micha Romijn” opeens een mailtje dat me erg verraste. Zo ja, dan was al het geijver van Robbert en Stan rondom de vindplaats van Natalee Holloway opeens een stuk concreter gemotiveerd. Ze hadden altijd doen voorkomen dat Robbert paranormaal had doorgekregen waar Natalee Holloway gevonden kon worden, op St. Anna Church in Aruba, maar deze “paranormale informatie” zou opeens helemaal niet zo paranormaal van oorsprong zijn, want Stan was er volgens “Micha Romijn” bij geweest, ja, u leest het goed, daar, toen Natalee Holloway verdween op 30 mei 2005.

Op de site van Robbert wordt gezegd dat Stan Joran in 2008 ontmoette en ik en anderen ook hadden daar nooit vraagtekens bij gezet (een goede les om niet alles klakkeloos aan te nemen). “Micha” stuurde opeens deze mails:

Hier de clip waarnaar verwezen wordt.

De “Micha Romijn” persoon dus die ik zelf had terug geleid naar Stan.4

Maar waarom zou Stan deze (des)informatie over zichzelf rondstrooien? Stan had al in een paar mails aan mij melding gemaakt van het feit dat hij een geheim had dat hij met me wilde delen, maar hij kon niet, omdat ik het dan verkeerd zou interpreteren en er zeker ruchtbaarheid aan zou geven (dat laatste klopt). Ik had nooit geraden wat dit geheim was, maar nu begon me opeens iets te dagen. Was dit Stans geheim: dat hij Joran niet in 2008, maar al eerder, en misschien zelfs al in 2005 had ontmoet? Stan is geboren op 16 januari 1989, en dat maakte hem als ruim 16-jarige slechts 1.5-ruim 2 jaar jonger dan Joran van der Sloot (6 August 1987), en  Natalee Holloway (October 21, 1986) die op de fatale dag van Natalees verdwijning, 30 mei 2005, respectievelijk 18 en 17 waren.

We moeten ook in ons achterhoofd houden dat vlak voor Joran van der Sloot de moord op Stephany Flores beging, hij uitvoerig met Stan had gepraat.

En waarom was Stan al die jaren zo intens met Robbert bezig, hem “te helpen met wetenschappelijk onderzoek”, de vele trucs die ze waarschijnlijk samen fabriceerden en de wereld in holpen?  Waarom bleven die twee mij maar mails, clips, foto’s en audio bestanden sturen? Het leek een mysterie.

Overigens was Roy, die vroeger tot Robberts intimi hoorde, definitief van de groep afgevallen, want in Vincents artikel had hij opeens de vuile was over Stan buiten gehangen en daarmee leek de breuk tussen hem en Robbert en Stan compleet.  Er was al eerder melding gemaakt van een breuk op de Facebook pagina van Robbert van den Broeke, maar ook deze post werd later verwijderd. Ik maakte wel screenshots toen.5

Nu leek Stans motivatie – wat betreft Robbert van den Broeke-  al een stuk minder “spiritueel”, en een stuk “aardser” geëngageerd. Het was een mes dat aan twee kanten zou snijden: Robbert van den Broeke zou wereldberoemd worden omdat hij er als paranormaal medium in geslaagd was de vindplaats van Natalee Holloway aan te wijzen, en Stan zou van zijn geheim af zijn.

Joran was een vervelend sujet geworden, die vanuit de gevangenis zijn macht over Stan uitoefende en maandelijks geld wilde zien, want hij wist (weet) dingen over Stan. Wat voor dingen precies, dat is nu nog niet duidelijk.

Toen Joran echter voor zijn gevoel kennlijk niet genoeg geld van Stan ontving, stuurde hij dus in 2015 een brief waarin hij dreigde bommen te gaan gooien over Stan en Robbert.

Waaruit deze “bommen” dan wel niet zouden bestaan, was voor iedereen een groot raadsel, maar ik denk dat de mist nu aan het optrekken is. Stan wilde het “medium” Robbert als kleerhanger gebruiken om zijn geheim aan op te hangen, namelijk dat hij weet wat er met Natalee Holloway gebeurd is en waar haar laatste aardse overblijfselen zijn. Robbert zou nogmaals dit zogenaamd als fenomenale helderziende aan de wereld kunnen bewijzen.

Dit gegeven werd versterkt door de mail van “Micha Romijn” en op 14 juli 2017 ook een geluidsbestand van Stan aan mij gericht.

Ik had tegen mijn normale doen in, de “Micha Romijn” mail niet op Twitter gezet, maar had contact gezocht met Nederlandse media en de FBI. Ik dacht het eerst maar tegen niemand te vertellen wegens het schokkende element over Stan, maar een kleine groep, die discretie toezegde, kreeg het toch van mij te horen.

Maar ik vond dat dit buiten de publiciteit uitgezocht moest worden. Dit stelde Stan blijkbaar teleur, want hij begon met audio’s te komen en eentje waarin hij opeens zei dat hij met Micha Romijn gesproken had (ja, ja, dezelfde die hem en Robbert gehackt zou hebben dus) en dat hij wel dacht te weten waar het over ging: dat Micha gezegd had dat hij op Aruba was geweest. Echter walste hij in dit audio bestand snel verder, om zijn gebruikelijke verwarring te zaaien en de gebruikelijke rookgordijnen weer even flink aan te wakkeren. Ook gebruikte Stan als lokworst een heel verhaal over Roy, ik denk dat hij verwachtte dat ik deze audio toch wel meteen zou publiceren. De audio over Roy publiceerde ik echter een poos later, eruit geknipt en los van Stans Aruba verhaal, toch nog, wat me niet een furieuze reactie van Stan, maar van Robbert van den Broeke opleverde. Deel I, Deel II, Deel III

Toen ik die mails van “Micha”/Stan over Stan op Aruba kreeg, flitste er door me heen: “Niet publiceren nu” En ik dacht: hee, maar waarom dan niet? En even later daagde me waarom, omdat ik dan alleen maar Stan in de kaart zou werken. Hij wilde immers blijkbaar dat ik dit zou publiceren, dat hij op Aruba was geweest (met Joran). En waarom zou hij dat willen? Om zijn geheim aan de wilgen (kleerhanger) te hangen? Om de macht van Joran over hem te ontkrachten? Om grote consternatie te zaaien en iedereen gek te maken? Dat laatste lijkt me op dit moment plausibel. Stan als de “Meester Oplichter en Mind Manipulator”. Stan, de mentalist junkie.

Ik zelf had via Twitter een oproep aan Joran van der Sloot gedaan, naar aanleiding van alle recente gebeurtenissen, namelijk dat hij nu maar eens met een statement over Stan  moest komen. Waarschijnlijk had ik Stan heel hard op zijn schenen getrapt, zonder dat ik dat in de gaten had:

Stan stond onder grote druk en wilde nu dat men het idee ging overwegen dat hij op Aruba was geweest. Waarom weet ik niet, maar ik weet wel dat hij mij als spreekbuis probeert te gebruiken, mogelijk om Joran van der Sloot een flinke hak te zetten.  Ook later volgden nog meer audio’s van Stan over Joran van der Sloot, “Micha Romijn” en hem (al dan niet ten tijde van Joran) op Aruba, maar deze heb ik allemaal niet meer gepubliceerd, omdat het mij inmiddels zonneklaar was dat Stan bezig was mij te misbruiken voor zijn grote misleidinsplan, misschien dus om Joran van der Sloot een hak te zetten en hem helemaal buitenspel te zetten.

Ook ontving ik op 27 en 28 juli 2017 nog twee mails zogenaamd nu, werkelijk waar!, écht van de ware “Micha Romijn”, onder de naam “Neo the One”, die mij, hoe verrassend!, alweer vroeg zijn ID plaatjes van het internet te verwijderen.

Maar het lijkt mij onderhand toch echt wel aannemelijk dat Stan hoopte dat via “medium” Robbert een opzienbarende ontdekking over Natalee Holloway de wereld in geholpen kon worden, en hij zo Robbert van den Broeke kon gebruiken als kleerhanger, “knaapje”, in zijn zeer twijfelachtige, duistere wereld.

Zelfs Stan zelf vindt zijn eigen waarheid razend ingewikkeld, luister maar.

De rol van genoemde Bjorn door “Micha Romijn” moet ook onderzocht worden.

Eind juli wist Stan de zaak verder te compliceren door iemand met wie ik samenwerkte privé te gaan bestoken, waar genoemd persoon op in ging. Ik zal hier verder niet op ingaan. Daarop had ik er (weer, dit was zeker niet de eerste keer) mijn bekomst van en zette mijn Twitteraccount Genverbrander10 op slot. Echter, in augustus 2017 begonnen er toch weer mails van Stan binnen te komen. Maar weer in dezelfde strekking: weer doorgaand op verbanden tussen Joran van der Sloot en hemzelf op Aruba. To be continued.

Het “Knaapje” dossier (click!) in de Genverbrander Drive

Het “Knaapje” dossier in de Genverbrander Drive bevat de audiobestanden en enkele mails van Stan die gaan over hem op Aruba, samen met Joran.

*** Startbestand van die manipuleer audio bestanden van Stan (of via Knaapje Dossier) ***

*** Op 19 augustus 2017 zal er op de Amerikaanse broadcast Oxygen een serie starten over de zoektocht van de vader van Natalee Holloway naar de vindplaats van Natalee. Hierbij zal ook mogelijk Stan de revue passeren, al dan niet met naam benoemd. ***

Voetnoten

[1] Overigens eindigen de Poolse familienamen van vrouwen in een A in plaats van een I, maar het betreft dus nog steeds “De Sieradzki’s”.

[2] Een Spaanstalige zender pikte dit ook op en en publiceerde onder de titel: “Asesino Joran Van Der Sloot dice tener experiencia paranormal” (“Moordenaar Joran van der Sloot beweert paranormale ervaring te hebben”) in februari 2014.

[3] Dat onderbouwde ik al in deel II. Er waren meer harde en zachte aanwijzingen (dan al besproken). Zo stuurde “Micha Romijn” een keer een screenshot plaatje en dat bleek van exact hetzelfde iPhone toestel (zeer grote aannemelijkheid: unieke ICC identifier, voor het gebruikte toestel: e5bb0e9867bd46cd4bbe446ebd1b7598) als een plaatje dat Stan van Alan had geschoten. Als een “zachte aanwijzing” mag misschien het identieke taalgebruik van “Micha” en Stan beschouwd worden, de schrijfwijze van “Nathalee” bijvoorbeeld, met dank aan Gisela.

[4] Dit is bijvoorbeeld ook op Omroep Brabant terug te vinden (oktober 2013).

[5] Hier zijn die screenshots:

Dit keer wil ik vooral graag Sjaan bedanken.

The clothes hanger, the little boy, “Knaapje, The little boy, noun. Pronunciation: [‘knapjə] Inflections: Boy/s (Multiple) Stack of plastic or wood with a hook to hang clothes in a closet. Synonym: Clothes hanger © Kernerman Dictionaries SpellingCorrect spelled: ‘knaapje’ … Found on http://www.woorden.org/woord/knaapje http://www.encyclo.nl/begrip/knaapje”

Content

The domino that fell
The article by Vincent Verweij
Stan on Aruba?, The Hanger
The “Knaapje” dossier (Dutch only) in Genverbrander Drive
Footnotes

The domino that fell

On June 24, 2017, I published part II and now, not even two months later, part III of “Behind The Screens At Robbert Van Den Broeke”. The reason is simple: there has been a rapid acceleration. Yet again, I will pick up the thread chronologically, not to make this already complex story unnecessarily complicated. So, what happened after June 24, 2017 that part III is already needed again?

After the publication of my part II, the radio silence did not last for a long time. I received mails from Stan and “Micha Romijn” again. On the side of Stan, first, some weak defense and squirting mails, “Micha Romijn” began again with his split mails about his innocence and being hacked. There was a mail from Stan about Leidy, that was quickly followed by an email that he (Stan) was hacked again, and so forth, in fact, a repetition. Robbert suddenly suffered from Russian poisoning when I received the following mail on June 29, 2017:

However, in the days before, I had received several photo shops sent to me and made by Stan, including photoshops Stan had done on Fred Melssen and me, both rejuvenated and made old, as well as other photo shops of Jack Spijkerman, Alan and himself, so I immediately thought this picture was also fake and came from Stan, not Robbert.

Robbert, meanwhile, on the same day, June 29, 2017, was immersing himself in important life questions (despite his being poisoned) because he asked me in a video clip (Dutch only) (again) why he increasingly looks like a “gore crook”.

But on the same day, June 29, 2017, something else happened, something that added significant momentum to the Robbert van den Broeke and Stan,  – and I have to add – Joran van der Sloot case. It’s a matter of fact that the Robbert-Stan-Joran’s mysterious triangular relationship began to unravel.

Stan had found me on Skype (not difficult, as I had given my Skype address to “Micha Romijn” in the time that I gave him little benefit of the doubt) and began to talk to me (as always unsolicited) on Skype. By the way, I did not reply here either.

Here are some essential screenshots (click as always for “big”, Dutch only):

I received this file and initially devoted almost no attention to it because it was late in the (California) evening:

Financial sheet of Joran van der Sloot/Leydi Figueroa Uceda that Stan “accidentally” sent me

I did send it to Fred Melssen and Pepijn van Erp immediately and then went to bed.

The next day I received some good feedback from Pepijn and I tweeted the document and then uploaded it in the rather “famous” Genverbrander Drive. Then Pepijn van Erp picked up my tweet immediately and posted this:

Translation: “Money flow from the Netherlands to Joran van der Sloot, especially from people around Robbert van den Broeke. And also of that weird American lady.”

Tweet Pepijn van Erp, June 30, 2017

This financial sheet shows that Leidy Figuerora, Joran van der Sloot’s wife, had received over 200,000 euros in a couple of years, including through the family of Stan’s husband, Alan, and through Robberts and Stans’s friend: Royn. Also, Joran van der Sloot’s sugar aunt Mary Hamer was there bringing financial gifts.

I was surprised that Stan sent this, but I thought, once again, that this must be one of his twisted moves and that he had transmitted the file on purpose. However, Stan denied that by mail and by audio.

And per audio (click! Dutch only), as mentioned in the second picture (Dutch).

On July 6, 2017, “Micha Romijn” mailed again and he deemed it necessary to supplement the already idyllic “Micha Romijn” ID gallery with new ID pictures:

He also sent the copy of a Polish ID of one of the Sieradzki’s (one Grazyna Jadwiga Sieradzka) one day later, which I haven’t published. But it is the name that is mentioned in the aforementioned financial sheet.1 I did place it anonymized on Twitter and this time there were no threats of “Micha” that he would report me to the police.

On July 7, 2017, I received via Robben van den Broeke’s mailbox a rather long movie clip in which Joran van der Sloot talks via Skype from his Peru prison with Stan. Not long after, Stan admitted that he had sent it via Robbert’s mailbox.

II published that movie clip on YouTube the same day. (Click! Dutch only)

In this clip Joran van der Sloot drops the word “St. Anna” for the first time. It also becomes apparent, that the clip in a timely manner must have been recorded in 2014, because at that time, Joran’s child “Dushi” was not born yet and in this clip Joran is telling about him becoming a father soon and that Stan will be his child’s godfather (the word seems rather unusual thinking about Stan).

This “St. Anna” as the burial place of Natalee Holloway has been a hot topic for Robbert van den Broeke and Stan for a long time. In February / March 2014, Robbert van den Broeke published a clip in which he said that he, through cosmic means, had been given information about the place where Natalee Holloway’s remains could be found. However, he removed this clip shortly thereafter, as I already reported in my Behind The Scenes Of Robbert van den Broeke Part I.

When I tried to find the exact date, I found a mail of mine to Pepijn van Erp:

Translation: “Right, he feels that he soon knows and is allowed to say something more about Natalee Holloway. The cheat, he has already for some time talked to Stan with Joran about it.”

This mail responded to the fact that there was material that Joran had secretly taped in prison, talking about his paranormal experiences with Robbert van den Broeke in Peru’s prison. These fragments appeared on Robberts own site, spread across multiple places, I took the trouble to cut them out and paste them together, see this clip.2

And before that, there was hassling abount paranormal events between Robbert and Joran, and this was found on his own site under the event of “Joran van der Sloot sees apparition of Robbert” in March 2013 .3

Joran’s letter to Robbert van den Broeke, talking about Robbert’s apparition in Peru, March 2013

The clip in which Robbert, dressed in a blue sweater, talks about Natalee Holloway’s location, St. Anna, was in any case from February or March 2014.

The “St. Anna” came back again, namely in Robbert van den Broeke’s and co hate mail: (Dutch)

The article by Vincent Verweij

Back to the present. Well, exactly one  day later, after I published the Skype conversation from Joran and Stan via Twitter, YouTube and the Genverbrander Drive, on 8 July 2017, an article by Vincent Verweij appeared on crimesite.nl about both the bank statement and the Skype conversation, that he in turn had found in an article by Martijn Mastenbroek who in his turn had found that material via my Twitter account Genverbrander10 (account name changed to RobConstantia on October 14, 2020).

Stan on Aruba?, The Hanger

Looking at this sub header, you may already think, in the atmosphere of Joran van der Sloot, “Stan on Aruba?”, shouldn’t that be “Joran on Aruba?”. Here comes a new cat out of the bag. On July 11, 2017, I received from “Micha Romijn” an email that surprised me a lot. If so, all the grub of Robbert and Stan around the burial site of Natalee Holloway suddenly became a lot more comprehensible. They had always claimed Robbert was getting paranormal information about the whereabouts of Natalee Holloway’s remains, and they (now) claimed she could be found at St. Anna Church in Aruba,  in a grave that was double occupied. This “psychic information” suddenly appeared much less paranormal, and on the contrary: quite banal and down-to-earth,  because Stan according to “Micha Romijn” was there with Joran van der Sloot, yes, you read that correct, when Natalee Holloway disappeared on May 30, 2005.

The site of Robbert  mentions the fact that Stan met Joran in 2008, and I and others also never questioned it (a good lesson, though, not to accept everything without evidence). “Micha” suddenly sent these mails:

Translation:

https://youtu.be/o3cI_tA0fJA

He is a victim of Stan.”

“He was involved with Joran, and friend of Stan and Joran in the time Nathalee disappeared. He lost his mind over this tragedy. Stan was also on Aruba with Joran and accomplice. Robbert knows that secret. Stan knows where Nathalee is because he was there.”

The “Micha Romijn” person also , I myself had traced back to Stan, as being one and the same.4

But why would Stan scatter this (false) information around about himself? Stan had said to me in a few mails that he had a secret that he wanted to share with me, but he could not, because I would misinterpret it and certainly would share it with the world (the latter is correct ). I never guessed what it was, but suddenly something started to dawn on me. Was this Stan’s secret: that he did not meet Joran in 2008, but before and maybe even in 2005? Stan was born on January 16, 1989, which meant he was 16 plus a little something years old, only 1.5-year-2 plus years younger than Joran van der Sloot (August 6, 1987) and Natalee Holloway (October 21, 1986), who on the fatal day of Natalees disappearance, May 30, 2005, were 18 and 17 respectively.

We must also keep in mind that just before Joran van der Sloot committed the murder on Stephany Flores, he spoke extensively with Stan.

And why had Stan been so busy with Robbert for so many years, “helping him with scientific research”, the many tricks they probably produced  and launched together? Why did those two keep me sending mails, clips, pictures and audio files? It seemed a mystery.

In addition, Roy, who used to belong to Robbert’s intimi, eventually dropped out of the group, because through the medium of Vincent’s article he suddenly was airing the dirty laundry about Stan, and the breakup between him and Robbert and Stan seemed to be complete. A breakup was already reported on Robbert van den Broeke’s Facebook page, but this post was later removed. I did save screenshots back then.5

Now, Stan’s motivation – as far as Robbert van den Broeke was concerned, seemed a lot less “spiritual”, and a whole lot more earthly motivated. It was a double-edged sword: Robbert van den Broeke would become world famous because he had succeeded as a paranormal medium to point out Natalee Holloway’s remains, and Stan could finally “legitimately” get rid of his Joran van der Sloot secret.

Joran had become a nasty piece of work, who practiced his power over Stan from prison and wanted to see money on a monthly basis because he knew (knows) things about Stan. What kind of things specifically, that is not clear yet.

However, when Joran apparently did not receive enough money from Stan, he sent a letter in 2015 in which he threatened to drop bombs on Stan and Robbert.

What these “bombs” consisted of was a big riddle for everyone, but I think the fog is now lifting. Stan wanted to use the “medium” Robbert as a hanger to hang his secret, namely that he knows what happened to Natalee Holloway and where her last earthly remains are. Robbert could prove this as a phenomenal visionary to the world.

This given was reinforced by the mail of “Micha Romijn” and on 14 July 2017, also by an audio file of Stan.

Against my usual self, I did not post the shocking mail by “Micha Romijn” about Stan as an accomplice to Joran on Aruba  on Twitter, but I tried to contact Dutch media and the FBI. I did speak to the Sacramento FBI (by phone) and emailed them too, but (of course), heard nothing about that anymore. I was planning to tell nobody, because I didn’t know what the consequences could be, but a couple of days later, I told a small group of people, that committed to discretion about it, anyway.

But I felt this needed to be sorted out first, away from the “normal” public eye. This apparently disappointed Stan, because he started to send me more audios about him on Aruba, and one in which he suddenly said that he had spoken to “Micha Romijn” (yes, yes, the one who had hacked him and Robbert) and that he thought he knew what “Micha Romijn” had said to me: that “Micha” had said he was there with Joran van der  Sloot,  when Natalee Holloway disappeared. However, in this audio file, he moved on quickly to another subject, to sow his usual confusion and to rejuvenate the usual smoke curtains. Stan also used a bait story about Roy, I think he expected me to publish this audio right away. However, I released the audio about Roy a while later, cut out of Stans Aruba’s story, still, which did not yield me a foul response from Stan, but from Robbert van den Broeke. Part I, Part II, Part III  (Dutch only)

When I received mails from “Micha” / Stan about Stan on Aruba, I had this insight: “Do not publish now”. And I thought: hey, but why not? And a little later, I thought why, because I would only play Stan into the hands. He apparently wanted me to publish this, that he had been to Aruba (with Joran). And why would he want that? To blow away the smoke coming from his gun? To deprive Joran of his power over him? To sow great consternation and make everyone crazy? The latter seems plausible at this time. Stan as the “Master Cheat and Mind Manipulator”. Stan, the mentalist junkie.

I myself had called upon Joran van der Sloot on Twitter, following all recent events, that he had to come up with a statement about Stan now, that the tide was high. Probably, I’d stepped on Stan’s toes with this, even without having noticed myself doing so:

Stan was under great pressure and now wanted everybody interested in this case to consider the idea that he had been on Aruba. Why, I do not  know, but I know that he is trying to use me as a mouthpiece, to put Joran van der Sloot under a lot of pressure. Also later, more Stan’s audios followed about Joran van der Sloot, “Micha Romijn” and him (whether or not) on Aruba, but I did not publish them anymore, because it was now clear to me that Stan was trying to abuse me for his great misdemeanor plan, perhaps to put Joran van der Sloot out of his mind and put him completely out of control.

Also on 27 and 28 July 2017, I received two more emails now, really true !, really of the true “Micha Romijn”, under the name “Neo the One”,  and  – oh big surprise – he too asked me to remove his “ID pictures” from the internet..

However, it seems to me quite plausible that Stan hoped that, through “medium” Robbert, an eye-catching discovery about Natalee Holloway could be launched into the world, and he could use Robbert van den Broeke as a hanger “boy” in his very doubtful dark world.

Even Stan himself finds his own truth incredibly complicated, just listen (Dutch only).

The role of Bjorn mentioned by “Micha Romijn” must also be investigated.

At the end of July 2017, Stan managed to complicate the matter further by poking someone with whom I collaborated privately, and that person couldn’t resist. I won’t go into details with that. Again, (being not the first time) I was sick and tired of the whole thing and I and locked my Twitter account Genverbrander10. However, in August 2017, again, mails of Stan started to come in. But again in the same line: again on relationships between Joran van der Sloot and himself and him on Aruba. To be continued.

The “Knaapje” dossier (Dutch only, click!) in Genverbrander Drive

Het “Knaapje”dossier (Dutch only) in Genverbrander Drive, specific mails Stan sent about him on Aruba (with Joran).

*** Startfile of manipulating Stan audio files (or via Knaapje Dossier) (Dutch only) ***

*** On August 19, 2017, the American Broadcasting Oxygen will launch a series about the search of Natalee Holloway’s father for Natalee’s remains. It is possible Stan will also be mentioned, whether or not by name. ***

Footnotes

[1] In addition, the Polish surnames of women end up in an A instead of an I, but it still concerns “The Sieradzki’s”.

[2] A Spanish-speaking channel also picked up this and published under the title: “Asesino Joran Van Der Sloot Dice Tener experiencia Paranormal” (“Murderer Joran van der Sloot claims to have paranormal experience”) in February 2014.

[3] For example, this can also be found on Omroep Brabant (October 2013).

[4] I already substantiated that in Part II. There were more hard and soft clues (than already discussed). For example, “Micha Romijn” once sent a screenshot picture and it appeared to have been shot by exactly the same iPhone  as a shot by Stan of Alan (very high probability: unique ICC identifier, for the used device:e5bb0e9867bd46cd4bbe446ebd1b7598). A “soft clue” may be considered the identical language of “Micha” and Stan, the writing of “Nathalee” is one example, something Gisela noticed.

[5] Screenshots Robbert van den Broeke about his breakup with Roy:

This time I want especially to thank Sjaan.

Content

Short recap
After the arrest
Farewell to Enrico en Janny Post
Further 2016
Robbert’s “paranormal” extravagances in 2016
Start bizarre clips in Fall 2016
Other strange mailers
The year 2017
Videos and Audio “Highlights”:
— 
Robbert is having a baby/(with) Leydi Figueroa
— Robbert is mad as hell
— Stan, Rens Hendriks and the scientific research of Gerding and Van Egmond
Nancy Talbott’s setback and death Sandra Reemer
Footnotes
Expression of gratitude

Short recap

Robbert van den Broeke- Arrest /// Wikipedia version June 6, 2017 by me, just a few sentences from previous contributor /// On January 6, 2016, Van den Broeke was arrested for alleged threat. There were seven reports, although more than seven people were actually threatened. According to various sources in the media, the people pressing charges were: Liesbeth van Dijk, Emile Ratelband, Ans Markus, Henk Verhaeren, Rinke Jacobs, Jan Willem Nienhuys en Bert Brussen.1 The by now American Constantia Oomen who was/is one of Robbert van den Broeke’s main victims, attempted to report in the Netherlands from the United States but failed to succeed because of her absence on Dutch territory. She did file a complaint at the Internet Crime Complaint Center (IC3). An example of some other people who were affected severely (Colin Andrews) or to a lesser degree (Andy Russell) by the hate mail of Robbert van den Broeke were the internationally known crop circle expert Colin Andrews2 and also crop circle expert Andy Russell3 and Viola Holt.4 Van den Broek’s house was searched and he was under arrest for six days in an Amsterdam detention cell. Robbert van den Broeke’s friend Stan was officially co-accused, among other things, due to a leaked conversation in possession of local broadcaster Omroep Brabant, that reveals the demeaning way Robbert van den Broeke and Stan talk about Irene Moors and Constantia Oomen. “I would like to kick her into a coma with steel noses.”5 His lawyer denied the threats and claimed his email box and Facebook page were hacked.6

My last update was dated February / March 2016  and covered the two hectic months of Robbert van den Broeke’s arrest and the interview that Robbert van den Broeke gave to local broadcaster Omroep Brabant  on February 10, 2016, in which he confessed  that it was indeed he and Stan who were discussing Irene Moors and myself in an almost satanic manner7

After the arrest

This update covers the period between this and the previous update. The day that Broadcaster Omroep Brabant published their intrusive report about Robbert van den Broeke, February 20, 2017 and June 24, 2017, the publication date of this update. Google Gmail tells me that at this time I received 222 emails from Stan (excluding his mails using a pseudo, because then there would be more) and 53 from his friend Robbert van den Broeke.

Indeed, for the total first-reader of my blog (s): the (now hateful rather than simple “hate”) mails did not stop after the arrest.

When I received their mails exactly, can be seen in the hate mail charts. To me, these charts have been very helpful, because the mail chronology helps me to keep everything in check. This indeed is a confusing story if you do not keep your head cool.

I still call the charts hate mail charts, because I didn’t ask for their emails and they never cease to cause (some) anxiety. The real gruesome hatemails with severe death threats (whether or not by means of hit men threats) , coarse curses, photos of beheadings and dismembered corpses and faeces are not coming anymore (I say cautiously). Apparently, the arrest had made some impression on “Team Robbert van den Broeke”.

After Van den Broeke’s days in detention, the very severe death threats and hate mail were replaced by weird mail with lots of various attachments.  I not only received them from Robbert van den Broeke and Stan, but from other mail identities too; from people clearly intimately involved in the case.  So intimately involved that the boundaries between these people and Robbert and Stan were no longer clear, until I concluded that these people were the same as Stan or at least in close contact with Robbert and Stan. Hopefully you can still follow me.

Therefore,  I also included the “Anne Kuiters“, “Micha Romijn“, “Sander de Graaf” and “Mieke Veen” mails in the hate mail tables of 2017. The explanation about these four people follows a little further in the blog.

Farewell to Enrico and Janny Post

Back to the most unnerving Robbert van den Broeke months: January and February 2016. On February 14, 2016, Robberts Dutch promoterJanny Post passed away. And the week before, on February 7, 2016, Robbert had lost another important friend, Enrico , who had helped him with his English affairs and his website.

Moreover, Enrico, who knew he would soon die, had chosen a photo with Dave Haith to appear on Robbert’s camera as “proof” of Robberts “paranormal” gift and of course: the afterlife. Which photo was chosen was not communicated to Robbert. According to Colin Andrews, the photo of Enrico has never appeared in the “paranormal” pictures of Robbert van den Broeke.8

Text on website Colin Andrews

Further 2016

In addition, in February 2016, Robbert van den Broeke’s best buddies Stan and Alan (now: Alan …, who married Stan) went abroad, to Malaga, Spain. Probably nobody will deny that Robbert van den Broeke himself was in a difficult time of his life.

Stan explains why he left for Malaga:

(Translation: “Yes, I am in Malaga, Constantia. That was planned for a long time ago already with Alan. After your delusion that I had imitated Robbert with a voice actor, I just had enough of it all. All that injustice.”) 

The police had interrogated and detained Robbert van den Broeke for six days, and the possibility to receive a similar treatment didn’t sit well with Stan. Indeed, he was officially co-accused in this hate and threatening case and the idea of the police interrogating and detaining him too, was not at all far-fetched. At least seven people had reported.

The reason he left for Malaga thus seemed to be caused/promoted by a mistake on my part. I suggested in a short update blog that he had imitated Robbert van den Broeke about Irene Moors and me with a voice actor. In other words, I did not believe that Robbert himself was on the leaked tapes. At that time, I’d psyched myself out so much about the Robbert van den Broeke gang, that I did not see it as clear anymore. But I really believed this and Stan felt that I was serious about this, and apparently was in shock that he was suspected of having backstabbed his mate Robbert. My mistake was probably something good, because it made the outside world clear that there was really something going on with Stan’s share in the whole. I removed this erroneous assumption when some skeptical friends convinced me that I was mistaken. And later, Robbert’s confession confirmed the authenticity of the leaked tapes. By then, Stan had already fled and he would stay away for a year.

I will only touch briefly on what was mailed to me in the past year. For some people, it’s hard to understand what exactly is the relationship between Robbert van den Broeke, Stan and myself, but I’m the unsolicited recipient of very many email messages with attachments in the form of pictures, photo shots, audio and video clips, by Robbert van den Broeke and Stan.

I report on all this on my Genverbrander10 account (Twitter name changed to RobConstantia on October 14, 2020), which regularly results in Stan’s reactions by mail. Robbert seems to be less logical responding and mails according to his own moods. I suspect they send this to make me mad and to intimidate me, to involve me, and out of sheer madness and craziness. Stan is even more fanatic than Robbert in terms of mails.

Part of public opinion seems to be, that I should have just blocked their mail, but this is simply not what I have in mind. If they want to email me all this stuff, so let them, but my goal with this is, to solve this “Genverbrander” case once and for all, so that Robbert and gang’s fraud goes away. All too too often, “paranormal offenders” continue their deception for a lifetime. James Randi of the former Randi Organization saw and predicted that very well (though rather in his own  “unkind” choice of words), as far as Robbert van den Broeke is concerned:

The remainder of the year 2016 went along relatively quiet while Stan was in Malaga. Although he did not fail to email me regularly, it was not that grave and between October 2016 and February 2017 I was even not emailed at all by the two (at least not under their real name).

An overview:

March 2016 – 4 mails from Stan only. It is worth noting that he says to stay in Malaga because he would be arrested in the Netherlands to be interrogated by the police and at that time he would not be allowed to leave the Netherlands.
April 2016 –  7 mails from Stan only. Nothing noteworthy
May 2016 – 4 mails from Stan only, noteworthy only his unkind words about “Anne Kuiters” who mailed me (33 times in total) about Stan, but much later it will turn out that this Anne probably does not exist at all and is possibly even Stan himself.
June 20164 mails from only Stan, including an audio in which he discusses the research on Robbert and Fred Melssen (positively) en Pepijn van Erp (negatively).
July 2016 – Nothing
August 201612 mails from Stan, divided between two streams: “New and Many Witnesses”, proving that Robbert is genuine, and Stan’s suggestion that Robbert and he are completely innocent of threats and hacks.
September 2016 – A sudden upturn in mails with 35 mails including 9 from Robbert and the rest of Stan. Robbert reports that his friends Roy and Karin Swiers have left him. The resurgence seems to be reflected in one of Robbert van den Broeke’s paranormal trucages of that time and the fact that I reacted critically to that on my Genverbrander10 Twitter account, which apparently caused a lot of consternation in “Team Robbert van den Broeke”.
Stan e-mailed about the person who mailed me, “Micha Romijn” of whom I already suspected it was Stan himself (22 June, 2017: 69 mails) and accuses “Micha” of slander (see explanation below). In addition, he sends me a few mails asking me, emphasizing (too much), if I can email him back. However, I have never emailed him again since May 2015.
A contemptuous mail from Robbert revealing that he has discovered my love for plush lions (see my Lion Heart blogs) and ridiculing it.
Stan again mails about Robbert’s research, positive about Fred Melssen and again negative about Pepijn van Erp. A lot of Stan mail about “evidence” of Robbert’s “authenticity” and their “innocence”.

Robbert’s “paranormal” excesses in 2016

His first, really striking paranormal blunder of the year 2016 was made by Robbert on June 3rd, 2016, when he aired a clip of his so-called filmed out-of-body experience on his YouTube channel. The clip looked like a textbook example of a demonstration video of (how to achieve certain effects of) Adobe Premier Pro, because in this program it’s pretty easy to mix images as is demonstrated in this very similar video clip by a meritorious YouTuber.
 Great hilarity arose among the more critical people, when they/we discovered that “astral Robbert” was casting a physical shadow on the wall and especially as he walked past a picture frame. Even some of his fans started to mutter and quite some ridiculing reactions were posted under this video. Stan later tried raising a defense that Robbert’s astral appearance was so strong that he cast a physical shadow, but to me this was a blunder of epic proportions comparable to Robbert van den Broeke’s octopus tentacles blunder just one year earlier. Stan, who manages – among other things, like Robbert’s email9 – Robberts YouTube Channel, suddenly removed the clip. Only the interview clip about the “out-of-body experience remained.

Look at the right wall during this clip:

The paranormal / astral phenomenon of the out-of-body experience had triggered “Team Robbert van den Broeke” earlier on already in 2016, because in early May 2016 excited messages were emerging on Facebook that Robbert had appeared to Alan and Stan in their apartment in Malaga while Robbert was in the Netherlands and according to his own relay had fallen flat on the ground and then appeared to be “out of it”.  Stan, as always vigilant and alert, immediately took a picture and captured an image of Robbert van den Broeke moving out of his body and in Stan and Alan’s apartment in Malaga.

On August 10, 2016 Robberts new video of  an “orb making a grass circle” was briefly and modestly taking off internationally, but when the clip was a proven fake, after Team Robbert delivered the “raw file” to be researched (and maybe gambling their luck on underskilled receivers, with no such luck), fame turned ruin again.  Shortly afterwards again, Team Robbert van den Broeke was trying their luck again with a similar clip, trying to prove it was really genuine, but this clip was even more fake than the first. To make a long story short, they had tampered with a file and then shot the photoshopped videoclip again from a computerscreen so the clip was one whole again and new “genuine”, “raw data” was obtained.
That fact that the first clip (and shortly after that, the second too) was tampered with, was proved on the Facebook page of Crop Circle Challenge and Stan, in response thereto was mailing me, but also on the Facebook page of Janez (the keeper of the page)  he responded.  However, when he discovered Janez wasn’t language-wise as delicate as me, he appeared to be heavily offended (“Slander, I will file a complaint against you, Janez!”) and quickly removed his online reactions. There is also an email from Robbert about Janez, a very technical story, but in terms of language, Stan seems to be speaking.

Start bizarre clips in Fall 2016

In September 2016, Robbert scornfully mails me that no hate emails are sent anymore and hence I can not do anything against him anymore, and that Nancy Talbott will be sending a lawyer after me (which turns out to be untrue, because nothing of the sort happened):

Quick translation: “Pity for you, you don’t receive hatemails anymore, now you can’t do a thing. My computer is well protected, I am not hacked anymore, you are pestering me on the internet, and when I mail you back with funny responses, you still call them hatemail. Justice will know it isn’t hate. Nancy Talbott has hired a lawyer to go after you, so don’t be surprised when you see the police appearing on your doorstep. She (Nancy) isn’t as softhearted and forgiving as me.”

Worth mentioning is the fact that in Fall 2016, Robbert himself and some other people are sending me short videoclips, partly directly addressed to me (Robbert in the clips themselves addressing me with “Hello Constantia…”) with the following themes: Robbert breaking wind to skeptics, Robbert namaste and ridiculing his fans , Robbert crazy-message to somebody else, Robbert drunk with beer, expanding elaborately on his arrest and how he is intensely enjoying himself with packed halls filled with fans and a very weird one about his arrest again, making funny faces and screaming with a very high pitched voice and yet another clip in which Robbert, in my opinion, does no untalented imitation of reporter John Bas of BN De Stem (who wrote about him). See also the Genverbrander Drive and sort by date.
Furthermore, Stan’s tone  of voice gradually becomes less pleasant and he turns out to be indignant about the suggested effects of my blog on his personal life:
Quick translation: “(some vague story about taking pictures of stars after people like Pepijn and me were criticizing a new “paranormal” event of Robbert). You won’t ever acknowledge the fact that you are wrong. But know something. Because of your blog I missed out on a house I wanted to rent. That woman found all your slander on the internet about me. She didn’t trust me anymore. I won’t stand for things like that. 

Soon, I want you to remove that slander. You are causing damage in my life. I am serious! Stan”

October 2016 – A couple of hateful mails from Robbert and Stan making it clearer that he wants to talk to me on the phone.
And then it became quiet until February 2017.

——————————————————————

Other strange mailers

At this moment, I will take the opportunity to review some other strange mailers in this case, because they are necessary for understanding the complete picture.

“Anne Kuiters” (33 mails) would have been a friend of Stan who once had received a great amount of money from Stan when she was experiencing hardship. “She” began to mail me about Robbert and Stan in 2015, and she was both positive and negative about them. “Her” four mails from 2015 were all received on the same day: September 28, 2015. Then I received 29 more of “her” mails in 2016 and 2017 after Robbert’s arrest date. For a while, I believed half-and-half or almost entirely that she was indeed an existing, fairly honest person. I kept it open because I just did not know. But the following and, in my view, very unlikely, “Stan-exculpating” mail from 2017 nevertheless troubled me:

Translation: “I have been treated I had psychoses. Everything I sent about Stan was false. I had just imagined it all. Greetings Anne Kuiters”

I also received from “her” a mail written by Stan, he apparently had her mailbox under control (see the gallery direct below).

Stan admitted in a couple of audios he was “Sander de Graaf” (2 mails in February 2017). I will pick up on this story a little below.

Mieke Veen” admitted in “her” (15 mails, May-June 2017) mails of various kinds, including so-called remote assistance on a modem problem, which “she” knew about earlier than I did myself, and some obscene sex speeches, that “she” too was Stan and I received a mail from Stan from “her” address (see gallery pictures below).

And last for now, “Micha Romijn” sent me such split mails (69) about his identity, that I also counted his mail in the 2017 hate mail charts. He began to mail in August 2016, but I have not counted the 2016 mails. Also from his address, I received a mail from Stan (see gallery pictures under the piece about “Micha”).

This is by far the most intense “character”. He started out with the story about how he knew Robbert van den Broeke through a homo chat, and about Stan he remained very vague, even after I repeatedly asked him if he knew Stan or stronger yet: if he was Stan (!). Suddenly, at some point, he said he did not know Stan. But he sent me things Robbert would have sent him, like some clips. The mails were very confusing as a whole, and people interested in this figure may ask me to email them the full “Micha Romijn file”. Much later, he went to some extremes, saying he was hacked by Stan and that he would report Stan to the police.

Some example mails:

Short translations: in exact order as shown by the screenshot below: 

September 6, 2016 – “Micha”: “Yes, I am Stan, I am impersonating Micha so I can hear you out. Just kidding! Why would he (Stan) run off to Spain? I do wonder about all these people who say they have witnessed Robbert’s paranormal events. I did read about Robbert hacking you. And then this Joran guy speaking from his prison cell, I find this very funny, I just can’t help myself. Don’t you think this is a bit funny? Greetings Micha”

September 6, 2016 – “Micha”: “I do not know Stan, I forgot to answer your question about it. I met Robbert through a homo chat, I didn’t tell you about it, because I didn’t want to appear weird, I am sorry. Robbert did know I had  a problem with my left ear and he was right about it. I was interested only in this small gifted side of him. I asked him critical questions about obviously fake photos and other stuff. Articles about his exposure, I only read later on. I think he needs help when he posts nude pictures of himself on Facebook, don’t you agree? Micha”

September 7, 2016 – “Micha”: “Can you quote me where I was saying I know Stan? I am curious about him now, I will mail him, his email address is on your Twitter page. He (Robbert) is sick, he likes it when these clips of him are published, he likes being naked on Facebook just as he likes his fart to appear on YouTube. Like he doesn’t assess what he’s doing. It proves he is sick.”
September 7, 2016 – Constantia: “But are you friends with Stan? i don’t understand. How could you know Robbert and don’t know Stan? So Robbert sends you clips, you send them to me, I publish them, so Robbert must know you gave them to me, and still he is sending you more stuff? Something doesn’t add up, sorry. Constantia”

May 21, 2017 – “Micha”: “Stan told me the truth about Robbert, that he is part real, part fake. Stan said he has shielded Robbert from a part of the tricks. He’s sorry he went along with it and that there’s no hacker, but that they can’t go back now.  He would have liked to start all over, help Robbert prove his real gifted side. I’ve never seen Stan mad, but I did see Robbert very mad. Stan says Robbert has threatened him, but still Stan wants to help him, with scientific research too, he paid for.”
May 21, 2017 – Constantia: “What kind of things did he tell you, violent, sexual, angry?”
May 21, 2017 – “Micha”: “Give me your Skype name, then we can talk. This will establish trust. I will tell you things he told me you wouldn’t believe. I will give you audio if you promise you won’t publish it, because then he would know I leaked it to you.”

Strange enough, he sent me a copy of his Dutch ID, just without any reservations, even without urging me to keep it to myself , when I doubted him about his identity. The photo on that ID immediately struck me, because it looked photoshopped and, in my opinion, looked younger than what the ID said in the birth year. He wanted to talk to Skype with me, but I hold back for a long time. And when I finally agreed he did not show up anymore. I posted his full ID after a long wait and thought about it on Twitter and asked if anyone knew him.

Then he angry, or played angry, sent me several pictures of him and his ID (they had no usable exif data on them), which instead of reassuring me, confirmed that there was shit hitting the fan, because, in my opinion, he was disguised. He demanded that I removed his ID from Twitter, and threatened to go to the police. I exactly wanted him to do that, because I hoped that could lead to a breakthrough in this case.

His victim’s role suddenly shifted to that of perpetrator when I received hack-threats and other disturbed sounds and hate-speeches from him with distorted voice!10 There were no real-voice audios of him. And my modem indeed – probably with a ddos attaque – was undermined. Although he threatened to now report me instead of Stan to the police, because now suddenly he suggested I or my husband was the hacker, I never heard about that “police report” again.

His extremely schizophrenic mails, which varied between the poisonous friend (sending me Robbert stuff without Robbert knowing about it), victim (of hacks) and perpetrator (he threatened and hacked me himself), as well as his extremely remarkable ID “confirmations” would in my opinion rather alarm the police about him instead of helping him in his “case”.  Stan, meanwhile, who read my “Micha Romijn notifications” through my Twitter account, claimed by audio (Dutch) that Micha Romijn was the hacker who was behind all the hatred. An unlikely chaos had arisen which, in my opinion, was deliberately created to raise a smoke curtain around the criminal case Robbert van den Broeke. See all “Micha Romijn” ID pictures that I was “allowed” to receive:

The evidence that Stan was literally everywhere in this case, or even was these other persons for a 100%, I found in these three simultaneously received mails from successively Anne, Micha and Mieke:

Text in all three emails was almost the same (and thus from three different email addresses!):

Hi, I’m Stan, the person who was trying to badmouth me, gave me the logging data to come clean with me. Check the mail header, this is not a spoof. I have been wrongly trashed by this person.

On the “Sander de Graaf” personality, I’ll be back right here.

——————————————————————

The year 2017

Just a year later, around February and March 2017, the sky around Robbert van den Broeke suddenly darkened quickly, in my opinion not coincidentally coinciding with the moment Stan decided to turn his back to Malaga and return to his homebase.
On 21 and 24 February 2017, I received two mails from Stan under the mentioned pseudonym Sander de Graaf, in which he offered me 10K and then 15K in succession to remove my blogs about Robbert and him.
As I was not planning to mail, and still have no intentions to mail Stan, I did not respond to this. I did immediately inform Fred Melssen and John Bas (of BN De Stem) and a few days later Pepijn van Erp. Of course, I would never remove my blog for money because it is against my principles. In June 2017, I several times received a confession of Stan that he had indeed been “Sander de Graaf”, as can be heard on this recording of June 3, 2017.
So Stan was back in the Netherlands, and Robbert was very happy with that, and also literally said that in mails and clips, because from the end of March 2017 I suddenly received a significant flow of Robbert van den Broeke mails and especially videos that besides a lot of annoyance caused much hilarity and disbelief among the followers of my Twitter Genverbrander10 account. And of course, Stan played his part and sent me in particular incredible amount of audio recordings that shot into my mailbox (until publishing date of this blog: 80 audio recordings).
This was the first of Robbert van den Broeke’s mails “New Stile” and provided an adequate “genre” label for the forthcoming tumult:

Quick translation: “Hello Constantia. I am pleased that you stopped harassing me with which you didn’t achieve anything. Fortunately I’m able to see Stan again. He reported himself to the police and they have interrogated him for only three hours, not the six days they interrogated me. After three hours they let him go, and he is off the wanted list. We will continue with our paranormal events on Facebook and it pleases me to say there will be a new website. I am very happy that your tireless effort has led to exactly nothing, you learn from your mistakes now, bad lady.  Greetings Robbert”

Videos and audios “Highlights”

The videos and audios of Robbert and Stan are so very numerous that it would take too long to describe them all. I will limit myself to a few “highlights” sorted around the main “themes”.

Robbert is having a baby/(with) Leydi Figueroa

“Storyline”: Robbert says he is expecting a child with a Dutch celebrity who would like to have a child with a high energy, he was just the donor, because he is still as gay as a hatter. However, he finds it very important that a new phase of his life has has started, and the child will certainly be a very high incarnation. For some time, it remains unclear who the lucky lady is.

Some time later, I receive two clips from Leidy Uceda, Joran van der Sloot‘s wife (all through Robbert’s mailbox). I want to emphasize that I do not know the lady at all, except through the news of course. Furthermore, I’ve never talked to Robbert and Stan (and I’d like to keep it that way). Leidy obviously knows me through Stan and Robbert who, as I have already made clear in previous blogs, are friends with Joran van der Sloot, in a clip she says she had a car accident and that she loves me, in the other clip she says in Dutch: “I’m pregnant from Broeke”, wherein it is not clear if she knows what she’s saying. Robbert tells me in an email that the child survived and that he is very relieved. There are also reports from Robbert and Stan that Leidy had a near-death experience in which I appeared to Leidy. Stan says via an audio file that he sent me later, he thinks Leidy is not the recipient of Robberts seed and that Robbert must have been hacked again (totally vague and raising a smoke curtain again).

 * Received all these clips via mailbox Robbert van den Broeke *

Robbert is mad as hell

Robbert is mad as hell and repeatedly calls me “cunt”. He explodes like a volcano talking about a photoshop I made in 2006, in which I was making a little fun of Randi . Robbert and Nancy Talbott were oblivious to this side of the story, because Nancy Talbott also describes my “bloodthirsty” photoshop ” “targeting Robbert” on her site and says how widespread it was not – * not * so. Randi is seen as Black Vulture preying on Robbert van den Broeke’s alleged body. Robbert has a lot of imagination, because he is talking about organs, blood and guts that can’t be seen on the low-resolution image it always was. It was one of my first photo shops and it was rather an underachievement in terms of craftsmanship. Robbert blames me that I would have started everything with this picture.

The “offending” photoshop I made in 2006

Related: In later (but also earlier) mails and audio files, Stan also emphasizes how many Robbert van den Broeke photo shops I made, according to him that is, because I’m afraid he’s confused with many other photo shoppers. I really didn’t make that many. One of these photoshops Stan mentions, is the one of “Robbert and me together”. As an old FOK veteran (because these photoshops do exist) I knew of course, which one he meant and I still have some of those pictures as well. At that time, like I am doing now, I tended to store files. Doing some research if he has things right, is not one of Stan’s assets.

Translation: “Robbert is once again corny, but of course, nobody sees it like that. You were allowed to photoshop for years, like the one with you and Robbert together, biggest silliness, that is  considered healthy, but all jokes of Robbert are “sick”. What a joke.”

Stan nevertheless found it a nice excuse to send me neutral (?) photoshops (via) his own mailbox regularly, but also rather unpleasant ones and sometimes clips of me.

A photoshop that I received recently, but not directly via Stan, was a very vulgar one about alien sex with dildos and me and my book Through The Gate figuring. I received this from “Micha Romijn” who said he had it from Stan, but later corrected it in Sven (Stan’s brother). Six days before, I had received video clips from Stan about the fact that he bought my book Through The Gate and had put it under his pillow.11  I did not mention this on my Twitter Genverbrander10 account, but suddenly “Micha” mailed me with it  (and I already linked him to Stan, above). I did upload the clips to the Genverbrander Google Drive.

 * Received all these clips via mailbox Robbert van den Broeke *

Stan, Rens Hendriks and the scientific research of Gerding and Van Egmond.

Listen from about 2:30 minutes (Dutch only)

Stan: “Look, Rens Hendriks, that’s also the man of whom Robbert received the divine gift …. but if he (Robbert) really gets into his divinity, then his brain activity is eliminated, and that’s how it was measured at Rens’s too. […]. And later, two people Hans and Klaas came, Hans Gerding and Klaas van Egmond […]. Hans and Klaas who have also done brain research on Robbert […] and they have admitted. ..] that Robbert was also brain death, just like Rens Hendriks […]. “

Stan is letting the cat out of the bag with the names of two well-known scientists and former professors, Klaas van Egmond and Hans Gerding, who had done scientific research into Robbert in the fairly distant past and would have concluded by an EEG measurement that Robbert van den Broeke was braindead during his mediumship. For years, both Robbert and Stan referred to this mysterious investigation, but never mentioned names before and nobody knew the good of it. Robbert van den Broeke’s patron Nancy Talbott also always was very eager in spreading the “scientific good news” about Robbert and, where possible, did a lot of advertising for Robbert by mentioning the “fact” he was investigated by serious scientists as Dr. Roll and further unnamed persons which would have resulted in spectacular findings.

The two scientists in question apparently had no reason to see the results coming out. Pepijn van Erp, who, like me, followes the Van den Broeke case fairly close and had heard about this “famous” research earlier on as well, picked up on this sound clip from Stan and devoted an article on Kloptdatwel.nl to it with a sharp observation in his closing sentence, namely that the Robbert van den Broeke saga needs to be unveiled step by step. Thanks to the mediation of Fred Melssen, who has been very valuable to me in this case for a couple of years now, Pepijn van Erp was able to quote them on this so-called braindead event of Robbert van den Broeke and they said no such thing as “braindead” had occurred . Stan then responded with: “They’re lying!” And “The Donders Institute is going to investigate Robbert”.

When I opened the book of Robbert van den Broeke again, searching for passages about Rens Hendriks, I found countless. They all express their great admiration for Rens; That Rens had saved Robbert from the mental institute and was sending Robbert “powerful energies” through the astral realm. When I read the book in 2005, I put comments in pencil everywhere and my eyes caught this page and underlined sentences:

Translation: “Rens Hendriks says that God wants to be human again to be more present in creation. He wants to be in everybody, even in criminals, to achieve that goal.”

Rens Hendriks mentioned on numerous pages in Robbert van den Broeke’s book

This statement did outset a full chorus of bells in my brain, because it exactly matches the ideas of Robbert and Stan, that criminals should be forgiven and that they mostly should get a lot of love. For example, look at this passage about Joran van der Sloot on Robbert’s website, and there were several other moments like these when Robbert and Stan talk(ed) about criminals:

Screenshot website Robbert van den Broeke

The question that comes to my mind is: if Rens Hendriks was really (as) clairvoyant as stated numerous time in Robbert’s book and elsewhere, why then could he not foresee that Robbert would derail completely in the future? And what has been the effect of him “sending power” to Robbert van den Broeke? Given the thoughts for example on “God and criminals” of Rens Hendriks as mentioned in this book, I wonder how and to what extend Robbert and Stan are really inspired by Rens.

Nancy Talbott’s setback and death Sandra Reemer

Also in this year, there were new setbacks in Robbert van den Broeke’s life, namely the fact that at the end of March 2017 his American promotor Nancy Talbott was affected by cerebral hemorrhage and is now rehabilitating. He made it known on April 1, 2017. And another important Dutch guardian, Sandra Reemer, well-known from television and music, died on June 6, 2017. Robbert wrote about it on June 12, 2017. However, this did not prevent Robbert from sending me a all kinds of weird emails, exactly in these days too (See hate mail charts) and informing his Facebook followers about various “paranormal events” like crop grass circles with “felt presences” of Martin Luther King and Princess Juliana” and light orbs.

Footnotes

[1] Some of the police filers are mentioned by name, for example in (Dutch): – Medium Robbert van den Broeke ontkent versturen gruwelijke foto’s en bedreigingen, Omroep Brabant, 19 januari 2015 And more:
– Het medium en de haatmails, BN De Stem, 2 maart, 2016
– Liesbeth van Dijk, Facebook, 7 juli 2015
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
– Robbert van den Broekes arrestatie en wat daaraan vooraf ging Constantia Oomen, 16 januari 2016

[2] Colin Andrews has devoted several short and long articles to Robbert van den Broeke. A couple were very concrete about Colin’s research into Robbert’s computer behavior after stealing the photo of Colin’s friend Pat Delgado (see earlier in this blog):
– Colin Andrews/Pat Delgado family, 15 mei 2012 and
– Fraud Consultant with Colin Andrews investigating Robbert van den Broeke photo claims, 11 juli 2012

[3] Andy Russell also dedicated several articles to Robbert; In addition to Colin Andrews, he was one of the first recipients of Robberts hate mail. See here for a few of his contributions: Circular State Of Mind/Robbert van den Broeke.

[4] Viola Holt has written on her Facebook page a few times since her Facebook friends saw the nude pictures of Robbert van den Broeke on her page: Viola Holt Facebook, 15 december 2015.

[5]
– Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op tape: “God straft Irene Moors”.
– Robbert van den Broeke: “God straft Irene Moors”]Show Nieuws, 11 februari 2016
– Genverbrander Google Drive/Genverbrander Speaks

[6]
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
Medium Robbert van den Broeke opgepakt, De Telegraaf, 17 januari 2016

[7] Mainly “Part II of the “Genverbrander Speaks” document (Dutch only).

[8] Personal correspondence Colin Andrews and Constantia Oomen d.d. June 21, 2017.

[9]  Several times, I received Stan’s mail via Robbert’s mail address, such as recently an audio clip, which made it clear that Stan has control over Robbert’s email, which he himself also admitted recently to Fred Melssen.

[10] “Micha Romijn” audios, with distorted voice: in chronological order: one two three four

[11] Stan talking about Through The Gate: Clip 1 and Clip 2.

———————————–

Expression of gratitude

I would like to thank the following people: Rob Nanninga who together with the sweetest lions of the world is giving me unbelievably much peace, insight, support and love, Fred Melssen, who is increasingly supporting me in unraveling the web of fraud and the smoke curtain around Robbert van den Broeke, Pepijn van Erp for his presence in the background and his publishing of articles at the appropriate moments and sharp observations, Sjaan, the “Google Sjaantje” but also swan, who always emails me tips and technical backup, Lucy for opening her Robbert van den Broeke backup YouTube channel, and meanwhile many other people on Twitter and beyond who continue to provide feedback and sometimes were/are very helpful / with research, like Colin Andrews and Janez.

Inhoud

Even recapituleren
Na arrestatie
Afscheid van Enrico en Janny Post
Het verdere jaar 2016
Robberts “paranormale” uitspattingen in 2016
Start bizarre clips in najaar 2016
Andere rare mailers
Het jaar 2017
Video’s en audio’s “hoogtepunten”:
— 
Robbert krijgt een kind/(met)Leydi Figueroa
— Robbert is boos
— Stan, Rens Hendriks en het wetenschappelijke onderzoek van Gerding en Van Egmond
Nancy Talbott’s setback en overlijden Sandra Reemer
Voetnoten
Dankwoord

Even recapituleren

Robbert van den Broeke- Arrestatie ///Wikipedia versie 6 juni 2017 door mij opgesteld, slechts een paar zinnen van vorige bijdrager/// Op 6 januari 2016 werd Van den Broeke gearresteerd wegens vermeende bedreiging. Er was sprake van zeven aangiftes, hoewel er meer dan zeven mensen daadwerkelijk bedreigd werden.Volgens diverse bronnen in de media waren de aangevers: Liesbeth van Dijk, Emile Ratelband, Ans Markus, Henk Verhaeren, Rinke Jacobs, Jan Willem Nienhuys en Bert Brussen.1 De inmiddels Amerikaanse Constantia Oomen die een van Robbert van den Broeke’s hoofdslachtoffers was/is, probeerde vanuit Amerika aangifte in Nederland te doen, waar ze niet in slaagde wegens het zich niet bevinden op Nederlands grondgebied. Zij deed wel een aanklacht bij de Internet Crime Complaint Center (IC3). Een voorbeeld van enkele andere mensen die in zeer ernstige (Colin Andrews) of mindere mate (Andy Russell) last hadden van Robbert van den Broeke bedreigingen en haatmails waren de internationaal als bekend staande graancirkel expert Colin Andrews2 en eveneens graancirkel expert Andy Russell3 en Viola Holt.4 Van den Broekes woning werd doorzocht en hij zat zes dagen vast in een Amsterdamse politiecel. Robbert van den Broeke’s vriend Stan was officieel medeverdachte, onder andere wegens een gelekt gesprek in de handen van Omroep Brabant, waarin te horen is hoe Robbert van den Broeke en Stan praten over Irene Moors en Constantia Oomen. “Het lijkt me leuk om haar in coma te trappen met stalen neuzen.”5 Zijn advocaat ontkende de bedreigingen en beweerde dat zijn email box en Facebookpagina gehackt was.6

Ik was gebleven in februari/maart 2016, bij de twee hectische maanden van de arrestatie van Robbert van den Broeke en bij het interview waarin Robbert van den Broeke op 10 februari 2016 aan Omroep Brabant  bekende  dat het inderdaad hij en Stan waren die Irene Moors en mijzelf op bijna satanische wijze bespraken 7

Na Arrestatie

Deze update  bestrijkt de periode tussen deze  en de vorige update: de dag dat Omroep Brabant hun indringende reportage over Robbert van den Broeke plaatste, 10 februari 2016 en 24 juni 2017,  de publicatiedatum van deze update. Google Gmail vertelt mij dat ik in die tijd 222 emails van Stan ontvangen heb (exclusief zijn emails onder pseudo, want dan zijn het er meer) en 53 van zijn vriend Robbert van den Broeke.

Inderdaad, voor de totale first-reader van mijn blog(s): de (nu eerder hatelijke in plaats van simpel “haat”) mails stopten niet na de arrestatie.

Wanneer die mails precies binnen kwamen, is te zien in de haatmail tabellen. Voor mij zijn deze tabellen tot grote steun omdat ik alles zo toch steeds weer in een kloppend chronologisch plaatje kan krijgen. Dit is een verwarrend verhaal als je je hoofd niet koel houdt.

Ik noem de tabellen nog steeds zo, omdat ik niet om hun mails gevraagd heb en ze nog steeds voor de nodige onrust aan mijn kant zorgen. De echt gruwelijke haatmails met doodsbedreigingen (al dan niet in de vorm van dreiging met huurmoordenaars), grove verwensingen, foto’s van onthoofdingen en uiteengereten lijken en faeces komen niet meer (zeg ik voorzichtig). Blijkbaar had de arrestatie toch wel wat indruk gemaakt op “Team Robbert van den Broeke”.

Wat er na de arrestatiedagen van Robbert van den Broeke voor in de plaats kwam, zijn hatelijke of rare mails, vaak met bijlages van diverse aard. Ook van mensen die niet de naam “Robbert van den Broeke” of “Stan” droegen, maar duidelijk zeer nauw bij de zaak betrokken waren. Zo nauw dat de grenzen tussen deze mensen en Robbert en Stan niet meer duidelijk waren, tot op het punt dat ik concludeerde dat deze mensen één en dezelfde als Stan waren, dan wel in nauw contact met Robbert en Stan stonden. Hopelijk kunt u het zo nog volgen.

In de haat mail tabellen van 2017 heb ik daarom naast de mails van Stan ook die van “Anne Kuiters” , “Micha Romijn“, “Sander de Graaf” en”Mieke Veen” opgenomen. De uitleg over deze vier personen volgt wat verder in de blog.

Afscheid van Enrico en Janny Post

Terug naar de meest enerverende Robbert van den Broeke maanden: januari en februari 2016.  Op 14 februari 2016 overleed Robberts Nederlandse promotor Janny Post. En de week ervoor, op 7 februari 2016, had Robbert ook nog een andere belangrijke vriend verloren, Enrico , die hem hielp met Engelse aangelegenheden en zijn website.

Enrico, die wist dat hij spoedig zou gaan sterven, had overigens samen met Dave Haith een foto had uitgekozen die op Robberts foto van hem, Enrico, zou mogen verschijnen als “bewijs” van Robberts gave en natuurlijk: het hiernamaals. Op welke foto de keuze was gevallen, was niet aan Robbert meegedeeld. Deze foto is volgens Colin Andrews dus nooit verschenen op de “paranormale” foto’s van Robbert van den Broeke.8

Text on website Colin Andrews

Het verdere jaar 2016

Daarnaast vertrokken  in februari 2016 Robbert van den Broekes best-buddies Stan en Alan (inmiddels: Alan …; hij trouwde met Stan) naar het buitenland en wel naar Malaga, Spanje. Niemand zal dus waarschijnlijk ontkennen dat het ook voor Robbert van den Broeke zelf een enerverende tijd was.

Stan legt zelf uit waarom hij naar Malaga vertrok:

De politie had Robbert van den Broeke zes dagen verhoord en in een cel gezet, en Stan zag zo’n lot voor zichzelf helemaal niet zitten. Hij was immers officieel medeverdachte in deze haat-en dreig zaak geworden en zo onrealistisch was de gedachte dus niet. Er hadden inmiddels tenminste zeven mensen aangifte gedaan.

De reden dat hij naar Malaga vertrok, leek dus/was zowaar een fout aan mijn kant. Ik had namelijk in een korte update blog gesuggereerd dat hij het gesprek met Robbert van den Broeke over Irene Moors en mij in scene had gezet met een stemacteur, met andere woorden: ik geloofde het dus niet dat het Robbert zelf was op de gelekte tapes. Ik was in die tijd zo dol gedraaid van alles wat me overkwam met die club, dat ik het even niet zo helder meer zag. Maar ik geloofde dit dus echt en Stan pikte op dat ik dit serieus meende en schrok zich blijkbaar rot, dat hij er door mij van verdacht werd zijn maatje Robbert “genaaid” te hebben. Mijn fout was dus ergens goed voor, want het maakte de buitenwereld duidelijk dat er écht wel iets aan de hand was met Stans aandeel in het geheel. Ik verwijderde deze foutieve aanname weer, toen een paar skeptische vrienden mij overtuigden dat ik ernaast zat. En later kwam dus ook de bekentenis van Robbert erbij. Maar toen was Stan dus al gevlogen en hij zou dus een jaar wegblijven.

Ik zal slechts aanstippen wat er in het afgelopen jaar allemaal zoal naar mij gemaild werd. Voor sommige mensen is het maar moeilijk te begrijpen wat nu precies de relatie is tussen Robbert van den Broeke, Stan en mijzelf, maar ik ben de ongevraagde ontvanger van zeer veel email berichten met attachments in de vorm van foto’s, fotoshops, audios en video clips, van Robbert van den Broeke en Stan.

Op Twitter Genverbrander10 (Twitter naam op 14 oktober, 2020 veranderd naar RobConstantia) maak ik daar melding van, wat regelmatig resulteert in reacties van Stan per mail. Robbert lijkt wat minder logisch reagerend te werk te gaan en te mailen al naar gelang zijn pet staat. Ik vermoed dat ze dit sturen om mij gek te maken en te intimideren, om mij erin te betrekken en uit louter gekte en gekkigheid.  Stan is nog veel fanatieker dan Robbert qua aantallen mails.

Een deel van de publieke opinie leek te zijn dat ik ze moet blokkeren, maar dit is simpel niet wat ik voor ogen heb. Als zij zo nodig van alles naar mij willen mailen, moeten ze dat vooral doen, maar mijn doel daarmee is deze “Genverbrander” zaak voor eens en altijd op te lossen, zodat het bedrog van de goegemeente door Robbert en co ophoudt. Maar al te vaak immers gaan “paranormale oplichters” een leven lang door met hun bedrog. James Randi van de voormalige Randi Organization zag en voorspelde dat heel goed (zij het wat “onaardig” in zijn bewoordingen), ook wat betreft Robbert van den Broeke.

Screenshot http://archive.randi.org/site/jr/2006-01/010606netherlands.html#i1
Het verdere jaar 2016 verliep verder relatief rustig terwijl Stan in Malaga zat. Weliswaar kon hij het niet nalaten me regelmatig te mailen, maar het bleef allemaal te overzien en tussen oktober 2016 en februari 2017 werd ik zowaar zelfs helemaal niet door de twee (in ieder geval niet onder hun echte naam) gemaild.
Een overzichtje:
Maart 20164 mails van alleen Stan. Meldenswaardig is dat hij zegt in in Malaga te blijven omdat hij in Nederland aangehouden zou worden om door de politie verhoord te worden en in die tijd ook Nederland niet uit zou mogen.
April 20167 mails van alleen Stan. Niets meldenswaardig
Mei 20164 mails van alleen Stan, meldenswaardig misschien dat hij “Anne Kuiters” afkat die mij mailt (in totaal 33 keer) over Stan, maar veel later zal blijken dat deze Anne waarschijnlijk helemaal niet bestaat en het mogelijk Stan zelf is.
Juni 20164 mails van alleen Stan, waaronder een audio waarin hij het heeft over onderzoeken van Robbert, Fred Melssen (positief) en Pepijn van Erp (negatief).
Juli 2016 – Niets
Augustus 201612 mails van alleen Stan, verdeeld over twee stromingen: “nieuwe en vele getuigen” die bewijzen dat Robbert echt is, en Stans suggestie dat Robbert en hij volkomen onschuldig zijn aan dreigmails en hacks.
September 2016 – Een plotselinge opleving qua mails met 35 mails waaronder 9 van Robbert en de rest van Stan. Robbert meldt dat zijn vrienden Roy en Karin Swiers afstand van hem hebben gedaan. De opleving lijkt terug te voeren op een markante staaltje van Robbert van den Broeke trucage en op het feit dat ik daar op  Genverbrander10 Twitter weer kritisch op reageerde, wat blijkbaar weer voor veel consternatie zorgde in het “Team Robbert van den Broeke”.
Stan mailt over de persoon die mij nu ook al mailde: “Micha Romijn” en waarvan ik al vermoedens had dat het Stan zelf was (d.d. 24 juni, 2017: 69 mails) en zegt dat die smaad mailt (zie uitleg hieronder). Verder stuurt hij mij een paar mails waarin hij mijns inziens (te) opvallend benadrukt of ik hem even terug kan mailen. Ik heb hem overigens sinds mei 2015 nooit meer terug gemaild.
Een smalende mail van Robbert waarin hij blijkt geeft mijn liefde voor knuffel leeuwen ontdekt te hebben (zie daartoe mijn Lion Heart blogs) en die belachelijk maakt.
Stan mailt weer over onderzoeken van Robbert, positief over Fred Melssen en weer negatief over Pepijn van Erp. Veel weer over bewijzen van Robberts “echtheid” en hun “onschuld”.

Robberts “paranormale” uitspattingen in 2016

De eerste, echt zeer opvallende paranormale blunder maakte Robbert op 3 juni 2016 toen hij met een clip van een zogenaamde gefilmde uittreding van hem kwam die op zijn YouTube kanaal verscheen. De clip zag eruit als recht door het ringetje gehaald van Adobe Premier Pro, want in dit programma is het ronduit gemakkelijk om beelden te mixen, zoals in deze, zeer vergelijkbare videoclip wordt aangetoond.

Groot was de hilariteit onder de wat kritischere mensen, toen bleek dat de astrale Robbert een fysieke schaduw wierp op de muur en vooral ook in het fotoframe waar hij langs liep. Zelfs sommige van zijn fans begonnen te morren en er kwamen diverse ridiculiserende reacties onder de clip. Stan probeerde later nog een zwak verweer dat Robberts astrale uitstraling zo sterk was dat hij een fysieke schaduw wierp, maar voor mij was dit een blunder van epische proporties, vergelijkbaar met Robbert van den Broeke’s inktvis tentakels blunder van precies een jaar eerder. Stan die onder andere Robberts YouTube kanaal beheert – als ook Robbert’s email box9 – verwijderde de clip schielijk. Alleen de interview clip (* inmiddels ook verwijderd) over de uittreding bleef staan.

Kijk naar de rechterwand tijdens deze clip:

Het paranormale/astrale fenomeen van de uittreding had het Team Robbert van den Broeke al eerder in 2016 getriggerd, want begin mei 2016 kwamen er plotseling opgewonden berichten op Facebook dat Robbert was verschenen aan Alan en Stan in hun appartement in Malaga terwijl hij in Nederland op de grond gevallen zou zijn en uittrad. Stan, als altijd waakzaam en alert, had meteen de camera gepakt en zowaar een uittredende Robbert op de foto gekregen.

Op 10 augustus 2016 maakt Robberts nieuwe video van de “lichtbol die de grascirkel maakt” heel kort internationaal bescheiden furore, maar toen de clip overduidelijk nep bleek, nadat Team Robbert van den Broeke de “raw file” had afgeleverd om onderzocht te worden (en misschien hoopten op knullige onderzoekers, maar ze hadden pech), sloeg de roem weer om naar rucht.  Korte tijd later kwam hij weer met zo’n clip, deze was nog ongeloofwaardiger dan de eerste. Om een lang verhaal kort te maken: ze hadden eerst een filmpje bewerkt met de gewenste effecten en daarna het geheel nog een keer gefilmd via een computerscherm zodat er een nieuwe “raw” file ontstond.
Dat er met de clip getamperd was, werd afdoende bewezen op de Facebook pagina van Crop Circle Challenge en Stan gaat er in mails naar mij op in, en ook reageert hij op Janez op diens betreffende Facebook pagina, maar als blijkt dat Janez grover in de mond is dan ik tegen hem, lijkt Stan zwaar beledigd (“Laster, ik ga een klacht tegen je indienen, Janez!”) en verwijdert zijn reacties al snel weer. Er komt ook een mail binnen van Robbert over Janez, een heel technisch verhaal, maar qua taal lijkt Stan aan het woord te zijn.

Start rare clips in najaar 2016

Robbert mailt mij verder smalend dat er geen haatmails meer worden verstuurd en ik dus niets meer kan doen, en dat Nancy Talbott een advocaat op mij afstuurt (dit blijkt onwaar):

Noemenswaardig is het feit dat er in het najaar van 2016 door Robbert zelf en een paar andere mensen korte, enkele ook met naam aan mij gerichte videoclips naar mij gestuurd worden met de volgende thema’s: Robbert geeft gas naar skeptici, Robbert namaste en maakt zijn fans belachelijk, Robbert crazy naar iemand anders, Robbert zeer uitvoerig dronken met biertje over zijn arrestatie en dat hij nu intens geniet met bomvolle zalen, en een zeer rare over zijn arrestatie weer, waarin hij zeer gekke bekken trekt en met hoge stem piept en Robbert in een mijns inziens niet ongetalenteerde imitatie van John Bas van BN De Stem (die over hem geschreven had). Zie hiertoe ook de Genverbrander Drive en sorteer op datum.

Verder wordt de toon van Stan gaandeweg iets minder aardig en blijkt hij zich op te winden over de door hem gesuggereerde effecten van mijn blog:

Oktober 2016 – Paar hatelijke mails van Robbert en Stan geeft steeds duidelijker blijk dat hij me dringend wil spreken, aan de lijn.
En toen werd het dus stil, tot februari 2017.

——————————————————————

Andere rare mailers

Dit moment grijp ik aan om de andere rare mailers in deze zaak met u door te nemen, want ze zijn nodig voor het begrijpen van het complete plaatje. 

Anne Kuiters” (33 mails) zou een vriendin van Stan zijn geweest die wel eens een flink geldbedrag van Stan had ontvangen toen ze het moeilijk had. “Zij” begon me in 2015 te mailen over Robbert en Stan, verdeeld positief en negatief. De mails van “haar” uit 2015 kwamen alle vier binnen op 28 september 2015. Daarna ontving ik nog 29 mails van “haar” in 2016 en 2017 na de arrestatiedatum van Robbert. Een poos lang geloofde ik zo half-half of misschien bijna geheel dat zij inderdaad een bestaand, redelijk eerlijk persoon was. Ik hield het open, omdat ik het gewoon niet zeker wist. Maar het volgende en mijns inziens erg onwaarschijnlijke, “Stan vrij pleitende” mailtje uit 2017 deed mij toch aardig twijfelen:

Ook ontving ik van “haar” een mail die door Stan geschreven was, hij had blijkbaar haar mailbox onder controle (zie de afbeeldingen galerij direct hieronder).

Stan gaf wat betreft de “Sander de Graaf” mails (2 mails in februari 2017) op een paar audio’s toe dat hij het was, hierover later in deze update de uitleg.

Mieke Veen” deed in “haar” (15 mails, mei-juni 2017) mails van diverse aard, waaronder zogenaamde hulp op afstand bij een modem probleem waarvan “zij” nota bene eerder wist dan ik dat ik die (inderdaad) had, en schunnige seksuitingen, ook de bekentenis dat “zij” Stan was en ik ontving vanaf “haar” adres een mail van Stan (zie galerij-plaatjes hieronder).

Micha Romijn” ten slotte stuurde dermate gespleten mails (69) over zijn identiteit, dat ik hem er in 2017 ook bij geteld heb (bij de haatmail tabellen). Hij begon te mailen in augustus 2016, maar de 2016 mails heb ik er niet bij geteld. Ook van zijn adres ontving ik een mail van Stan (zie galerij plaatjes onder het stukje over “Micha”).

Dit is wel het meest intense “personage”. Hij begon er mee dat hij Robbert kende via een homochat, en over Stan bleef hij erg vaag, ook nadat ik meerdere keren nadrukkelijk vroeg of hij Stan kende dan wel Stan was (!). Opeens zei hij een keer dat hij Stan niet kende. Maar hij stuurde me dingen door die Robbert hem gestuurd zou hebben, zoals een paar clips. De mails waren erg verwarrend al met al, en mensen die erin geïnteresseerd zijn, kan ik ze integraal mailen.  Veel later bestookte hij me met verontrustende mails dat hij gehackt was door Stan en dat hij wel aangifte tegen Stan zou gaan doen.

Wat voorbeeld mails:

Vreemd genoeg had hij mij een kopie van zijn Nederlandse ID gestuurd, zomaar, zonder enig voorbehoud, zelfs zonder mij op het hart te drukken die niet verder te verspreiden, toen ik dus twijfelde over zijn identiteit. De foto op dat identiteitsbewijs viel mij meteen al op, omdat die er gefotoshopt uitzag en mijns inziens jonger uitzag dan wat de ID qua geboortejaar zei. Hij wilde op Skype met mij praten, maar ik hield lange tijd de boot af. En toen ik uiteindelijk toestemde, kwam hij niet meer opdagen. Ik plaatste zijn ID na lang wachten en nadenken hierover op Twitter en vroeg of iemand hem kende.

Daarop stuurde hij me boos of gespeeld boos meerdere foto’s van hem en zijn ID (die geen bruikbare exif data bevatten) die mij in plaats van geruststelden alleen maar bevestigden dat er “stront aan de knikker” was, want hij zag er mijns inziens vermomd uit. Hij eiste dat ik zijn ID van Twitter weghaalde, en dreigde naar de politie te gaan. Ik wilde juist dat hij dat zou doen, want ik hoopte dat er dan misschien eindelijk schot in de zaak zou komen.

Zijn slachtoffer rol verschoot opeens naar dader rol toen ik hack-dreigings en andere gestoorde audio’s van hem ontving met vervormde stem!10 en mijn modem inderdaad – waarschijnlijk met een ddos attaque – onderuit ging. Hoewel hij gedreigd had de aangifte tegen Stan in een aangifte tegen mij om te zetten, omdat ik of mijn inmiddels ex-man zogenaamd opeens de hacker waren, hoorde ik daar niets meer over.

Zijn uitermate schizofrene mails, die varieerden tussen de pool van matennaaierige vriend (dingen van Robbert doorspelen), slachtoffer (van hun hacks) en dader (hij ging zelf dreigen en hacken), als ook zijn uiterst merkwaardige ID “bevestigingen” zouden volgens mij eerder de politie alarmeren tegen hem, dan de politie hem laten helpen. Stan ondertussen, die mijn “Micha Romijn meldingen” meekreeg via mijn Twitter account, beweerde nu per audio dat Micha Romijn de hacker was geweest die achter alle haat had gezeten. Een onwaarschijnlijke janboel was ontstaan die volgens mij opzettelijk werd gecreëerd om een rookgordijn rondom de strafzaak Robbert van den Broeke op te trekken. Zie hier alle “Micha Romijn” ID foto’s die ik “mocht” ontvangen:*

(* deze zijn later verwijderd door WordPress na een klacht van Micha Romijn(?). Dat verdediger van het vrije woord-Wordpress ze verwijdert, is al behoorlijk uniek, en er moeten dus flinke spierballen vertoond zijn). 

Het bewijs dat Stan een dikke vinger in de pap van al deze vier personen had, dan wel ze 100% zelf was, vond ik dus in deze drie gelijktijdig ontvangen mails van achtereenvolgens Anne, Micha en Mieke:

Tekst bij alle drie vrijwel hetzelfde (en dus afkomstig van drie verschillende emailadressen!):

Hallo ik ben Stan, de persoon die me zwart probeerde te maken heeft voor schoonship me de logingegevens gegeven. Controleer de mail header maar dit is geen spoof. Ik ben door deze persoon onterecht zwart gemaakt.

Op het “Sander de Graaf” personage kom ik direct hieronder terug.

——————————————————————

Het jaar 2017

Precies een jaar later, namelijk rond februari en maart 2017, trok de lucht rondom Robbert van den Broeke opeens veel intensiever dicht, mijns inziens niet geheel toevallig samenvallend met het moment dat Stan besloot Malaga de rug toe te keren en weer naar zijn homebase terug te keren.
 Op 21 en 24 februari 2017 ontving ik twee mails van Stan onder het genoemde pseudoniem Sander de Graaf waarin hij mij achtereenvolgens 10K en daarna 15K bood als ik mijn blogs over Robbert en hem zou weghalen.
Aangezien ik niet van plan was en ben Stan ooit nog te mailen, reageerde ik ook hier niet op. Wel stelde ik meteen Fred Melssen en John Bas (van BN De Stem) op de hoogte en een paar dagen later ook Pepijn van Erp. Ik zou natuurlijk nooit mijn  blog verwijderen voor geld omdat dat tegen mijn principes is. In juni 2017 ontving ik meerdere malen een bekentenis van Stan dat hij inderdaad “Sander de Graaf” was geweest, zoals op deze opname van 3 juni 2017 te horen is.
Stan was dus terug in Nederland, en Robbert was daar erg blij mee, en zei dat ook letterlijk in mails en clips, want vanaf eind maart ontving ik opeens een aanzienlijke stroom aan Robbert van den Broeke mails en vooral video’s die naast voor veel ergernis voor veel hilariteit en ongeloof zorgden onder de volgers van mijn Twitter Genverbrander10 account. En natuurlijk liet Stan zich ook niet onbetuigd en volgden er aan Stans zijde een met name ongelooflijke hoeveelheid aan audio recordings die mijn mail box kwamen binnen schieten (tot publicatie datum van dit blog: 80 stuks).

Dit was de eerste van die Robbert van den Broeke mails “New Stile” die het komende tumult van een adequaat “genre”-plakaat voorzag:

Videos en audio’s “hoogtepunten”

De video’s en audio’s van Robbert en Stan zijn zo ontzettend talrijk dat het te ver voert ze allemaal te beschrijven. Ik zal me beperken tot een paar “hoogtepunten” gesorteerd rondom de belangrijkste “thema’s”.

Robbert krijgt een kind/(met) Leydi Figueroa

“Storyline”: Robbert vertelt dat hij een kind verwekt heeft bij een Nederlandse celebrity die graag een kind wilde met een hoge energie, hij was slechts de donor, want hij is nog steeds zo gay als een deur. Wel vindt hij het heel belangrijk dat er een nieuwe fase in zijn leven is aangebroken, en het kind zal beslist een zeer hoge incarnatie zijn. Geruime tijd blijft onduidelijk wie de gelukkige dame is.

Een flinke tijd later krijg ik (allemaal via Robbert zelf) twee clips van Leidy Figueroa, de vrouw van Joran van der Sloot. Ik wil benadrukken dat ik de dame in het geheel niet ken, behalve via het nieuws natuurlijk. Zo heb ik ook nog nooit met Robbert en Stan gesproken (en dat wil ik graag zo houden). Leidy kent mij kennelijk via Stan en Robbert die, zoals ik al duidelijk maakte in voorafgaande blogs, bevriend zijn met Joran van der Sloot, In een clip zegt ze dat ze een auto ongeluk heeft gehad en dat ze van me houdt, in de andere clip zegt ze in het Nederlands: “Ik zwanger van Broeke” waarbij niet duidelijk wordt of ze weet wat ze zegt. Robbert mailt mij daarover dat het kind het overleefd heeft en hij heel opgelucht is. Er volgen ook nog berichten van Robbert en Stan dat Leidy een bijna-doodervaring gehad zou hebben waarin ik aan Leidy verscheen. Stan zegt via een audio bestand dat hij me stuurde later dat hij denkt dat Leidy niet de ontvanger van Robberts zaad is en dat Robbert wel weer gehackt zal zijn (totaal vaag, een rookgordijn optrekkend).

*  Al deze clips ontvangen via mailbox Robbert van den Broeke *

Robbert is boos

Robbert is heel boos en noemt mij onder andere herhaalde malen “Kutwijf”. Hij barst los over een fotoshop die ik in 2006 gemaakt had waarin ik vooral Randi op de korrel nam. Dit was een feit dat blijkbaar geheel aan Robbert en Nancy Talbott voorbij ging, want ook Nancy Talbott beschrijft op haar site mijn “bloeddorstige” fotoshop “gericht tegen Robbert” en zegt hoe wijdverspreid die wel niet was – *not* dus. Randi is hierin te zien als Zwarte Gier op het vermeende lijk van Robbert van den Broeke. Robbert geeft blijk van veel fantasie, want hij heeft het over organen, bloed en ingewanden die op het – altijd al geweest – low resolutie plaatje helemaal niet te zien zijn. Het was een van mijn eerste foto shops en het stelde niet veel voor qua vakmanschap. Robbert geeft mij de schuld dat ik met dit plaatje alles gestart zou hebben.

De gewraakte fotoshops die ik in 2006 maakte

Verwant: In latere (maar ook eerdere) mails en audio bestanden benadrukt ook vooral Stan hoeveel Robbert van den Broeke fotoshops ik wel niet gemaakt zou hebben, maar ik vrees dat hij in de war is met veel andere makers van fotoshops, want zoveel maakte ik er nu ook weer niet. Eentje die Stan noemde ging over “Robbert en mij samen”. Als oude FOK veteraan (want daar kwamen die plaatjes vandaan) wist ik natuurlijk wel meteen welke hij bedoelde en ik had veel van die plaatjes nog. Ik sloeg in die tijd ook al het een en ander op. Nazoeken of iets wel klopt, daar doet Stan blijkbaar niet aan.

Stan vond het hoe dan ook wel een mooi excuus om mij regelmatig via zijn eigen mailbox neutrale (?) maar ook onaardiger fotoshops en soms ook clips van mij te sturen.

Een fotoshop die ik recent ontving, maar niet direct via Stan, was een heel schunnige over alien seks met dildo’s en mij en mijn boek Door de Poort erin. Deze ontving ik van “Micha Romijn” die zei dat hij die van Stan had gehad, maar corrigeerde dat later weer in Sven … (Stans broer). Zes dagen ervoor had ik videoclips van Stan ontvangen over het feit dat hij mijn boek Door De Poort gekocht had en onder zijn kussen had gelegd.11 Ik had hier geen melding van gemaakt op mijn Twitter Genverbrander10 account, en opeens kwam “Micha” er dus wel mee (en hem had ik hierboven al gelinkt aan Stan). Ik had de clips wel in de Genverbrander Google Drive gezet.

*  Al deze clips ontvangen via mailbox Robbert van den Broeke *

Stan, Rens Hendriks en het wetenschappelijke onderzoek van Gerding en Van Egmond.

Luister vanaf ongeveer 2:30 minuten: 

Stan: “Kijk, Rens Hendriks, dat is ook de man van wie Robbert die goddelijke gave kreeg [….] maar als hij (Robbert) echt in zijn goddelijkheid komt, dan valt zijn hersenactiviteit uit, en dat is dus ook bij Rens gemeten. […] . En later kwamen twee mensen, Hans en Klaas, Hans Gerding ern Klaas van Egmond […]. Hans en Klaas die hebben ook hersenonderzoek gedaan naar Robbert […] en ze hebben toegegeven […] dat Robbert ook hersendood was, net als Rens Hendriks […].”

Stan klapt uit de school met de namen van twee bekende wetenschappers en vroegere hoogleraren, Klaas van Egmond en Hans Gerding, die in het redelijk verre verleden wetenschappelijk onderzoek naar Robbert gedaan hadden en via een EEG meting geconcludeerd zouden hebben dat Robbert van den Broeke hersendood was tijdens mediumschap. Al jaren verwezen zowel Robbert als Stan naar dit geheimzinnige onderzoek, maar noemden nooit eerder namen en niemand wist er het fijne van. Ook Robbert van den Broeke’s beschermvrouwe Nancy Talbott maakte altijd graag en waar mogelijk veel reclame voor Robbert in de zin dat hij onderzocht was door serieuze wetenschappers als Dr. Roll en nader ongenoemde personen wat in spectaculaire bevindingen geresulteerd zou hebben.

De betreffende twee wetenschappers hadden toen blijkbaar geen reden gezien met de resultaten naar buiten te komen. Pepijn van Erp, die net als ik de zaak Van den Broeke redelijk op de voet volgt en ook al eerder over dit “befaamde” onderzoek gehoord had, pikte dit geluidsfragment van Stan op en wijdde er een artikel aan op Kloptdatwel.nl met een mijns inziens heel treffende slotzin. Dankzij de bemiddeling van Fred Melssen, die mij al sinds een paar jaar zeer verdienstelijk bijstaat in deze zaak, kon en mocht van Gerding en Van Egmond naar buiten gebracht worden dat Robbert van den Broeke en Stan logen over dit “hersendood” van Robbert van den Broeke. Stan reageerde vervolgens met: “Ze liegen!” en “Het Donders Instituut gaat Robbert onderzoeken”.

Toen ik verder nog maar weer eens het boek van Robbert van den Broeke opensloeg op zoek naar passages over Rens Hendriks, vond ik er talloze. Allemaal spreken ze hun grote bewondering uit over Rens; dat Rens Robbert uit de inrichting heeft gered en Robbert heel vaak van een afstand kracht stuurde. Toen ik het boek in 2005 las, had ik er overal commentaren in potlood bij gezet en mijn oog viel op deze bladzijde:

Rens Hendriks overal genoemd in het boek van Robbert van den Broeke

“Rens Hendriks stelt dat God weer mens wil zijn om directer aanwezig te kunnen zijn in de schepping. Hij wil in iedereen zijn, ook in criminelen, om dat doel te bereiken.”

Deze uitspraak deed meteen al een volledig koor aan belletjes rinkelen, omdat het exact overeen komt met het gedachtegoed van Robbert en Stan, namelijk dat criminelen vergeven moeten worden en dat ze vooral heel veel liefde moeten krijgen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze passage over Joran van der Sloot op de website van Robbert, en zo waren/zijn er diverse momenten als Robbert en Stan het hadden/hebben over criminelen:


De vraag die persoonlijk bij mij opkomt is: als Rens Hendriks al zo helderziend was zoals in het boek en elders gesteld wordt, had hij dan niet kunnen zien aankomen dat Robbert volkomen zou ontsporen in de toekomst? En wat is dan het effect van het “kracht sturen” geweest? Gezien het gedachtegoed van Rens Hendriks dat in dit boek aangehaald wordt, vraag ik mij af in hoeverre en hoe Robbert en Stan nu eigenlijk geïnspireerd zijn door Rens.

Nancy Talbott’s setback en overlijden Sandra Reemer

Ook in dit jaar waren er nieuwe tegenslagen in Robbert van den Broekes leven, namelijk het feit dat eind maart 2017 zijn Amerikaanse beschermvrouwe Nancy Talbott werd getroffen door een hersenbloeding en daar nu van aan het revalideren is. Hij maakte dat zelf op 1 april 2017 bekend. En ook een andere belangrijke Nederlandse beschermvrouwe, namelijk Sandra Reemer, welbekend van TV en muziek, overleed op 6 juni 2017. Daarover schreef Robbert op 12 juni 2017. Dit weerhield Robbert er echter niet van precies op en rond die dagen mij allerlei en intensief ongein toe te sturen. (zie haatmail grafieken) en diverse nieuwe Facebook posten over graangrascirkels met “gevoelde aanwezigheden van Martin Luther King en Prinses Juliana” en lichtbollen te publiceren.

Voetnoten

[1] Met naam in enkele nieuwsbronnen genoemd, bijvoorbeeld: – Medium Robbert van den Broeke ontkent versturen gruwelijke foto’s en bedreigingen, Omroep Brabant, 19 januari 2015 Zie verder bijvoorbeeld deze bronnen:
– Het medium en de haatmails, BN De Stem, 2 maart, 2016
– Liesbeth van Dijk, Facebook, 7 juli 2015
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
– Robbert van den Broekes arrestatie en wat daaraan vooraf ging Constantia Oomen, 16 januari 2016

[2] Colin Andrews heeft diverse korte en lange stukken aan Robbert van den Broeke gewijd. Een paar die heel concreet gingen over Colins onderzoek naar Robberts computergedrag na diens stelen van de foto van Colins vriend Pat Delgado (zie eerder in dit blog) zijn:
– Colin Andrews/Pat Delgado family, 15 mei 2012 en
– Fraud Consultant with Colin Andrews investigating Robbert van den Broeke photo claims, 11 juli 2012

[3] Ook Andy Russell wijdde meerdere stukken aan Robbert; naast Colin Andrews was hij een van de eerste ontvangers van Robberts haatmail. Zie hier voor een paar van zijn bijdrages: Circular State Of Mind/Robbert van den Broeke.

[4] Viola Holt heeft hier een paar keer op haar Facebook pagina over geschreven, aangezien haar Facebook vrienden de naaktfoto’s van Robbert van den Broeke op haar pagina gezien hadden: Viola Holt Facebook, 15 december 2015.

[5]
– Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op tape: “God straft Irene Moors”.
– Robbert van den Broeke: “God straft Irene Moors”]Show Nieuws, 11 februari 2016
– Genverbrander Google Drive/Genverbrander Speaks

[6]
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant

Medium Robbert van den Broeke opgepakt, De Telegraaf, 17 januari 2016

[7] Beluister daartoe vooral “Part II van het “Genverbrander Speaks” document.

[8] Privé correspondentie Colin Andrews en Constantia Oomen d.d.21 juni 2017.

[9] Ik ontving diverse malen mail van Stan via Robbert’s mail adres, zoals recentelijk nog een audio clip, waarmee duidelijk werd dat Stan dus de controle heeft over Robbert’s email, wat hij recent zelf ook toegaf aan Fred Melssen.

[10] “Micha Romijn” audios, met vervormde stem: in chronologische volgorde order: een twee drie vier

[11] Stan over Door de Poort: Clip 1 en Clip 2.

Dankwoord

Bij deze wil ik graag de volgende personen bedanken: Rob Nanninga die mij samen met alle liefste leeuwen onvoorstelbaar veel rust, inzicht, support en liefde geeft, Fred Melssen die mij in toenemende mate tot steun is in het ontwarren van het web van bedrog en het rookgordijn rondom Robbert van den Broeke, Pepijn van Erp voor zijn aanwezigheid in de achtergrond en het op gepaste momenten inspringen met artikelen en scherpe observaties, Sjaan, het “Google Sjaantje”, maar ook zwaantje, die mij steeds tips en technische aanwijzingen door mailt, Lucy voor het openen van haar Robbert van den Broeke backup YouTube kanaal, en inmiddels (heel) veel andere mensen op Twitter en daarbuiten die feedback blijven geven en soms enorm behulpzaam waren/zijn bij onderzoek, zoals Colin Andrews en Janez.

Update May 20 + June 11, 2017 – Added:

Genverbrander Google Drive Link – Since March 2017, I’ve received a lot of mails (especially clips and audio files) from Robbert van den Broeke and Stan. This coincides with the fact that Stan, who (together with Alan, nowadays: Alan …) spent one year in Malaga, has returned to the Netherlands and is, once again, united with his “brother-in-arms” Robbert. In February 2016, when the Robbert van den Broeke-Stan leaked hate-speech about Irene Moors and myself caused a lot of negative publicity, Dutch soil became too hot for Stan. After all, both men were officially suspects in the Robbert van den Broeke threat mail case. The whole “shebang” has thus again erupted in all severity. The mails and clips about Joran van der Sloot and Leydi Figueroa Uceda, who allegedly is impregnated by Robbert van den Broeke, are the latest new “acquisitions” for the Google Genverbrander Drive. I also received that from Robbert and Stan directly. I plan to publish an update soon.

De Google Genverbrander Drive contains:

 • Hatemail (at viewer’s discretion: gross pics and language)
 • Received video clips of Robbert van den Broeke and Stan (a lot from 2017)
 • Received audio of Stan (and Robbert van den Broeke) (a lot from 2017)
 • Joran van der Sloot (jail) photos and letters etc.. (sent to me by Robbert van den Broeke and Stan)
 • Some crucial media clips featuring Robbert van den Broeke (and Stan)
 • And more!

What happened in the second half of 2015 and up till now in January 2016? Robbert van den Broeke and buddies haven’t disappeared. Well, in fact they have, to be precise, crossed the line yet again, and have sunk even further, as if that were possible. Because, remember, they already had sunk so low. In a nutshell, I will reveal my mailbox concerning Robbert van den Broeke, and I will try to update you about what happened in the big, bad world of Robbert.

After the second hack on July 5, 2015 it did not remain silent for long. Stan found it necessary to email me again several times with the usual spiritual woo woo, and Robbert too showed signs of life  with new hate mail that proved Rob Nanninga was still bothering his troubled digestion so much, of course interspersed with appropriate stool pictures.

Two days after the deceased Rob Nanninga’s birthday an article was published in “BN De Stem” with the sonorous title: “Who still believes Robbert van den Broeke (35) and his Hoeven crop circles? ‘We feel something ‘”. Robbert and / or friends thought it was very funny to post comments in the name of Rob Nanninga, who supposedly spoke from the other side in the comment section below this article. The comments were as always in the same style as their hate mail, abysmal as always, and when “BN De Stem” did not respond immediately, I received a triumphant email from Robbert delighting himself in the fact “BN De Stem” did not remove these comments:

Translation (all language sloppiness of Robbert van den Broeke emails lies with RvdB): “BN VOICE lets the ridiculous gore reaction of little Rob Nanninga stand about  getting sick behind his computer and fainting away You do know they enjoy this Satan”

But Robert and buddies miscalculated, because “BN De Stem” had only waited for a while but then did respond. All comments were removed and the comment field below the text was suddenly empty again.

Robbert at “Finding Voices Radio”

Robbert appeared on the radio show of Jeroen Ghuijs of “Finding Voices” and this could be heard live. I remembered this and on that day briefly looked at Robbert’s and Jeroen Ghuijs’s website, and yes, fell right in the middle of the broadcast (though I had missed the first hour of the interview). Since there was a chat room available (which was packed with enthusiastic Robbert followers), I decided to go find my voice and expressed some critical words in that chat box, with the request to Jeroen G if he wanted to ask Robbert about his hacker. Jeroen G did it (probably he would have regretted it later), and what followed was an embarrassing defense of Robbert in which he again blamed the hacker and nursed a grievance for me not blocking him. The good and ethereal vibes of the radio broadcast were disrupted by my critical notes and Robbert dwelled on it, so Jeroen G audibly started to get a little nervous. People in the chat started attacking me and later on began to call on to each other to ignore me. Meanwhile, the technician of the broadcast was busy trying to find out how he could lock me out of  the chat box, in which he eventually succeeded.

This broadcast is online (I don’t know if this will last) (without the chatbox’s history), I’ll share the link on the moment Jeroen Ghuijs is looking backwards where on screen he notices my question about the hacker in the chatbox.

An interesting sideline  developed from this broadcast. Jeroen Ghuijs presented himself in the same interview as an IT expert with 30 years experience and offered to clean  and secure Robbert’s PC. I had listened to this statement – given the apocryphal story about Robbert’s ‘hacker’, but also with a question mark about the IT knowledge of Jeroen Ghuijs – with some feelings of irony, which later turned out to be justified. Only five days after Jeroen Ghuijs had informed via Twitter that Robbert was ‘clean’ in terms of his PC, I again received hate mail.

Clean1

Clean2

The weeks, months afterwards show the same picture: Jeroen Ghuijs went to Robbert’s home  few times to fix Robbert’s PC, but the hate mail continued, and Jeroen Ghuijs kept believing in Robbert and co’s innocence, and even published a clip on December 3, 2015 specifically about the “hacker” in which Robbert and he accused me of taunting Robbert (see clip) and of “harassment” on Twitter (about 10. 34 minutes). Jeroen Ghuijs was grossly exaggerating when he said he was harassed for weeks via Twitter. I have always given fair criticism, never harassed or bullied, I never hit below the belt, I only posted when something happened. As for Jeroen Ghuijs, I really did not contact him very often via Twitter or in any other way.

Stan’s role in all this is, at least to myself , is very obvious, not a “maybe” but a “surely”. Every time the hacker was active, he was down on it like a flash, and I mean down on it like a flash like within minutes in order to e-mail me under his own name, to warn that the hacker had struck again, often in the middle of the Dutch night. His lifestyle was and is fully in line with that of the ‘hacker’, as a 24/7 Robbert monitor in the form of Stan is not really realistic, but a “hacker” and Stan as (partially) one, is much more probable,  the more since they exhibit remarkable similarity.

Stan abandoned all caution and blandly started mailing me through Robbert’s mailbox. He sent me lewd emails via his own mailbox but also through the mailbox of Robbert in which he said he wanted to have sex with me. He sent a picture of an erect genitalia he claimed was his and what I was ‘allowed’ to do with it. These mails he, or anyone, never explained as being of the ‘hacker’ or indeed his own. He also did not deny having sent them. Boundaries between the ‘hacker’, Robbert and Stan (and to a much lesser extent Alan, who sometimes sent hate mail) faded more and more. They fancied themselves untouchable, and who sent what from which email address, became less important. They would surely insist that the “hacker” was omnipotent.

I find myself tending to write in the past tense now. Here’s why. This morning, January 14, 2016 (I’ve written this blog on on three consecutive days) somebody mailed me about Robbert’s site being off air with the notification that due to circumstances,it was no longer active and all lectures were canceled. Robberts last reading in January  was scheduled at a center called Itaka but was canceled already, and in Robbert van den Broeke’s 2015 Christmas Lecture I had seen a Robbert who seemed to be worn out. He cried a little at two moments during his lecture, somewhere in the middle and at the end. To live in a hateful and morbid surrounding with bad friends while you yourself are already mentally at risk, is no easy task and now has taken its toll. But first let me get on with the rest of the update.

Ghuijs

The hate mail had become even worse than before. Suddenly the death threats were a lot more concrete when Robbert & co started talking about (three) assassins. I tweeted about this in some detail. That they named the still missing and probably killed M Geurts,  I found very strange.

1Geurts

2Geurts

Andy Russell too was threatened with an assassin; I found out through Andy himself. Mails that they were hacked again, came for the umpteenth time and at the same time mails of the ‘hacker’ were being sent. Also Robbert himself emailed me now (but it would have been Stan); patterns began to change clearly.

Translation screenshot: (language mistakes Robbert’s)

“Gladly I eat your brain when you are strangled I then feel powerful when I poop you out”

“Dear Constantia,

I see that the hacker now goes a long way and turns into real threats. We think he is in between WiFi. Why did you not block me? We asked for several times. You need at least not be afraid it’s true, nothing happens to you. I find it very annoying what happens.

Warm Regards,

Robbert”

Besides hate, Stan was sending me remarkable declarations of love:

“I am not the hacker, it’s me stan and I have a big crush on you”

I kept getting strange emails, more concrete, about Robbert buying animals then crushing them, Robbert walking about cemeteries and hospitals to do very bad things (I’m not going to repeat here), and to summarize: the nature of the mails had sunk so low as I previously had not thought possible. Perhaps one example, but I post this with great reluctance, just to give an impression, so you do not have to rely on my words alone about how bad it was getting:

“desecration

I just got crapped on a grave they will find my waste tomorrow I pooped on grave of man with cancer lung cancer I find myself strengthened ne by SATAN I get Horny proud feeling in return I got the picture of rob again printed out and stuck in the toilet target girl I will Get you I still have Murder Hate towards you constantia”

But every time I thought I had seen it all, they managed to come up with something new. More and more people were involved and a number of (famous) Dutch(wo)men were now also threatened. They previously had threatened  Liesbeth van Dijk (see earlier in this blog), who became re-victim. But also Rinke Jacobs, Albert Verlinde, Emile Ratelband and his biographer Henk Verhaeren, Bert Brussen and Viola Holt fell prey to the sick games of Robbert and co. Albert Verlinde was only threatened in emails to me, but the others were harassed on their Facebook  page by the same threats and gory pictures I always received.

A new low was reached when I received Robbert’s nude photos through the mail and saw the same nude photos appear on his Facebook and that of Viola Holt’s.

“Awake coffee newspaper, sabia not pregnant, baby lost again, for the 3rd time?
Martine Bijl again refurbishing, that’s nice, and then scared out of my wits because of an ugly nude here on my fb page, which I do not get away, apparently the page of robbert van den broeke has been hacked because I do not believe that the real would do this, immediately reported of course!”

Viola

This was preceded on December 4, 2015 when I received an email from Robbert with the following text:

“Come to me sweetie constantia I have become straight”

This email was accompanied by an authentic photograph of Robbert van den Broeke bare-chested.

On 11 and December 16, 2015, I then received complete nude pictures of Robbert in his own house in two different positions with alarming screenshots of the Facebook page of Viola Holt.

Immediately afterwards, I was, like always, mailed by Stan who warned me that the hacker had struck again and that they would sue me if I would publish the nude pictures of Robbert. I would never do so, I have always been aware of the fact that Robbert van den Broeke is not well mentally and I in fact pity him, in spite of everything. Even if someone would do something like that having their wits together, (hate mailing, sending nude photos), I still would not publish these nude pictures. But what I had expected, Stan did exactly: he claimed that Robbert van den Broeke would never embarrass himself by placing wimpy nude pictures on his own Facebook and elsewhere . This was the ultimate proof and excuse that Robbert had a real hacker! Nobody in their right mind would do such a thing anyway?

And that’s precisely it, Robbert van den Broeke, Stan and other friends: you are not in your right mind. That is my belief, and that is why I don’t take this argument seriously too. Stan had previously demonstrated very dubious practices to save ‘friends in need’, read: Joran van der Sloot and he blackmailed a man with alleged child pornography on his computer, to help Joran get money. Stan then claimed that he obviously never seriously had planned to go through with this…

I imagine Stan figured that now something drastic had to be done to save Robbert’s face: the “hacker” would strike in such a low way it would become obvious that Robbert Robbert and friends would never ever do! Do something like that themselves. Many people would fall easily for this mindset , I guess. I still think Robbert sometimes hatemailed himself (the rather primitive hate mail in primitive language, see Gang & Snake) and his “friends” joined in later, to sow confusion and to divert attention from Robbert. Later on, this gang around him became the lead in all this mischief and made serious abuse of Robbert’s weaknesses.

There are facts about the nude photos that make a ‘hacker’ story even less credible. I quote Fred Melssen, who helped me in the past half year to understand the technical data of Robbert van den Broeke (& co) photos and mails. He and another expert analyzed the headers of Robbert’s emails (Technical investigation of ‘being hacked’ claim by Robbert van den Broeke )

“The nude with erection is made with a Sony DSC-RX100 camera, on December 4, 2015 (5:18 pm) . Apparently,  immediately thereafter this picture was placed on the PC. And the same day “stolen and “abused”. It does seem awkward  one would take such a photo and place it on their PC when they know it is constantly being “hacked”? That photo is from a series of several photos, taken around the same time and also placed on the PC, for these photos also appeared by mail and social media.”

The hate mails kept on coming, every day(see the hate mail charts above). How this could be a hacker, time and time again, was virtually impossible. How likely is it, that for subsequently three years quite often and then even on a daily basis in 2015 (and 2016) are hacked, and you do nothing about it, even if someone warns you? And why would Robbert save nude photos on his own troubled PC, so the hacker could steal them, not once, but many times, as quickly as he put them on his PC?

In the meantime (December 6, 2015), Pepijn van Erp was threatened  again,  in a Robbert email to me. A whole group was being harassed now.

Emile Ratelband then filed a police claim without mentioning Robbert’s name. RTL Boulevard reports:

RTLBoulevard

I knew immediately that it was about Robbert, because Robbert and co had mentioned  Emile Ratelband’s name in one of their recent e-mails to me.

“Satan is at work
You’re bored hey stan and I have hacked the mobile phones of the editorial staff of  Shownews they send each other threats now ha ha it’s true really I intensely enjoy now there are going to be fatalities there mark my words Emile Ratelband has sent silly text messages today because of us about his bunnies and about me ha ha ha”

I had brief contact with Emile, but I noticed that he has deleted his post on Facebook about the police report. On his Twitter it’s still there:

“Just reported to the police”

EmileTwitter

Here’s a part of our Facebook chat:

“E R: Today, I supposedly had threatened to destroy Ans Markus’s paintings

CO: Whoa, are they on it again? I guess I will receive things again soon. It is crystal clear they themselves are doing this. Today I received a mail of RTL Boulevard…

E R: What did it say?

C O: Did they not contact you? They want to cover Robbert’s “spam” and thought maybe I could contribute to their story. Tomorrow maybe, I’ll call with one of their contributors.

E R: I know nothing !! Good thing, you go tell them

C O: They want to call soon. Maybe you can give me information about Robbert mails etc. what you want to share.

E R: I’ll leave it up to the Police

C O: Then you are sure nothing will happen. ;-)”

Emile1

Emile

(With that last sentence, I turned out to be wrong, see the conclusion of this update)

The ever resourceful Robbert crew, moreover, had discovered a new ploy. People using false senders, sending disturbing e-mails and text messages, it’s all possible, on (illegal?) Websites. You just fill out the name and address where the mail supposedly has to come from and to whom you want to send it to, et voilà, you get people from SBS6 Shownieuws suddenly sending hateful (?) emails to each other. I asked SBS6 Shownieuws whether it was true, but received no response, tweet.

In December 2015 I had opened a new Twitter account, the Genverbrander10, referring to the 10 years of Robbert van den Broeke still being active after being unmasked as a fraud by skeptic Rob Nanninga. This happened in the infamous broadcast of Irene Moors on December 18, 2005 in “There’s so much more.”

The more and more I thought about it, the more I concluded how not nice it was, to have to compromise my own Twitter account with negative messages about Robbert van den Broeke and pals, because no matter how you looked at it, it looked dirty. Since there was a “jubilee” now, I finally figured out (let’s say, better late than never) that it would be a good idea to create a separate account. Exactly one week before Robberts’ “Genverbrander jubilee “, I opened the new account:

Genverbrander10

So consequently there now was, besides the original Genverbrander Twitter account of skeptic Pepijn van Erp, Genverbrander10, my own account, and “Genverbrander” and “Genverbrander10” on December 18th, 2015 ‘congratulated’ each other over each other’s birthday:

GVBirthday

To give an impression of all the hate mail I received in December 2015 and January 2016, I provide screenshots with the subjects and a phrase of the content (if there is a paper clip, it means there are terrible photos attached) – you can open it by clicking on the picture, which will open in a new window:

On January 12, 2016, I was suddenly for one day denied access to my account Genverbrander10:

Lock

Robbert van den Broeke, Stan and their crew (who else, seriously?) had spammed Twitter that my account was in violation of their rules. I received no reasoning from Twitter, no opportunity to respond, I just had to sit out my “punishment”. Stan, in my view, in a show of force, mailed me that he had nothing against me and that he would mail Twitter that it was okay. First ensure that my account is locked and then ensure that it unlocked again, uh, yes, Stan, that is the typical Stan way of doing a favor…

“I have nothing against you, I will let twitter know it’s okay.”

Then suddenly there was that moment, the message on Roberts website:

“Dear visitor. Due to circumstances, this website is now closed. All scheduled lectures are cancelled too. Thank you for understanding.”

Ghuijs

The preliminary end of an era, the ferryman who’s finally demanding his toll of Robbert van den Broeke and co? I was already wondering: who can stand this, years of sending hate mail and threatening people, visit hateful sites and deal with false friends, to eat into your own, already fragile psychic structure? I consider it possible that Robbert van den Broeke is actually insane, and he is getting more and more out of it when he really does not know what he’s doing. However, I think he definitely realizes that he is sailing in dubious waters.

In his most recent Christmas lecture, he talked about that afternoon, that he went to the toilet at a quarter to three, and when he returned to his bed and looked at the clock, suddenly it was half past four. This fragment also shows very clearly that Robbert especially is awake at night and sleeps in late. This lifestyle is fully in line with the times of the “hacker” who sends hate mail, especially at night, Dutch time. And it turns out that Robbert does not seem to have control over his life.

I made a little transcription of it, I found it interesting enough:

Robbert van den Broeke during Christmas Lecture 2015:

“(Time: 1:12) It may be that when people will soon go home, they go through crazy things – not frightening things, but beautiful things. It may be that you find time differences.

This morning I have experienced something very strange – or, this afternoon! Perhaps some people now have to laugh, I myself had a little laugh, because I thought it was really weird. I really mean this, I swear it on my life.

I came, today I knew I had to give the lecture, and I was in bed and I woke up. And I looked at my watch beside me and I saw, oh, it’s a quarter to three. I think: Oh, uh, I believe that I have to pee, and I’m going to get out there, and I’m going to the bathroom, pee. I peed, I blew my nose, and I came back to the kitchen … and I see that it half past four.

Do you get it yet? Not me. And then I thought: na ja, well, there’s something wrong with that clock, so I walk into my bedroom: half past four. You may know, I’ve even gone to the bathroom to see if there was blood on the floor, or maybe I had become unwell, had fallen, and had lain there a few hours. But that was not the case.

I do not get it, but hey, I had to learn to accept that you can not understand this. But it has to do with other dimensions … Scientifically speaking, it can not be true. But I really mean this, I’ve been through this. Are there people in the room who sometimes have experienced such a thing? (Time: 1.13: 28)”

He had no idea how that could be, at least he claimed, he blamed it on the “other dimensions”. If he didn’t lie, or in general does not always lie, it means that Robbert van den Broeke, as in his book already mentioned, sometimes does not know what happened. This could be the definition ‘of unsound mind’.

I do not know whether Stan is (sometimes / regularly / often) ‘of unsound mind’. These things should be determined by mental health specialists.

Today, January 15, 2016, I received the message that Robbert van den Broeke has been arrested by the police. He has spent six days in custody, the maximum time they can hold somebody in the Netherlands at the first arrest. Finally! I think I am allowed to let out a sigh of relief. He has been in prison for six days. (At least) Six people have filed against him, namely: skeptic Jan Willem Nienhuys, ‘medium’ Liesbeth van Dijk, mentalist Rinke Jacobs, Positivity Guru Emile Ratelband, Henk Verhaeren and writer Bert Brussen. My own report in the Netherlands unfortunately never got off the ground, because I was not on Dutch territory. Additionally, possibly two other people named William and Johan (this I found out through one of Stan’s mails, I do not know whom this refers to or if it’s true).

In the days when Robert was in jail, I still received a couple of hate mails. This is hardly contrary to what I’ve said on this blog since the beginning; I’ve always thought and said that I think that others are involved and perhaps even mainly Stan and co.

What has caused Robbert van den Broeke’s fall? Yet the Ferryman? * He does not want to sail up and down that dark water forever, he wants to  be free, the heavy services left him jaded and exhausted. I just hope the police will have an especially good look at Stan. Robbert was not alone in this, far from it.

*  View this broadcast when you have the time and inclination: The Storyteller, The Luck Child. “And Nature, my dears, is a wise woman who pays us back, tit for tat.”

My conclusion still is: Robbert van den Broeke is a psychic crook, but after the “Genverbrander” he became a plaything in the hands of even worse criminal friends (this kind of grading is hard!).


*** Update February 10/March 2016 ***

Two Skype audio tapes were leaked to journalists and people involved, containing disturbing hate speeches of Robbert van den Broeke talking to Stan. Two main topics: me and Irene Moors. This Skype audio exhibits the language that I know so well from the ‘hacker’: gross death threats, insanity and badmouthing. The number of (hate)mails I have received so far from the whole Robbert van den Broeke gang now stands at 934 emails.

Robbert van den Broeke confessed to these hate speech Skype audios. The investigation into him and Stan as the two main suspects is in full swing. I already know more, but I can’t tell yet.

Audio coverage Omroep Brabant (Dutch)
Medium Robbert van den Broeke confesses to  audio-hate-speech: ‘God is punishing Irene Moors’ (Dutch)
With permission of: BN de Stem, John Bas, Wednesday, March 2, 2016:
The medium and the hate mail (Dutch) RvdB1, RvdB2, RvdB3

* Thank you, Chris Pert, for language assistance *


– Update 20 mei + 11 juni 2017 – Toegevoegd:

Genverbrander Google Drive Link – Ik ontvang sinds maart 2017 weer heel veel mails (vooral clips en audio bestanden) van Robbert van den Broeke en Stan. Dit valt geheel samen met het feit dat Stan, die (samen met Alan, tegenwoordig: Alan …) een jaar in Malaga heeft gezeten, is teruggekeerd naar Nederland en verenigd is met zijn “wapenbroeder” Robbert. Het werd Stan in februari 2016 te heet onder de voeten toen de Robbert van den Broeke-Stan haat-speech gelekte audio over Irene Moors en mijzelf voor veel negatieve publiciteit zorgde. Beide mannen waren namelijk officieel verdachten in de Robbert van den Broeke dreigmails-zaak. De “trammelant” is dus weer in alle hevigheid losgebarsten. De mails en clips over Joran van der Sloot en Leydi Figueroa Uceda, die bezwangerd zou zijn door Robbert van den Broeke, zijn de laatste nieuwe “aanwinsten” voor de Google Genverbrander Drive. Ook die kreeg ik direct van Robbert en Stan toegestuurd. Ik ben van plan er binnenkort een update over te publiceren.

De Google Genverbrander Drive bevat:

 • Haatmail (opgepast: schokkende foto’s en obsceen taalgebruik)
 • Ontvangen video clips van Robbert van den Broeke en Stan (veel van 2017)
 • Ontvangen audio van Stan (en Robbert van den Broeke) (veel van 2017)
 • Joran van der Sloot (gevangenis) foto’s en brieven enz. (naar mij gemaild door Robbert van den Broeke en Stan)
 • Enkele cruciale media clips over Robbert van den Broeke (en Stan)
 • En meer!

Update januari 2016

Wat is er zoals gebeurd in de tweede helft van 2015 en tot nu toe in januari 2016? Robbert van den Broeke en buddies hebben niet stilgestaan. Nou ja, eigenlijk wel, sterker: ze zijn nog verder achteruitgehold, als het al mogelijk is, want ze waren al zo diep gezonken, weet u nog? In vogelvlucht neem ik mijn mailbox, en wat er gebeurde in de grote, boze Robbert- wereld met u door.

Na de tweede hack op 5 juli 2015 bleef het niet lang stil. Stan vond het nodig mij weer diverse malen te mailen met de gebruikelijke spirituele woo woo en ook Robbert liet zich niet onbetuigd met weer nieuwe haatmails waarbij Rob Nanninga hem ook nog steeds dwars bleek te zitten in zijn danig verstoorde spijsvertering, natuurlijk weer gelardeerd met passende ontlastingsfoto’s.

Twee dagen na de verjaardag van overleden Rob Nanninga verscheen er in BN de Stem een artikel met de welluidende titel: Wie gelooft Robbert van den Broeke (35) en zijn Hoevense graancirkels nog? ‘We voelen wat’. Robbert en/of vriendjes haalden het toen in hun hoofd dat het erg geinig was onder de naam van Rob Nanninga, die zogenaamd sprak vanuit de andere zijde, diverse commentaren onder de tekst te zetten. De teksten waren zoals altijd in de haatmails beneden alle peil en toen BN De Stem niet direct reageerde, kreeg ik een triomfantelijk mailtje van Robbert binnen dat er niets aan gedaan werd:

Maar Robbert en buddies zaten er naast, want BN De Stem had het slechts een tijdje aangezien om toen conclusies te trekken. Alle comments werden verwijderd en het comment-veld onder de tekst was opeens weer leeg.

Robbert bij “Finding Voices Radio”

Robbert verscheen in het radioprogramma van Jeroen Ghuijs van “Finding Voices” en dit was live mee te volgen. Ik herinnerde me dit en keek op die dag even op Robberts en Jeroen Ghuijs’ website, en jawel, ik viel met mijn neus midden in de uitzending (het eerste uur van het interview had ik gemist). Aangezien er een chatbox beschikbaar was (die vol zat met dolenthousiaste Robbert volgelingen), besloot ik mijn voice te gaan finden en ik sprak kritische woorden uit in de chatbox, met het verzoek aan Jeroen G of hij Robbert eens wilde vragen naar zijn hacker. Jeroen G deed het (hij zal het later waarschijnlijk betreurd hebben), en wat volgde was een gênant verweer van Robbert die alweer de schuld bij de hacker en bij mij neerlegde, had ik hem maar moeten blokkeren. De goede en etherische vibes van de radio uitzending werd danig verstoord door mijn kritische noten en Robbert bleef er ook in, dus begon Jeroen G toch hoorbaar wat nerveus te worden. Mensen in de chatbox begonnen mij aan te vallen en later begonnen ze elkaar op te roepen mij te negeren. Ondertussen was de technicus van de uitzending druk bezig uit te vinden hoe hij mij kon blokkeren in die chatbox, wat hem uiteindelijk toch nog lukte.

Deze uitzending is terug te bekijken (zonder de chatbox), ik start de link op het moment dat Jeroen Ghuijs naar achteren aan het kijken is waar op een scherm de chatbox te zien is, en hij mijn vraag ontwaart.

Er rolde nog een interessante zijlijn uit deze uitzending. Jeroen Ghuijs presenteerde zichzelf in hetzelfde interview als een IT expert met 30 jaar ervaring en bood aan Robberts PC op te schonen en te beveiligen. Deze uitspraak had ik – gezien het ongeloofwaardige verhaal over Robberts ‘hacker’, maar ook met mijn vraagtekens over de IT kennis van Jeroen Ghuijs – al met de nodige ironie ter kennis genomen, die later ook terecht bleek te zijn. Slechts 5 dagen nadat Jeroen Ghuijs betrokkenen via Twitter had geïnformeerd dat Robbert nu toch echt schoon was, ontving ik alweer haatmail.

Clean1

Clean2

De weken, maanden erna vertoonden hetzelfde beeld: Jeroen Ghuijs toog nog een paar keer naar Robberts huis om Robberts PC te fixen, maar de haatmail bleef doorgaan, en Jeroen Ghuijs bleef in Robbert en co’s onschuld geloven,  en publiceerde op 3 december 2015 zelfs een clip specifiek over de ‘hacker’ waarin Robbert en hij mij betichtten van beschimpen van Robbert (zie clip) en ‘lastigvallen’ via Twitter (rond 10. 34 minuten). Jeroen Ghuijs overdreef schromelijk toen hij zei dat ik hem weken lang via Twitter heb bestookt. Ik heb altijd eerlijke kritiek gegeven, nooit gelasterd, ik was nooit onder de gordel met wat ik zei, ik onderbouwde alles en ik heb alleen dingen gezegd op momenten dat er iets gebeurde. Jeroen Ghuijs heb ik echt niet zo vaak benaderd via Twitter en verder op geen enkele andere manier.

Stans rol in dit alles is in ieder geval voor mijzelf onmiskenbaar en geen “misschien” maar een “zeker”. Elke keer als de ‘hacker’ actief was, was hij er als de kippen, en ik bedoel echt als de kippen (soms al binnen enkele minuten) bij om mij onder zijn eigen naam te mailen, te waarschuwen dat de ‘hacker’ weer had toegeslagen, vaak midden in de Nederlandse nacht. Zijn leefpatroon kwam en komt volledig overeen met dat van de ‘hacker’, aangezien een 24/7 Robbert monitor in de vorm van Stan niet echt realistisch is, maar een ‘hacker’ en Stan die (gedeeltelijk) een zijn, des te meer aangezien ze opvallend veel overeenkomsten vertonen.

Stan liet elke voorzichtigheid varen en begon me doodleuk via Robberts mailadres te mailen. Hij stuurde me schunnige emails via zijn eigen mailbox maar ook via de mailbox van Robbert waarin hij zei dat hij seks met mij wilde. Hij stuurde een foto van een erect geslachtsdeel waarvan hij claimde dat het van hem was en wat ik daarmee ‘mocht’ doen. Deze mails heeft hij, of wie dan ook, nooit nader toegelicht als zijnde van de ‘hacker’ of inderdaad van hemzelf. Hij ontkende dus ook niet ze verstuurd te hebben. Grenzen tussen ‘de hacker’, Robbert en Stan (en in veel mindere mate Alan, van wie ik soms ook een haatmail kreeg) vervaagden steeds meer. Ze waanden zich onaantastbaar, en wie wat vanuit welk email adres stuurde, werd minder belangrijk. Ze zouden toch wel stug blijven volhouden dat de de ‘hacker’ omnipotent was.

Ik merk dat ik er nu naar neig wat meer in de verleden tijd te gaan schrijven. Dat zit zo. Ik werd vanochtend 14 januari 2016 (ik heb dit blog in drie verschillende dagen geschreven) gemaild over het feit dat Robberts site uit de lucht is met de mededeling dat ook al zijn lezingen komen te vervallen. Robberts laatste lezing in januari bij een Centrum genaamd Itaka had hij  afgezegd en in de 2015 Kerstlezing ervoor had ik gezien dat Robbert er doorheen leek te zitten. Hij huilde een beetje op twee momenten tijdens die lezing, ergens in het midden en op het einde. In een hatelijke en ziekelijke omgeving met zijn foute vrienden te leven, terwijl je zelf al een ‘ziekelijke’ aanleg hebt, is geen sinecure en dat heeft nu zijn tol geëist. Maar laat mij eerst verder gaan met de rest van de update.

Ghuijs

De haatmails waren nog erger geworden dan vroeger. Opeens werden de doodsbedreigingen een stuk concreter toen Robbert & co begonnen over (drie) huurmoordenaars. Ik heb hier wat uitvoeriger over getweet. Dat ze met de naam van de nog steeds vermiste en waarschijnlijk vermoorde M Geurts op de proppen kwamen, vond ik uiterst merkwaardig.

1Geurts

2Geurts

Ook Andy Russell bleek met een huurmoordenaar bedreigd te zijn, kwam ik al gauw via Andy zelf te weten. Mailtjes dat ze weer gehackt waren, kwamen voor de tigste keer binnen terwijl de ‘hacker’ ook nog bezig was. Ook Robbert  zelf mailde me nu (maar het zal wel Stan geweest zijn), patronen begonnen zich duidelijk te wijzigen.

Naast haat bleef Stan aan de gang met merkwaardige liefdesverklaringen:

Ik kreeg steeds vreemdere mails, steeds concreter, over Robbert die dieren zou hebben gekocht om ze daarna te verpletteren, Robbert die over kerkhoven en in ziekenhuizen liep om heel erge dingen te doen (die ik hier niet ga herhalen), en samengevat: de aard van de mails was zo laag gezonken als ik eerder niet voor mogelijk had gehouden. Misschien toch eentje als voorbeeld, maar ik plaats dit met grote weerzin, enkel om een indruk te geven, zodat u het niet steeds moet hebben van mijn woorden “het is heel erg”:

Maar elke keer als ik dacht alles gezien te hebben, wisten ze met iets nieuws te komen. Er werden nu meer en meer mensen bij betrokken en een aantal (bekende) Nederlanders werd nu ook door hen bedreigd. Ze hadden al eerder Liesbeth van Dijk bedreigd (zie eerder in dit blog), en die werd opnieuw slachtoffer. Maar ook Rinke Jacobs, Albert Verlinde, Emile Ratelband en diens biograaf Henk Verhaeren, Bert Brussen en Viola Holt vielen ten prooi aan de zieke spelletjes van Robbert en co. Albert Verlinde werd alleen in mails naar mij bedreigd, maar de anderen werden via hun Facebook lastig gevallen met dezelfde gore bedreigingen en foto’s die ik ook altijd kreeg.

Een nieuw dieptepunt was het ontvangen van Robbert naaktfoto’s via de mail en het zien verschijnen van diezelfde naaktfoto’s op zijn eigen Facebook en dat van Viola Holt.

Viola

Dit kondigde zich al aan op 4 december 2015 toen ik een mail ontving van Robbert met de volgende tekst:

Deze mail ging vergezeld van een authentieke foto van Robbert van den Broeke met ontbloot bovenlijf.

Op 11 en 16 december 2015 ontving ik vervolgens complete naaktfoto’s van Robbert in zijn eigen huis in twee verschillende standen met alarmerende bijlages over de Facebook van Viola Holt.

Meteen daarop kreeg ik zoals altijd weer mails van Stan die mij waarschuwde dat de ‘hacker’ weer had toegeslagen en dat ze mij zouden vervolgen als ik de naaktfoto’s van Robbert zou publiceren. Zoiets zou ik nooit doen, ik ben mij er altijd van bewust geweest dat Robbert van den Broeke niet in orde is en ik vind het eerder zielig. Zelfs al zou iemand zoiets bij zijn volle verstand allemaal doen (haatmails, naaktfoto’s enzovoort sturen), dan nog zou ik die niet plaatsen. Maar wat ik al verwacht had, deed Stan precies: hij beweerde dat Robbert van den Broeke zichzelf nooit zo voor lul zou zetten, door op zijn eigen Facebook en elders lullige naaktfoto’s te plaatsen. Dit was het ultieme bewijs en excuus dat Robbert echt een hacker had! Niemand bij gezond verstand zou toch zoiets doen?

En dat is het hem nu juist, Robbert van den Broeke, Stan en verdere vrienden: jullie zijn niet bij jullie gezonde verstand. Dat is mijn overtuiging en daarom neem ik ook dit verweer niet serieus. Al eerder had Stan blijk gegeven van zeer dubieuze praktijken om ‘vrienden in nood’ te redden, lees: hij had samen met Joran van der Sloot een man gechanteerd met vermeende kinderporno op diens PC, om Joran aan geld te helpen. Stan had vervolgens gezegd dat hij natuurlijk nooit serieus van plan was geweest om dit echt door te zetten…

Ik stel mij zo voor dat Stan bedacht dat er nu iets drastisch moest gebeuren om Robberts gezicht te redden: de ‘hacker’ zou dusdanig gemeen toeslaan richting Robbert dat duidelijk werd dat Robbert en vrienden nooit zoiets zelf zouden doen. Veel mensen zouden een-twee-drie in deze gedachtegang mee gaan, denk ik. Ik denk nog steeds dat Robbert veel gehaatmaild heeft (de eerder primitieve haatmails in primitieve taal, zie Gang & Slang) en dat zijn ‘vrienden’ later gingen meedoen om verwarring te zaaien en de aandacht van Robbert af te leiden, en dat diezelfde club om hem heen ernstig misbruik maakte van Robberts zwakheden.

Er zijn feiten rondom deze naaktfoto’s die het ‘hacker’ verhaal nog ongeloofwaardiger maken. Ik laat Fred Melssen aan het woord, hij heeft me het afgelopen half jaar geholpen om de technische data van Robbert van den Broekes (&co) foto’s en mails te begrijpen. Hij verrichtte, met een andere deskundige, de analyse van de headers van Robberts emails: ( Technisch onderzoek naar de “Ik-ben-gehacktclaim” van Robbert van den Broeke )

Die naaktfoto met erectie is gemaakt met een Sony DSC-RX100 camera, op 4 december 2015 (05.18 uur).Blijkbaar is meteen daarna die foto op de PC geplaatst. En dezelfde dag ‘gestolen’ en ‘misbruikt’. Het is toch vreemd dat je een dergelijke foto neemt en die op je PC plaatst als je weet dat die continue wordt ‘gehackt’? Die foto komt uit een serie van meerdere foto’s, rond dezelfde tijd genomen en ook op de PC geplaatst. Want deze foto’s verschenen ook per mail en op de social media”

De haatmails bleven maar komen, elke dag weer, zie de haatmailtabellen hierboven, en dat dit een hacker zou zijn, keer op keer, werd echt vrijwel onmogelijk hierdoor. Hoe waarschijnlijk is het dat je drie jaar lang heel vaak en in 2015 (en 2016) dagelijks gehackt wordt, en dat je daar niets aan doet, zelfs als iemand je waarschuwt? En waarom zou Robbert naaktfoto’s op zijn eigen geplaagde PC opslaan, zodat de hacker die er in no-time vanaf kon stelen?

In de tussentijd (6 december 2015) werd ook Pepijn van Erp nog eens bedreigd, ook in een Robbert email naar mij. Een hele groep werd dus nu lastig gevallen.

Emile Ratelband deed daarop aangifte zonder verder Robberts naam te noemen. RTL Boulevard maakte hier melding van:

RTLBoulevard

Ik wist meteen dat het over Robbert ging omdat Robbert en co Emile Ratelbands naam genoemd hadden in een van hun recente mails aan mij.

Ik had kort contact met Emile, maar ik zie dat hij zijn post op Facebook over de aangifte verwijderd heeft. Op zijn Twitter was/is het nog wel te zien:

EmileTwitter

Hier een (deeltje van onze) van onze Facebook chat:

Emile1

Emile

(Met die laatste zin bleek ik ongelijk te hebben, zie de conclusie van deze update).

De Robbert gang had overigens een nieuw speeltje ontdekt. Mensen via valse afzenders verontrustende mails en sms’jes sturen, dat kan allemaal tegenwoordig, daar zijn zelfs (illegale?) websites voor, dan vul je gewoon de naam en het mailadres in waarvandaan zogenaamd iets moet komen en degenen naar wie het toe moet, et voilà, dan krijgen mensen van SBS6 Shownieuws opeens hatelijke (?) mailtjes van elkaar. Ik heb SBS6 Shownieuws nog gevraagd of dat waar was, maar geen antwoord gekregen, tweet.

Ik had in december 2015 een nieuw Twitter account geopend, de Genverbrander10, verwijzend naar de 10 jaar na dato dat Robbert van den Broeke nog steeds actief is, na door skepticus Rob Nanninga ontmaskerd te zijn als bedrieger. Dit gebeurde dus op 18 december 2005 in de roemruchte uitzending van Irene Moors in “Er is zoveel meer”.

Meer en meer bedacht ik hoe niet leuk het was steeds mijn eigen Twiter account te moeten bezoedelen met nare berichten over Robbert van den Broeke en pals, want hoe je het ook wendde of keerde, daar kwam het toch op neer. Aangezien er nu van een ‘jubileum’ sprake was, bedacht ik eindelijk (beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen) dat het goed zou zijn een apart account aan te maken. Precies een week voor Robberts ‘Genverbrander-jubileum’ maakte ik het nieuwe account aan:

Genverbrander10

Zo kwam er dus naast het oorspronkelijke Genverbrander Twitter account van skepticus Pepijn van Erp mijn eigen Genverbrander10 account, en kwam het dat “Genverbrander” en “Genverbrander10” elkaar op 18 december 2015 konden ‘feliciteren’ met elkaars verjaardag:

GVBirthday

Om een indruk te geven van alle haatmails die ik in december 2015 en januari 2016 ontving, volgen hier screenshots waarop de subjects en een regel van de inhoud te lezen is (als er een paperclipje bij staat, betekent het dat er verschrikkelijke foto’s bijgevoegd zijn): – u kunt dit groot openen door op de afbeelding te klikken, die opent dan in een nieuw venster:

Op 12 januari 2016 werd mij opeens voor een dag de toegang tot mijn Genverbrander10 account ontzegd:

Lock

Robbert van den Broeke, Stan en co (wie anders, seriously?) hadden Twitter gespamd met de melding dat mijn account niet in de haak zou zijn. Ik kreeg van Twitter geen enkele opgaaf van redenen of mogelijkheid te reageren, ik moest mijn ‘straf’ maar gewoon uitzitten. Stan, in een in mijn optiek vertoon van macht, mailde mij dat hij niets tegen mij had en dat hij Twitter wel zou mailen dat het in orde was. Eerst zorgen dat mijn account op slot gaat en dan zorgen dat het weer open gaat, uh ja, Stan, dat is typisch Stan…

Toen was opeens dat moment daar, de melding op Robberts website:

Ghuijs

Het voorlopige einde van een tijdperk, de veerman die eindelijk zijn tol eiste bij Robbert van den Broeke en co? Ik dacht al: wie houdt dit nu vol, jaren lang haatmailen en mensen bedreigen, op verkeerde websites zitten en met verkeerde vrienden omgaan, interen op je eigen, toch al broze psychische structuur?  Ik houd het voor mogelijk dat Robbert van den Broeke in feite ontoerekeningsvatbaar is, dat hij steeds vaker ‘outs’ kreeg waarin hij werkelijk niet weet wat hij (precies) doet. Ik denk echter dat hij zeker wel beseft(e) dat hij in dubieuze wateren aan het varen was.

In zijn meest recente Kerstlezing had hij het erover dat hij die middag naar de wc ging om kwart voor drie, en toen hij naar zijn bed terugkeerde en op de klok keek, was het opeens half vijf. Uit dit fragment blijkt ook heel duidelijk dat Robbert vooral ‘s nachts wakker is en tot laat in de dag slaapt. Dit leefpatroon strookt geheel met de tijdstippen van de ‘hacker’ die de haatmails vooral ‘s nachts Nederlandse tijd verstuurt. En er blijkt uit dat Robbert geen controle lijkt te hebben over zijn leven.

Ik heb hier een transcriptie van gemaakt, ik vond het interessant genoeg:

Robbert van den Broeke tijdens Kerstlezing 2015:

(Tijd: 1.12) Het kan zijn dat als mensen straks naar huis gaan, dat ze hele gekke dingen meemaken – niet beangstigende dingen, maar hele mooie dingen. Het kan dus zijn dat je tijdsverschillen merkt.

Ik had dus vanmorgen iets heel geks meegemaakt – of: vanmiddag! Misschien dat sommige mensen nu moeten lachen, ik moest er zelf ook wel een beetje om lachen, want ik vond het wel heel gek. Ik meen dat dus echt, ik zweer het op mijn leven.

Ik kwam, vandaag wist ik dat ik de lezing moest geven, en ik lag in bed en ik werd wakker. En ik keek op mijn klokje naast mij en ik zag: oh, het is kwart voor drie. Ik denk: oh, ik geloof uh dat ik moet plassen en ik ga er even uit, en ik ga even naar de badkamer, plassen. Ik plaste, ik snoot mijn neus, en ik kwam terug op de keuken in, …, en ik zie dat het dus half vijf is.

Snapt u het nog? Ik niet. En toen dacht ik: na ja, goed, er is iets mis met die klok, dus ik loop mijn slaapkamer in: half vijf. U mag weten, ik ben zelfs naar de badkamer gegaan om te kijken of er bloed op de vloer lag, of misschien dat ik onwel was geworden, was gevallen, en daar een paar uur had gelegen. Maar dat was niet.

Ik snap het niet, maar goed, ik heb moeten leren accepteren dat je dit niet kunt snappen. Maar dat heeft dus met andere dimensies … te maken; wetenschappelijk gezien kan dit niet. Maar ik meen dit echt, ik heb dit meegemaakt. Zijn er mensen in de zaal die ook wel eens zoiets hebben meegemaakt? (Tijd: 1.13:28)

Hij had geen idee hoe dat kon, zei hij althans, hij weet het aan de “andere dimensies”. Als hij hier niet, of in het algemeen ook niet altijd liegt, betekent het dat Robbert van den Broeke geestelijk, net zoals in zijn boek al vermeld werd, soms niet weet wat er gebeurd is. Dit zou je volgens mij onder ‘ontoerekeningsvatbaar’ mogen scharen.

Van Stan weet ik niet of hij (soms/regelmatig/vaak) ‘ontoerekeningsvatbaar’ is. Deze dingen zouden door mentale gezondheidsspecialisten bepaald moeten worden.

Vandaag, 15 januari 2016, bereikte mij het bericht dat Robbert van den Broeke door de politie is opgepakt. Hij heeft maar liefst zes dagen in voorarrest gezeten, de maximale tijd die daarvoor kan staan. Eindelijk, mag ik toch wel verzuchten nu, denk ik. Hij heeft meerdere dagen in de cel gezeten. (Zeker) Zes mensen hebben aangifte tegen hem gedaan, te weten: skepticus Jan Willem Nienhuys, ‘medium’ Liesbeth van Dijk, mentalist Rinke Jacobs, Emile Ratelband, schrijver Henk Verhaeren en Bert Brussen. Mijn eigen aangifte is in Nederland helaas dus nooit van de grond gekomen, omdat ik mij niet op Nederlands grondgebied bevond. Daarnaast mogelijk nog twee mensen met de naam Willem en Johan (dit ben ik te weten gekomen via een van Stans mails, ik weet niet wie hiermee bedoeld worden en of die twee namen kloppen).

In de dagen dat Robbert in de cel zat, heb ik wel nog een paar haatmails binnengekregen. Maar dit is niet in strijd met de inhoud van dit blog; ik heb altijd al gedacht en gezegd dat óók Stan en co actief meededen.

Wat heeft Robbert van den Broeke nu ten val gebracht? Toch de veerman?* Hij wil niet altijd op en neer varen op dat donkere water, hij wil er mee ophouden, de zware hand- en spandiensten hebben hem afgemat. Maar ik hoop dat de politie eens heel goed naar met name Stan gaat kijken. Robbert was hier niet alleen in, verre van dat.

* Bekijk deze uitzending eens als u tijd en zin heeft: The Storyteller, The Luck Child. “And Nature, my dears, is a wise woman who pays us back, tit for tat.” –


Update 10 februari/maart 2016

*** Update 10 februari 2016 ***: Robbert van den Broeke heeft bekend dat hij het is op de Skype audio waarin hij mij en Irene Moors ‘bespreekt’ in de taal die ik al jaren ken van de ‘hacker’ en verstuurder van haat- en dreigmails. (De teller van de mails die ik tot dusver van de hele Robbert van den Broeke club heb ontvangen staat nu op 934 emails. ) De andere persoon op dit audiofragment is Stan.

Audio reportage Omroep Brabant

Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op bandopname: ‘God straft Irene Moors’

Met toestemming van: BN de Stem, John Bas, woensdag 2 maart 2016:
Het medium en de haatmails RvdB1, RvdB2, RvdB3
——————————

Copyright: Het is niet toegestaan (delen van dit) dit blog te kopiëren. U kunt verzoeken daaromtrent richten tot Constantia Oomen: constantiaoomen at gmail dot com


GenverbranderGraancirkel
Genverbrander

Inhoud

Updates
Persoonlijk
Hatemails-tabellen
Genverbrander
Robbert van den Broeke ontmoet Stan
Haat(-mails)
Nancy Talbott
Stan
Escalatie nadat Rob Nanninga overleed
Stan en Joran van der Sloot
De eerste hack
Stan verraden door Google
Tussentijdse inzichten: 2012 was een keerpunt
Gang principes
Gang & slang
Robbert & gang’s favoriete foto
De tweede hack – deel 1
Robberts Twitter account
De tweede hack, deel 2, en wat die met Joran van der Sloot te maken had
PC Hulp, Robbert?
Technisch onderzoek naar de “Ik-ben-gehacktclaim” van Robbert van den Broeke
Parameter zegt:
Update januari 2016
Update 10 februari/maart 2016

Addendum
Enkele voetnoten
Robbert klaagt over de ‘hacker’, Constantia Oomen en Jan Willem Nienhuys in de media
Robberts aangifte bij Digitaal Loket
Literatuur Skepsis
Literatuur Pepijn van Erp


Updates

– Update 1: Haatmails na publicatie van dit dossier komen gewoon weer binnen: vanaf 6 augustus 2015.

– Update 2: Robbert van den Broeke & ‘vrienden’ bedreigen me met (3) huurmoordenaars – 30 september 2015.

– Update 3, een heel uitvoerige: Januari 2016

– Update 4: Update 10 februari/maart 2016

– Update 5: Update 20 mei + 11 juni 2017 – Toegevoegd:

Genverbrander Google Drive Link – Ik ontvang sinds maart 2017 weer heel veel mails (vooral clips en audio bestanden) van Robbert van den Broeke en Stan. Dit valt geheel samen met het feit dat Stan, die (samen met Alan, tegenwoordig: Alan …) een jaar in Malaga heeft gezeten, is teruggekeerd naar Nederland en verenigd is met zijn “wapenbroeder” Robbert. Het werd Stan in februari 2016 te heet onder de voeten toen de Robbert van den Broeke-Stan haat-speech gelekte audio over Irene Moors en mijzelf voor veel negatieve publiciteit zorgde. Beide mannen waren namelijk officieel verdachten in de Robbert van den Broeke dreigmails-zaak. De “trammelant” is dus weer in alle hevigheid losgebarsten. De mails en clips over Joran van der Sloot en Leydi Figueroa Uceda, die bezwangerd zou zijn door Robbert van den Broeke, zijn de laatste nieuwe “aanwinsten” voor de Google Genverbrander Drive. Ook die kreeg ik direct van Robbert en Stan toegestuurd.

De Google Genverbrander Drive bevat:

 • Haatmail (opgepast: schokkende foto’s en obsceen taalgebruik)
 • Ontvangen video clips van Robbert van den Broeke en Stan (veel van 2017)
 • Ontvangen audio van Stan (en Robbert van den Broeke) (veel van 2017)
 • Joran van der Sloot (gevangenis) foto’s en brieven enz. (naar mij gemaild door Robbert van den Broeke en Stan)
 • Enkele cruciale media clips over Robbert van den Broeke (en Stan)
 • En meer!

Persoonlijk

Dit is mijn eerste WordPress blog geïnspireerd op de enorme blunder die ‘medium’ Robbert van den Broeke in 2005 maakte in de TV show “Er is zoveel meer” met Irene Moors en wat hij in de jaren erna allemaal uitspookte. Dit blog gaat over zijn neerwaartse spiraal, maar niet alleen over die van hem, maar ook die van ten minste drie andere ‘bende’ leden: Stan, Alan and Roy.

Robbert en zijn sinistere bende hebben mij en andere mensen lang genoeg lastig gevallen om te zeggen: genoeg is genoeg.

(more…)

Mudman
Mudman

Contents

Updates
Personal
Hatemails-Charts
The Genverbrander
Robbert van den Broeke meets Stan
Hate(-mails)
Nancy Talbott
Stan
Escalation after Rob Nanninga’s passing
Stan and Joran van der Sloot
The first hack
Stan exposed by Google
Interim insights: 2012 was a turning point
Gang principles
Gang & slang
Robbert & gang’s favorite photo
The second hack – part 1
Robbert’s Twitter account
Second hack, Part 2, and how it related to Joran van der Sloot
PC Assistance, Robbert?
Technical investigation of ‘being hacked’ claim
Parameter says:
Update January 2016
Update February 10/March 2016
Addendum
Some footnotes
Robbert complaining in the media about the ‘hacker’, Constantia Oomen en Jan Willem Nienhuys (Dutch)
Robbert’s online filed police report
Literature on Dutch Skeptic Society: Skepsis (Dutch)
Literature Pepijn van Erp


Updates

– Update 1: Receiving hate mails again after publication of this dossier again since August 6, 2015.

– Update 2:Robbert van den Broeke & ‘friends’ are threatening me with (3) hitmen – September 30, 2015.

– Update 3, an extensive one: January 2016

– Update 4: February 10/March 2016

– Update 5: Update May 20 + June 11, 2017 – Added:

Genverbrander Google Drive Since March 2017, I’ve received a lot of mails (especially clips and audio files) from Robbert van den Broeke and Stan. This coincides with the fact that Stan, who (together with Alan, nowadays: Alan) spent one year in Malaga, has returned to the Netherlands and is, once again, united with his “brother-in-arms” Robbert. In February 2016, when the Robbert van den Broeke-Stan leaked hate-speech about Irene Moors and myself caused a lot of negative publicity, Dutch soil became too hot for Stan. After all, both men were officially suspects in the Robbert van den Broeke threat mail case. The whole “shebang” has thus again erupted in all severity. The mails and clips about Joran van der Sloot and Leydi Figueroa Uceda, who allegedly is impregnated by Robbert van den Broeke, are the latest new “acquisitions” for the Google Genverbrander Drive. I also received that from Robbert and Stan directly.

De Google Genverbrander Drive contains:

 • Hatemail (at viewer’s discretion: gross pics and language)
 • Received video clips of Robbert van den Broeke and Stan (a lot from 2017)
 • Received audio of Stan (and Robbert van den Broeke) (a lot from 2017)
 • Joran van der Sloot (jail) photos and letters etc.. (sent to me by Robbert van den Broeke and Stan)
 • Some crucial media clips featuring Robbert van den Broeke (and Stan)
 • And more!

  Personal

  My first WordPress blog, inspired by a big mistake made by Dutch psychic ‘medium’ Robbert van den Broeke and his latest deplorable actions. This is a blog about his downfall and not only his downfall but the downfall of his gang members, at least three more villains Stan, Alan and Roy are falling too.

  Robbert and his crooked gang have been pestering me and other people for long enough to say: enough is enough. (more…)