Inhoud

Robbert
Stan, Alan en anderen
Voetnoten

Dit blog is ook gepubliceerd op mijn Leeuwenharten WordPress. Als u zich afvraagt waarom dit toch aanzienlijke blog ook op de Leeuwenharten website verschijnt: dit is een belangrijk deel van mijn leven en het heeft als zodanig ook een echte impact. Bovendien heeft het een zeer directe overlap met Rob Nanninga, aangezien ook hij hiermee bezig was en is, als het klopt dat er een leven na de dood is (in wat voor vorm dan ook). Ik krijg regelmatig de indruk dat Rob me helpt in deze zaak, als het ware de heren dwingt hun kaarten op tafel te leggen.

Robbert

Al vijftien jaar ben ik met deze zaak bezig, een ongelooflijk lange tijd. Er zijn een paar noemenswaardige veranderingen en ontwikkelingen.

Het eerste noemenswaardige feit is dat ik Robbert van den Broeke definitief geblokkeerd heb in het zenden van emails naar mij. Hij werd in oktober 2018, naar verluidt wegens gebrek aan bewijs, vrijgesproken in de haat- en dreigmails zaak1, en kreeg zelfs een schadeloosstelling, maar dit was geen enkele reden voor Van den Broeke om nu een scheld- en dreigvrije zone in te wandelen en hij bleef doodleuk doorgaan met zijn haatmails richting mij.

Aan Rob Nanninga kon ik merken dat hij tegen 2012 wel een beetje een streep had gezet onder de Genverbrander zaak; voor hem was de kous sok wel (bijna) af

nu Robbert definitief ontmaskerd was als oplichter en ook nog eens aangetoond was, dat Van den Broeke online tirades afstak waar de honden geen brood van lustten, maar ik bleef de deur veel langer op een kier, dan wel open, houden. Al geruime tijd is het eigenlijk voor iedereen, behalve voor Van den Broekes meest loyale fans, kraakhelder dat Robbert van den Broeke in feite een verloren zaak is, en het in die zin logisch bekeken niet veel zin meer heeft noch eervol is zijn capriolen te onderzoeken en tegen het licht te houden. Van den Broeke is muurvast komen te zitten, en het enige dat hij nu alweer jarenlang doet, is het eindeloos herhalen van zijn kunstjes: het afsteken van diverse “spirituele” preken, het faken van geesten en buitenaardsen in zijn foto’s en video’s, al zijn “liefdevolle” boodschappen voor zijn fans en al zijn haat richting mij en skeptici in het algemeen.

Tegenwoordig sluit hij zelfs bij de mainstream complotkwaks aan, bijvoorbeeld wat betreft de gehypte verbinding tussen 5G en het Corona Virus. Een van zijn eerste, gewraakte complot-clips hierover had hij toch nog verwijderd.2 Deze complottheorieën zijn verre van onschuldig aangezien complotgelovigen ze meenemen in hun dagelijkse leefstijl en keuzes, en hun kinderen of zichzelf vervolgens niet meer laten vaccineren, omdat ze bang zijn dat de staat in het geheim microchips bij hen inbrengt of dat ze vergiftigd worden met kwik. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze 5G masten, of wat ze daarvoor aanzien, in de hens steken. Van den Broeke heeft in het afgelopen jaar een zeer grote hoeveelheid YouTube clips gepubliceerd, waarin hij allerlei “spirituele” thema’s behandelt en hij heeft zelfs mij een paar keer publiekelijk aan de schandpaal trachten te nagelen.3 Toch lijkt de nieuwe trend bij hem de “preekvideo’s” te zijn, en ik zou dat eigenlijk best heel prima vinden als het daarbij bleef. Hey, iedereen mag op zijn preekstoel gaan zitten, niet waar?  Maar helaas blijft het daar dus niet bij, want Van den Broeke levert ook nog steeds zijn bedrog kunststukjes af, inclusief zelfbeschadigingen op zijn voorhoofd waarvan hij beweert dat het buitenaardse dan wel Christus tekens zijn. Ik moet zeggen dat zijn verzameling aan “spirituele” onderwerpen op YouTube onderhand indrukwekkend bont begint te worden, en zijn interesse in dit soort onderwerpen lijkt dus niet gespeeld. Toch blijft er voor mijn indruk weinig reden over nog veel tijd en energie in hem te steken.

Robbert stuurde me dus weer een complete vrachtlading aan haatmails en clips, een gedeelte is in de Google Drive. Er is één Robbert van den Broeke activiteit die ik niet onvermeld wil laten. Toen Van den Broeke nog steeds actief met Johny Webb samenwerkte, die van de octopus, presteerde hij het om met een “channeling” van niemand minder dan Adolf Hitler te komen. Echter, de begeleidende tekst en clip werden op Webbs Facebook en YouTube gepubliceerd. Ik tweette hier vervolgens over en hierop hebben een of meerdere mensen (ik was het niet) Webb bij Facebook gerapporteerd. Hierna ging de Facebook pagina van Webb, waarop hij voorheen dagelijks zeer actief was, definitief op zwart. De clip staat echter nog steeds op zijn YouTube kanaal, en ik zette ook een kopie ervan in de Google Drive, je weet maar nooit:

In de herfst van 2019 liet ik op Twitter het idee vallen de Robbert van den Broeke blogs die ik geschreven heb in een boek om te zetten, en ik was hier zelfs al een aantal weken mee bezig geweest (dit ligt op het moment stil). Vanzelfsprekend zat Van den Broeke er direct met heel zijn gewicht bovenop en kreeg ik een aantal haatmails hierover binnen. Ook Stan Pluijmen liet zich niet onbetuigd en had het er een paar keer over in emails, maar hij uitte zich meer in de zin van: “Dat boek komt er niet, toch?”

Opeens brak er iets in me op 14 december 2019, toen er weer eens mail van Van den Broeke binnenkwam waar de haat letterlijk vanaf droop. Ik besloot hem geheel te blokkeren. Elke keer als hij me nu mailt, wordt zijn email ogenblikkelijk roemloos afgevoerd door Gmail, die daarop een automatische boomerang naar Robbert terugstuurt met het berichtje dat hij geblokt is en waarom. Sinds ik deze filters zo instelde, is er geen enkele Robbert van den Broeke mail meer binnengekomen en ik ben erg blij met deze beslissing!

Stan, Alan en anderen

Stan Pluijmen is echter een andere zaak. Stan leek nooit hatelijk of een hater, zoals Van den Broeke, in de emails die hij met zijn eigen naam ondertekende. Het is een lang verhaal en het voert te ver alles “weer” te gaan herhalen. Het komt er kort gezegd op neer dat ik Stan niet geblokkeerd heb en nog steeds een kans geef. Ik hoopte altijd dat hij toch nog over de brug zou komen, dan wel komt, dat hij zich los zou maken van Robbert en dus niet meer zou meedoen aan het para lieg-en bedriegspelletje. Maar Stan gaat toch wel op en neer als een jojo. Stan mailde mij echter in toenemende mate mails met teksten waaruit af te leiden viel dat hij veranderd was en dat hij zelfs deels toegaf dat er sprake was van bedrog bij en met Robbert van den Broeke. Ondanks dat blijft Stan stug volhouden dat er een deel in Robbert zit dat echt “helderziend” is. Hoe dan ook, Stan en Robbert zijn geen bedrogskoppel meer, dat wil zeggen: ik zie daar geen aanwijzingen (meer) voor. Stan leek zowaar bezwaard door het verleden, en natuurlijk weet hij als geen ander hoeveel ernstige haatmails ik heb binnengekregen van Robbert en van zijn eigen, bedenkelijke, nog erg behoudend uitgedrukt, netwerk. Hij begon me financiële compensatie aan te bieden in de vorm van BTC (bitcoin), maar lange tijd hield ik die deur gesloten en liet vallen dat ik alleen in officiële schenkingen via een notaris geïnteresseerd zou zijn. Al jaren was hij bezig met het geldaspect van deze zaak en het mij voorhouden van dikke geldvissen, mij geld aanbiedend als ik al mijn blogs op Parameter zou verwijderen, zie daartoe ook mijn vorige Parameter blogs.4

Stan leek behoorlijk wanhopig te worden over het bestaan van mijn Parameter blogs, hij probeerde het ook op een andere wijze en trachtte me te verleiden mee te gaan in een “codewoord” deal: als hij/zij instaat waren een codewoord te raden dat ik in gedachten zou nemen, en aan één iemand officieel zou toevertrouwen als bevestiging, dan zou ik al mijn blogs moeten verwijderen. Echter hapte ik niet in het aas dat Stan voor me uitgeworpen had.

In 2020 begon Stan zijn BTC pogingen om een reden die ik niet ken aanzienlijk op te voeren, hij zei/zegt dat het was/is om me te helpen omdat hij me mag en van me houdt. Ik werd toch wel weer wat nieuwsgierig of hij zomaar (weer) iets zei en ik postte mijn BTC adres publiekelijk op mijn Genverbrander10 Twitter account (Twitter naam op 14 oktober 2020 veranderd naar RobConstantia).

Dit was overigens niet de eerste keer dat ik dat deed, ik deed het ook in 2018. Ik leerde bitcoin in 2017 kennen toen ik probeerde bij een buitenlandse website mijn allergiemedicijn Ebas – ook wel bekend onder de marktnamen Kestine en Ebastine – te bestellen. Dit medicijn is helaas dus echt niet te krijgen in Amerika en de doktoren die ik hierover in Davis raadpleegde, kenden het zelfs nog niet. Op deze buitenlandse website vragen ze of om BTC, en dan krijg je standaard 10% korting op je gehele bestelling, of om een bankoverboeking, en die zijn hier, in tegenstelling tot Nederland, aan de zeer prijzige kant. Daarop trok ik de stoute schoenen aan en creëerde een account bij Coinbase (ik zit overigens tegenwoordig meer bij een andere cryptocurrency “bank”). Net als voor veel andere mensen toen was dit allemaal zeer nieuw en onwennig voor me, en op een gegeven moment publiceerde ik zelfs mijn BTC wallet adres op  mijn Twitter account ConstantiaUSA. Ik heb geprobeerd de betreffende tweet terug te vinden, maar ik meen me ook te herinneren dat ik die na een poos toch maar weer verwijderd had, want ik kom hem inderdaad niet meer terugvinden. Pas recent, in april 2020, begon ik het cryptocurrency gebeuren iets meer te begrijpen. Je kunt, als ik het goed heb, best je BTC wallet adres publiceren, maar dan is het wel raadzaam vooraf even je BTC account dicht te timmeren tegen hackers die op slinkse wijze zouden kunnen proberen je geld weg te sluizen via een storting naar een ander BTC adres (maar houd me ten goede). Toen ik hier recent wat over aan het lezen was, besloot ik maar snel even wat extra veiligheidsstappen te doorlopen in mijn actieve BTC account. Maar destijds in midden? 2018 hoopte ik stiekem dus dat iemand BTC in mijn wallet zou storten, wat natuurlijk niet gebeurde.

In mijn Parameter blog maakte ik al melding van het feit dat ik geheel op spontane impuls en min of meer grappend op Twitter tegen Stan Pluijmen had laten vallen dat ik bereid was voor 1.5 miljoen mijn Parameter blogs inderdaad weg te halen. Slechts met een dergelijke grote som aan geld zou ik mij dan echt gecompenseerd voelen voor alle haat en ellende die zij mij aangedaan hebben. Het onderliggende idee hierbij was dat ik met een dergelijk fortuin heel anders zou kunnen gaan leven, en dat ik dit werkelijk kon zien als een échte, serieuze schadevergoeding, voldoende om dit alles achter me te laten.

Ik mailde Stan hier niet over, en ik mailde hem helemaal niet, alles ging via Twitter.

Maar in 2020 was alles toch anders. Ik ontving opeens een bitcoin bedrag op 8 april, 2020. Stan had een storting gedaan! En de volgende dag kwamen er nog twee stortingen binnen, nadat ik in een paar tweets gezegd had dat ik dingen op het internet had opgezocht rondom schenkingen naar Amerika en dat ik bereid was zijn BTC als officiële schenking te accepteren. De tweede en derde storting waren groter dan die van de dag ervoor, het was allemaal geen fortuin, maar ook niet heel weinig, in het totaal stortte Stan mij BTC op dat moment ter waarde van 3200 euro, bijna een halve bitcoin. Voor de kenners van cryptocurrency: dit kan letterlijk tot niets verworden, maar ook tot best veel, in de toekomst.

Ik zie het als Stans vrije-wil compensatie die overigens nog steeds eerder aan de symbolische kant is. Zijn compensatie schuurt niet eens aan tegen de daadwerkelijke overlast die ik gehad heb. Mijn kritische aandacht voor deze zaak – waaraan ik letterlijk duizenden uren heb besteed –  was inderdaad geheel mijn eigen, vrije keuze en alles wat ik deed, deed ik publiekelijk. Naar mijn mening bleef ik hierbij altijd eerlijk en beschaafd. Maar het was zeker niet mijn keuze om vele jaren: 2012-2019 gestalkt te worden. Ik ontving immers honderden haatmails en doodsbedreigingen die vanuit een hele keur aan verschillende mailboxen kwamen, van zowel namen die mij al bekend waren als mij geheel onbekende namen, met foto’s van onthoofdingen à la ISIS, lijken die lijken waren omdat ze als mensen overreden werden door vrachtwagens, scheldvideo’s en ik ontving zelfs meerdere, tamelijk gedetailleerde emails over huurmoordenaars die mij in Davis een kopje kleiner zouden komen maken.5

Ik kan niet zeker weten waar Stan zijn geld vandaan heeft, in emails zegt hij zelf dat hij dat verworven heeft door online casino’s in de luren te leggen. Stan Pluijmen zegt dat hij een moderne Robin Hood is, die van de rijken steelt en het aan de armen geeft.

Op 25 april 2020 besloot ik om naar precies twee jaar aan ongeopende audio’s van Stan te luisteren, dit bleek een rollercoaster te worden van vele uren in de middag en avond. Sinds april 2018 had ik niet meer naar zijn audio’s geluisterd (en hierover uitvoerig bericht op Twitter), omdat ik pisnijdig werd op Stan toen die me in een audio van 2018 “aanbood” “medium” Robbert van den Broeke om mijn Google Drive wachtwoord te vragen, van den Broeke zou dat wellicht kunnen “channelen”. Zoals u misschien al bevroedde, geloof ik niet in Robbert van den Broekes wachtwoord “channelings”vaardigheden, maar wel geloof ik min of meer in Stans of … s? hacking capaciteiten. En ik had daarvoor ook echt niet meer stiekem geluisterd, zoals Stan vele malen gesuggereerd bleek te hebben in de audio’s van april 2018-2020 (wat ik dus pas in april 2020 te weten kwam). In een van deze audio’s bleek hij zelfs te zeggen dat hij wel een miljoen op “het feit” wilde inzetten dat ik mijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en echt wel luisterde:

Dus, Stan, ik denk nu dat je mij nog veel meer schuldig bent. 😉

Het voor twee lange jaren niet luisteren naar Stans audio’s en dan op één dag al die audio’s tegelijk, en natuurlijk in chronologische orde van binnenkomst, bleek een gouden greep. In plaats van steeds maar losse fragmentjes binnen te krijgen, kreeg ik nu dus opeens inzage in een groot geheel, en ook de tijdsafstand die ik voor mezelf op deze wijze gecreëerd had, bleek op figuurlijke wijze voor mij ook meer afstand en daarmee rust te creëren. De audio’s gaven mij een goed inzicht in wat er twee jaar lang zoal in Stan en zijn echtgenoot Alan was omgegaan. Ik luisterde naar ongeveer honderd audio’s en de lijn die ze lieten zien, was consistent: eerst hoorde ik exact een jaar aan de gebruikelijke Stan Pluijmen woo-woo, maar sinds april 2019 begon Stan opeens met een ander koor mee te zingen. Dat werd ingeluid door een reeks aan uiterst merkwaardige mails waarin Stan buiten zichzelf getreden leek en ergens in het diepe universum, als een wonder van megaduiding van de geheimen van de kosmos, begon over synchroniciteit, mythische symbolen, God, Satan, buitenaardsen en onze gedeelde lotsbestemming.

Omdat ik gelijktijdig van Robbert van den Broeke haatmails ontving die voor de verandering eens over Stan en Alan gingen, en waarin Van den Broeke als een bezetene naar zijn voormalige vrienden aan het trappen was – hij stuurde me zelfs een audio waarin Stan gehoord kan worden die buiten zichzelf lijkt te zijn, jammert en huilt – kon ik wel horen dat er nu echt iets aan de hand was, wat waarschijnlijk niet gespeeld was. In Stans audio’s begon Stan echt anders te klinken, en, in de meest gunstige wijze voor Stan geïnterpreteerd, kun je stellen dat Stan inderdaad wakker leek geworden uit een nare droom of vloek, hij gebruikte zinnen als: “Ik heb mezelf voor schut gezet, ik heb Robbert losgelaten, wat heb ik gedaan? Robbert heeft me tot dingen aangezet, ik ben niet langer onder de trance van Robbert, je blogs mogen online blijven, want ze zijn correct, de vloek van Robbert…, er is geen hacker, het spijt me, ik geef mijn fouten toe…” Toegegeven, in deze zaak is het soms uitermate lastig om feiten van leugens te scheiden, maar de audio’s van Stan die van en na april 2019 kwamen, waren toch echt wel een stevige aanduiding dat de drie-eenheid Robbert-Stan-Alan niet meer bestond. Zowel Van den Broeke als Stan Pluijmen mailden me nu opeens hun “hele waarheid” (click op onderstaande galerij, dit is hoe ik het ontving, Robbert van den Broeke schrijft helaas zonder het gebruik van leestekens):

Dag Constantia de waarheid met wat voor gevolgen dan ook(.pdf)

Wanneer je deze mails van Robbert van den Broeke over de volgende Stan Pluijmen audio heen legt:

10:40: Stan “Er is geen hacker” (> in de Robbert van den Broeke haat en doodsbedreigingen zaak)
12:20: Stan: “Ik geef toe dat ik Micha Romijn was”.

en waarin Stan zegt dat hij geen online casinos gehackt heeft, zoals Van den Broeke beweert, maar dat hij wel casino’s via een truc lichter van hun geld heeft gemaakt, denk ik dat het volgende een realistisch model kan zijn van wat er echt gebeurd is: werktheorie: Stan ontdekte gaten in het mechanisme van online casino’s en was in staat veel geld te cashen. Met een aantal valse IDs, dan wel bestaande IDs van andere mensen (die ervan af wisten, Stan hun toestemming gaven hun ID te gebruiken, en waarvoor Stan hun vorstelijk beloonde), kon Stan de casinotruc herhalen. Van de Robbert van den Broeke clan respectievelijk van iemand die mailde vanuit de mailbox van “Micha Romijn” had ik twee complete IDs ontvangen, een van “Micha Romijn” zelf (voor- en achterkant van de ID) en een van een oude dame, een vrouwelijk familielid van Alan Sieradzki (die inmiddels overleden is). Dit “Micha Romijn” gebeuren was nog veel meer sinister dan de rest van alles wat er gebeurde, en hierover heb ik uitvoerig geschreven in mijn vorige Parameter blogs.

In 2017 werden de fake Micha Romijn plaatjes die ik in mijn Parameter blogs had opgenomen, opeens verwijderd door WordPress. Iemand had geklaagd, en ik betwijfel dat WordPress in staat is het verschil tussen een echt en een (min of meer goed gelukte) fake ID te zien. Dus als iemand met diezelfde fake ID bij hen kwam aanzetten, hadden ze geen keuze dan dit als een echte klacht te behandelen.

Stan Pluijmen bekende dus in al genoemde audio dat hij inderdaad “Micha Romijn” was. Maar aan de hand van de mails die ik van deze persoon ontving, kon ik duidelijk merken dat er echt wel ten minste een tweede persoon betrokken was bij deze mails, omdat ik na zovele mails van Stan zijn taal en energie herken, en een aantal waren zeker niet uit zijn pennenkoker.

Zeeslag
Zeeslag

Na zoveel jaren van ervaring met de hele groep rondom Robbert van den Broeke zijn de feiten (dus geen vermoedens) dat de heren Zeeslag spelen met elkaars mailbox (en meer, YouTube, social media enz.), gewild of ongewild. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een keer een foto van Stan die volgens Stan erg lelijk was, en het leek erop dat iemand die zich in dezelfde ruimte als Stan bevond Stans telefoon had gepakt en die foto stiekem naar mij verstuurd had. Dit is slechts een van de vele voorbeelden, en ik heb dit ook uitvoerig in voorgaande Parameter blogs behandeld en onderbouwd. Wat dit betreft wil ik toch aanbevelen al mijn voorgaande blogs op chronologische wijze te lezen dan wel, bij tijdnood of anders, te scannen. Door de enorme chaos die door deze mailboxtoestanden ontstond, en die in mijn optiek deels ook bewust door Stan gecreëerd werd als een soort rookgordijn, kwamen de heren in een soort grote, onlosmakelijke kluwen van samenhangend materiaal terecht.

Het lijkt erop dat de heren elkaar in een delicate balans houden die bestaat uit compromitterende feiten die ze van elkaar weten, en dat ze zeer goed mogelijk behoorlijk bang zijn dat de ander informatie gaat lekken richting mij of wie dan ook die de waarheid aan het licht wil brengen. De vele matennaaiers mails die naar mij gezonden werden, kunnen de gespannen sfeer tussen de heren, die wellicht zelfs om te snijden is, boekstaven. U kunt daarbij denken aan een gedachtengang en gedrag als: “Als jij niet dit en dit doet, dan ga ik (mis)informatie lekken, let maar eens op, ik bluf niet!”.

De “Micha Romijn” persoon was een stuk van de puzzel dat Stan helemaal niet lekker zat. Internationale politie zou mijns inziens het motief van “Micha Romijn” moeten onderzoeken. Omdat WordPress handelde naar aanleiding van een klacht van mogelijk de echte Micha Romijn, dat de plaatjes van de (fake) ID verwijderd moesten worden, lijkt het mij dat Micha Romijn wist dat zijn ID op oneigenlijke wijze was/werd gebruikt (die werd immers naar mij gestuurd, voor- en achterkant, en was wellicht gebruikt voor het spelen in online casino’s). Naar mijn mening moeten alle mogelijke scenarios nagetrokken worden. Twee belangrijke daarvan zijn: 1. Het moet onderzocht worden of Micha Romijn geld ontving in de ruil voor het gebruik van zijn ID of 2. Is (de echte) Micha Romijn een slachtoffer van ID diefstal en fraude? Als het tweede het geval is, waarom was niets hiervan dan op het nieuws (nieuws op wat voor wijze dan ook), waarom werd er dan niets van dit alles met overtuigend bewijs naar mij of andere journalisten gestuurd of gecommuniceerd? Ik had immers een grote ophef over het feit gemaakt dat ik zomaar complete IDs van andere mensen in mijn mailbox gedropt kreeg, ik had erover getweet met de plaatjes die ik niet eens vervaagd had. Maar nog meer natuurlijk: ik had die ID plaatjes op mijn WordPress, voor de ogen van de hele wereld, gepubliceerd.

Rachid is een andere betrokken persoon. Ik ontving zelfs een email van mijn goede vriend Jan Willem Nienhuys van Skepsis.nl, omdat Rachid blijkbaar tevergeefs met mij in contact had proberen te komen (?) en een poging via Jan Willem Nienhuys waagde. Deze Rachid lijkt iemand te zijn die tamelijk nauwe banden heeft met de club Robbert, Stan en Alan en zoals het er uitziet, heeft hij als het ware op de hele zaak meegelift. Robbert van den Broeke beweert in zijn email dat Rachid veel geld heeft ontvangen.

Ik ontving daarop emails van Rachid, maar noem het intuïtie of ervaring, het communiceren met hem voelde meteen al niet goed, het voelde als zinloos en als het spreken met iemand met een verwrongen geest. Er kwam ook overduidelijk niets uit deze hele communicatie en ik brak die dan ook al vrij snel af.

En dan is er nog dat gedeelte in Stans audio met en over misdaadjournalist John van den Heuvel. Uit genoemde audio concludeer ik dat Robbert van den Broeke de vuile was heeft buiten gehangen richting John van den Heuvel en deze verteld heeft dat Stan casino’s gehackt heeft. Zoals waarschijnlijk of mogelijk bij u bekend, heeft Van den Heuvel Joran van der Sloot in diens gevangeniscel in Peru opgezocht. En daarmee komen we weer eens mooi full circle, de kring Joran, Stan en Robbert.6

De twee audio files van Leydi Figueroa Uceda die ik via Stan toegezonden kreeg, passen naadloos in het plaatje dat Stan macht heeft of had over Joran en Leydi, want als iemand, en zeker als die persoon in de gevangenis zit of arm is, grote sommen geld van een ander krijgt, zoals deze twee, Joran en Leydi, van Stan6, dan zal die iemand of zullen die ontvangers toch wel sneller genegen zijn “rare dingen” voor hun weldoener te doen.

Verder past dit ook allemaal uitstekend bij Stans vreemde gevoel voor humor en zijn obsessie voor mij.

Om nog een keer terug te keren naar Stans “bekentenisclip”: Stan zegt in deze audio ook dat hij erin geluisd is met dat Casino verhaal, maar dat hij niet gearresteerd was, “Vraag maar aan John van den Heuvel”, en dat dit zou bewijzen dat hij onschuldig is aan het hacken van online casino’s.

Stan had ook al in eerdere emails naar mij gezegd dat hij alle banden met Joran van der Sloot verbroken had. Alan doet overigens dus ook zijn zegje in deze audio:

en beide lijken al dan niet oprecht bang voor Robbert, ze leken te denken, of acteerden zo, dat Robbert een soort sinistere vloek over ze had uitgesproken.

Over Alan heb ik overigens tot dusver niet veel gesproken. De waarheid is dat ik hem mag, net zoals ik Stan mag, maar wat ik niet mag is hun toedekken van fraude en bedrog (Robbert van den Broeke, Joran van der Sloot et cetera gerelateerd). Dit maakt alles extra onbegrijpelijk, ik bedoel: hun jarenlange, zeer actieve deelname aan het maak-de-ander-gek-maar-meestal-niet-op-een-leuke-manier spelletje. Er waren wat zijlijnen met Alan, zoals die keer dat ik op Twitter met hem sprak. Dat liep niet erg bevredigend af en hij delete dat account zelfs. Later, en geheel in lijn met wat Stan vaak deed, ontkende maar tevens bevestigde hij dat hij dat geweest was op Twitter. Ook van hem heb ik emails ontvangen, maar de meeste waren overduidelijk van Stan die zijn mailadres gebruikte. Dat kon ik niet alleen concluderen uit de gebezigde taal, maar Stan sprak in deze emails doodleuk over Alan als hij-persoon. Maar een paar mails van deze Alan-mailbox kwamen wel degelijk van Alan. In zijn emails naar mij was Alan altijd erg vriendelijk en hij reikte oprecht naar mij uit als een persoon onafhankelijk van Stan. Een aantal malen was Alan echter zeer verbolgen over dingen die ik op Twitter gezegd had. Het mag als feit beschouwd worden dat Alan een absolute insider is, aangezien hij dag in dag uit met Stan samenleeft.

De “oude” Stan, 25 december 2018:

Emails sturend via de mailbox van Robbert van den Broeke:

En, op dezelfde dag:

De “nieuwe” Stan:

Mijn stellige indruk is dat er nog veel meer mensen dan de reeds genoemden betrokken zijn bij de Robbert van den Broeke-Stan Pluijmen-Joran van der Sloot zaak, waaronder mogelijk ook diverse kopstukken uit de Nederlandse en internationale complot- en para-gemeenschap, en dat de casinofraude en parafraude niet de enige twee illegale zaken zijn. Denk maar aan Stans zeldzame koppigheid in het blijven volhouden dat de overblijfselen van Natalee Holloway te vinden zijn in graf nummer 15 op het St. Anna Kerkhof op Aruba. Zelfs Joran van der Sloot noemt dat St. Anna in de clip die Stan via de mailbox van Robbert van den Broeke in mijn schoot dropte: (Ik heb die clip van Engelse ondertiteling voorzien)

In april 2020 ontving ik een uitnodiging van een radio-journalist om over dit alles te praten en Stan kreeg van hem ook een uitnodiging. Maar Stan wil niet, wat hij (alleen) via mij duidelijk liet weten, want hij stuurde er me weer audio’s over:

Stan zegt wat interessante dingen in deze twee audio’s en zeker audio “15”: dat hij het web van leugens waar hij in verzeild is geraakt, haat en dat hij van alle kanten bedreigd wordt, dat het okay is dat ik al zijn audio’s publiceer omdat hij van de waarheid houdt. Hij zegt hierin ook dat hij al een hele opname voor mij gemaakt had, maar deze vervolgens weer gedelete had, omdat hij naar zijn smaak “te eerlijk” was geweest, en meteen vraagt hij zich hardop af of er zoiets bestaat als “te eerlijk”. Opnieuw (dit had hij al een aantal maal gedaan) praat hij over zijn (vroegere) cocaïne- en drankverslaving en zegt dat de audio’s tussen 2018 tot ruwweg (april?) 2020 hierdoor gemiddeld zeker opgenomen waren met een dubbele tong. Hij vraagt ook of ik hem niet voor gek wil zetten en zegt dat hij van me houdt. Hij vervolgt ermee dat hij heus niet denkt dat hij met geld alles kan afkopen. En dat hij geen zin heeft in sensatiejournalistiek over Joran van der Sloot, dat hij er niet bepaald trots op is Jorans vriend te zijn (geweest) en dat de journalist die hem (en mij dus ook) uitnodigde voor die radio-uitzending beslist moet denken dat hij achterlijk is, want anders had hij hem toch niet zo gevraagd. In deze audio kun je verder ook horen dat Stan bezig was iets te zeggen, maar dan opeens zijn zin afbreekt, alsof hij zich realiseert dat hij weer “te eerlijk” aan het worden was.

Volgens mij is dit allemaal nog maar een topje van de ijsberg, en deze indruk krijg ik door de letterlijk duizenden emails en mediabestanden die ik in deze zaak ontvangen heb. Deze “ijsberg” is mijns inziens een vulkaan die al jarenlang vervaarlijk aan het pruttelen is en die eens goed gaat uitbarsten. Mijn persoonlijke hoop is dat deze vulkaanuitbarsting zeer grondig zal zijn en dat de beerput geheel open gaat. Er zullen daarbij veel “verliezers” zijn, maar ook een paar grote winnaars, en ik hoop dat de ouders van Natalee Holloway – die al zoveel jaar recht hebben op de informatie wat er nu echt met hun dochter gebeurd is – bij die tweede groep, van winnaars, zullen behoren. Het is nu (op 30 mei 2020) precies 15 jaar geleden dat zij verdween. 

Iets geheel anders om dit mee af te sluiten: tot de dag van vandaag heeft Stan nooit “doorgekregen” wat mijn “geheime verzoek” aan hem is (en nee, dit verzoek gaat geenszins over geld). Ik vroeg iets van/aan Stan en ik zette dat op Twitter, maar het was en is aan hem om dit verzoek helderziend door te krijgen, aangezien ze immers beweren helderziend te zijn. Het verbaasde me dus wel dat ze er niet in slagen te weten wat dit verzoek is, en ja, Stan, mijn geheime verzoek blijft staan.

Voetnoten

[1] BN De Stem: Hoevens medium Van den Broeke niet langer verdacht van bedreigingen: ‘Ik heb de schijn tegen’
Internetbode: Rechtzaak tegen Robbert van den Broeke geseponeerd

[2] Zijn draai naar complottheorieën over het Corona Virus bleven niet onopgemerkt en werd door diverse media opgepikt.NRC GeenStijl Noemenswaardig is het feit dat slechts een fractie van de mensen die op de Geen Stijl YouTube clip reageerden, weten wie hij is, sommige mensen daar lijken zelfs te denken dat het interview met Robbert in scene is gezet dan wel dat Robbert een ingehuurde acteur is. Het zou ook kunnen dat ze hem niet herkennen, want hij is inderdaad gigantisch veel veranderd qua uiterlijk. Van den Broeke kreeg nog veel meer publiciteit in mei 2020, toen hij werd geïnterviewd door Ybeltje Berckmoes  die in dienst was bij de aspirant-omroep “Ongehoord Nederland”, terwijl hij Pim Fortuyn “channelde” die op 6 mei 2002 door Volkert de Graaf vermoord werd. Zowel de aspirant-omroep als Robbert werden onmiddellijk na de uitzending bedolven onder de negatieve kritiek en woede.

[3] Robbert van den Broeke Bedankt zijn volgers ! en Medium Robbert van den Broeke talk about Constantia Oomen.

[4] Zie mijn Parameter blogs Gevallen Engelen en Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke, Deel IV (Augustus 2018)

[5] Zie mijn Parameter WordPress en deze externe link. Voor het geval die niet (meer) werkt:

[6] Hier zijn wat relevante links:
Van der Sloot openhartig over Natalee in nieuwe video
John van den Heuvel: Joran wist niet dat hij gefilmd werd
Joran van der Sloot verdacht in witwaszaak


Blogs door Constantia

Waardeer mijn blogs! Als je mijn Parameter-blogs waardeert en je waardering wilt tonen met een kleine bijdrage: dat kan! Op deze manier help je onafhankelijke journalistiek te waarborgen. Ga naar mijn persoonlijke website, zie in de zijbalk, om te doneren.

🌟 Met heel veel dank aan Rob Nanninga, Sjaan, Manfred en Luciënne (de laatste voor wat zij deed in de Robbert van den Broeke & co zaak in 2016) 🤗

CAUGHT

By William Gazecki

When I arrived in Hoeven, Netherlands on Wednesday, August 15 th 2018, Robbert van den Broeke and I agreed that “now is the time”. It had been 16 years. I was ready to take him to the next level, gathering the core elements of a pilot for a TV series on Netflix, or Oprah’s network (OWN). The appropriate connections had been made, and Robbert was confident “the other dimensions” were ready to deliver. It was time to get “the money shots”. To finally capture on video the raw images of the most favorite stories- balls of light making crop formations, a craft
landing and creatures appearing…

I was so excited during the trip over that by the time I arrived I was bleary-eyed with intense jet-lag. Wednesday night I slept. Thursday night I went through the brand new camera Robbert’s friend Stan had bought for this excursion. Friday night- the 17 th – was our first night out in the fields. Robbert guided us to the Palingstraat, the same general area where the 2 largest crop circles ever to appear in the Netherlands had landed only several weeks prior. It
was around midnight. We parked, got out and walked a bit down the dike to the magical tree where Robbert had recently “made pictures”… apparition photos of Mary, the mother of Jesus.

He asked for my cell phone to use its camera, so people would know there was “no funny business”. I handed it to him, helping to make sure the flash was working. He wanted to use it in “selfie mode”, as he usually did (with everything on automatic). I found a nice comfy spot next to this huge, beautiful tree, sat down on the soft welcome earth, and sort-of nuzzled up to it with my as-yet to be resolved jet-lag, leaving Robbert to do as he would in the surrounding complete darkness. Everything felt good. I drifted off into a pleasant siesta. Not quite asleep, but not fully conscious either. It was a very sweet, safe and warm space. Lovely energy. He said later that the location of the tree was a portal. It certainly felt like it that night.

After awhile, he was done. He asked me to turn on the new video camera we’d also brought with us, and put it into “night-vision” mode so I could tape him doing what he was doing in the pitch black darkness. The camera we’d been using the previous trip had a button on the front, next to the lens, that when pressed put the camera into night-vision mode- that greenish/white palette of infra-red. On this new camera there was no such button to be found, and I’d not yet
delved that deep into the menus to know how to easily shift into night-vision. I feigned ignorance, saying I’d get it next time.

As we walked to the car he gave me my phone back, and I could see a screen full of thumbnails with many images of Mary and the classic lightball UFO, both against a pitch black background.
“Wow, that looks great!”, I said. He was like, “yeah, that’s the Billy Meier UFO” (which it was). “Please send me all the photos when you get back to your room tonight…” and, “I’m not sure if I want to release these yet or not”. I replied with, “sure, whatever you want. Just let me know”.

Easy peasy. I dropped him off at his place in Hoeven, and drove on to my room at the Golden Tulip in Bosschenhoofd. By then it was about 3 in the morning. I connected my iPhone to my MacBook Pro. It automatically opened an app called “Photos”, with the option of Sharing or Downloading from the phone to the laptop. For each shot, there were 2 files: a single jpeg still image, and a .mov file (moving image). I was not familiar with this, but soon became so. Turns out that beginning with the iPhone 6, the default setting when shooting stills is to also generate a short image sequence. Apple calls this the “Live” mode. It’s a nice feature that produces a 60-frame image sequence in addition to the one still image as usual. My first thought was, “nice… perhaps we’ll be able to see more of how “the other dimensions” work”. As I began to examine each shot taken by Robbert, my heart began to sink. I could see that he had been passing an image in front of the camera lens. Nothing paranormal about that.

Robbert left about 40 shots on the camera. He also deleted many before handing the phone back to me. The little .mov files show- without ambiguity- that he had been faking these “apparition” images. I placed all of them onto a timeline in my editing program (Adobe Premiere), so I could watch them in a continuous sequence. In that manner it was obvious that for every shot a similar movement could be observed. It’s easy to see the motion of a card or cutout passing in front of the lens.

I was dumbfounded and terribly disturbed by this. After 16 years of trusting Robbert, I now no longer could. I did not know what to do. I slept for a few hours, and then left him a message that I was not feeling well. I could not face him. I certainly could not pretend that everything was OK. I’m not capable of that sort of deception. So, I chose to retreat from the situation entirely. I called his sister Madelon, who with her husband Maarten came to visit and view the
material. They agreed that what was shown was Robbert manipulating prepared images in front of the camera lens. I also invited Danny and Dina of The Bigger Picture Event. At the time, they also agreed that the short videos show Robbert hoaxing. Apparently they have re- considered their opinion since then.

I have said and shown what I need to have considered. Thank you for reading.
William Gazecki

BETRAPT

Door William Gazecki

Vertaling: Constantia Oomen

Toen ik op woensdag 15 augustus 2018 in Hoeven aankwam, waren Robbert en ik het erover eens dat “de tijd gekomen was”. Reeds 16 jaar was er voorbij gegaan. Ik was eraan toe hem naar het volgende niveau te tillen: ik wilde de belangrijkste elementen voor een pilot voor een TV serie op Netflix of voor Oprah’s netwerk (OWN) verzamelen. Ik had al de juiste connecties gelegd en Robbert was ervan overtuigd dat de “andere dimensie” hier klaar voor was. De tijd voor de “money-shots” was gekomen.  Eindelijk de raw beelden op video  vast te leggen  van de meest favoriete verhalen: lichtbollen die graancirkels maken, de landing van een alien craft en wezens die verschijnen…

Ik was zo enthousiast over dit voorgenomen plan, dat tegen de tijd dat ik arriveerde mijn ogen op stokjes stonden van de intense jet-lag. Die woensdagnacht sliep ik. Op donderdag maakte ik mij vertrouwd met de gloednieuwe camera die Robberts vriend Stan voor de gelegenheid had aangeschaft. De vrijdagnacht van de 17e augustus 2018 was onze eerste veldnacht. Robbert leidde ons naar de Palingstraat, dat was hetzelfde gebied als waar slechts een paar weken daarvoor de 2 grootste graancirkels ooit in Nederland waren verschenen. Het was rond middernacht. We parkeerden de auto, stapten uit en liepen een beetje de dijk af die richting de magische boom leidt en waar Robbert recent “foto’s had gemaakt”… geestfoto’s van Maria, de moeder van Jezus.

Hij vroeg om mijn mobiele telefoon zodat hij de camera daarvan kon gebruiken, opdat mensen zouden weten dat er “geen bedrog in het spel” was. Ik gaf hem mijn telefoon en hielp hem de flash functie aan te zetten. Hij wilde de camera in de “selfie stand” gebruiken, zoals hij gewoonlijk deed (met alles op de stand automatisch).  Ik vond een fijn plaatsje naast de enorme en mooie boom en ging er zitten, op de zachte en mij verwelkomende aarde. Ik maakte het mij daar, nog steeds niet volkomen hersteld van mijn jetlag, behaaglijk, en liet Robbert zijn gang gaan zoals altijd, in het volkomen donker. Alles voelde goed aan en ik gleed weg in een soort van aangename roes. Ik was niet geheel in slaap, maar ik was ook niet geheel bij dagbewustzijn. Ik bevond me in een erg zachtaardige, veilige en warme ruimte. De energie was liefdevol. Hij zei later dat de boomlocatie een portaal was. Het voelde die nacht zeker zo aan.

Na een poosje was hij klaar. Hij vroeg mij de nieuwe videocamera, die we ook hadden meegenomen, aan te zetten en die in de “nacht-modus” te zetten zodat ik kon filmen wat hij aan het doen was in het pikkedonker. De camera die we de vorige keer hadden gebruikt, had een knopje aan de voorkant, naast de lens, die, als je erop drukte, de camera in de nacht-modus zette en het bekende groen-witte palet van infrarood-licht oplevert. Op deze camera zat dit knopje niet op die plaats en ik had me nog niet genoeg in het menu verdiept om te weten hoe je gemakkelijk naar de nacht-modus kon omschakelen. Ik wendde daarom maar voor dat ik het niet wist en zei hem dat ik dit de volgende keer wel uitgevogeld zou hebben.

Terwijl we terugliepen naar de auto gaf hij mij mijn telefoon terug, en ik zag een scherm vol met thumbnails met vele foto’s van Maria en de klassieke lichtbal UFO, allebei tegen een pikdonkere achtergrond.
“Wow, dat ziet er fantastisch uit!”, zei ik. Hij reageerde met “Ja, dat is de klassieke Billy Meier UFO.” (en dat klopte). “Stuur me alsjeblieft alle foto’s als je vanavond in je kamer terug bent…” en “Ik weet niet zeker of ik deze foto’s wel wil publiceren.” Ik reageerde met: “Vanzelfsprekend, wat jij wilt. Laat maar weten.”

Zo gezegd zo gedaan. Ik dropte hem thuis af in Hoeven en ik reed naar mijn kamer in het Golden Tulip Hotel in Bosschenhoofd. Tegen die tijd was het ongeveer drie uur in de ochtend. Ik sloot mijn iPhone op mijn MacBookPro aan. Het opende daarop automatisch een app met de naam “Foto’s”, die als optie heeft het delen of downloaden vanaf de telefoon naar de laptop. Voor elke opname waren er 2 bestanden: een enkel jpeg stilstaande foto en een .mov formaat (bewegend beeld). Ik was hier niet bekend mee, maar maakte me al snel vertrouwd met het concept. Het bleek toen dat, met ingang van de iPhone 6, de standaard instelling van het maken van stilstaande foto’s verbonden was aan het eveneens genereren van een korte beeldenreeks. Apple noemt dit de “Live” modus. Het is een alleraardigste eigenschap die een reeks van 60 beelden als supplement op de gebruikelijke, enkele en stilstaande foto produceert. Mijn eerste gedachte was: “Cool…, misschien kunnen we nu zien hoe “de andere dimensie” werkt.” Maar toen ik elke opname die Robbert gemaakt had bekeek, zonk mijn hart in mijn schoenen. Ik kon zien dat hij een plaatje voor de camera lens aan het houden was. En daar is niets paranormaals aan.

Robbert had ongeveer 40 opnames op de camera achtergelaten. Hij had er ook veel verwijderd voordat hij de telefoon aan mij teruggegeven had. De kleine .movie bestanden tonen – boven elke twijfel verheven – aan dat hij de “verschijningen” in scene had gezet. Ik plaatste alle foto’s in een tijdlijn in mijn bewerkingsprogramma (Adobe Premiere), zodat ik ze als een aaneengeschakelde reeks kon bekijken. Op die manier werd het duidelijk dat er vóór elke afzonderlijke opname een vergelijkbare beweging had plaatsgevonden. Het is heel gemakkelijk te zien dat er een kaartje of uitgeknipte vorm voor de camera gehouden wordt.

Ik was met stomheid geslagen en afschuwelijk van de kaart door wat ik zojuist ontdekt had. Na 16 jaar dat ik Robbert vertrouwd had, ontdekte ik dat ik hiertoe niet langer in staat was. Ik sliep een paar uur en liet toen een bericht bij hem achter dat ik me niet goed voelde. Ik kon hem simpelweg niet onder ogen komen. En ik kon zeker niet doen alsof alles wel in orde was. Ik ben niet in staat tot een dergelijke deceptie. Daarom besloot ik mij geheel terug te trekken uit de situatie. Ik belde zijn zus Madelon die vervolgens met haar echtgenoot Maarten kwam, en ze aanschouwden het materiaal. Ze waren het ermee eens dat het getoonde bewees dat Robbert van te voren geprepareerde plaatjes voor de camera aan het houden was. Ik nodigde ook Danny en Dina van “The Bigger Picture Event” uit. En ook zij waren het ermee eens dat de korte clipjes aantoonden dat Robbert de boel aan het flessen was. Maar schijnbaar hebben ze hun mening over hem sindsdien bijgesteld.

Ik heb alles gezegd en laten zien wat in deze zaak van belang is. Dank u voor het lezen.
William Gazecki

To get straight to the point. I am a bit overwhelmed by this right now. After all those years that I have been devoting my time to the Robbert van den Broeke case. After my last blog I got more serious hate mail from Robbert and audios from Stan. But that has now all become redundant. Something or someone “out there” has sent William Gazecki on my path with the evidence that everyone has been craving for, that last missing piece of the puzzle.

Yes, it indeed is exactly as skeptics including Rob Nanninga, Jan Willem NienhuysPepijn van Erp,  Sjaan and I thought.

In my last blog I told about William Gazecki, that he wanted to do a big project with Robbert, with lots of publicity (think of the biggest international things that you can think of, and then I say: yes, that!). Even a lot more than everyone thought, but I leave that open here. It is up to Gazecki if he wants to tell you about this “lots of publicity”.

What happened? Robbert is caught in the act, in moving images. With a fake Maria and a fake UFO “on sticks” in his hand. In the field. Waving in front of the camera.

I immediately give you the images and then the technical details. I want to keep this short. Images say more than words, and you know that I already have dedicated so many words to this.

The videos of the fake Maria and UFO independently of each other:

And this is what Robbert thought he left on Gazecki’s camera:

There is one thing that you really need to know. Exactly in the years that William Gazecki had no contact with Robbert, from 2011 to 2018, the dark Robbert van den Broeke came to life, for the whole world to see. Gazecki had no knowledge of this whatsoever, he was busy with other things in his life. He only knew “the old Robbert”. He is not to suffer any blame, on the contrary: he is the Godsend who got the proof and gave it to me, after he had read what Robbert and co have sent to me.

And here comes the (technical) explanation of William Gazecki:

“I’ve known Robbert a long time, always through Nancy Talbott. There’s a lot I know, and also a lot I *do not* know. I don’t want to hurt him, or see him hurt. However, the truth takes precedence, always. From what I’ve seen, you have been seriously manipulated and abused. Which I *do not* endorse or approve of. Very sick stuff.

I arrived last Wednesday. Had really bad jet-lag, so slept that night. Thursday we spent unpacking a new camera Stan had purchased. Friday was our first night going into the fields. We went out around midnight. Went to the tree that he had taken the “Mary” apparition photos previously (during the day).

He asked for my phone, to take photos… “so no one would suspect any camera tricks” (in his words). I gave it to him, which he wanted set-up to take selfies with flash. I say down next to the tree, and kind of crashed/spaced out. He walked around for a while, taking pics (I wasn’t watching). When he was done, he showed me that he’d captured a lot of images- of Mary (again), and of what we’ve always called a “lightball UFO“.

As we are leaving, he says, “Please send me all the images tonight”, and “I’m not sure whether to share these or not”. I was like, “Ok, sure, no problem”. I had absolutely NO suspicion of anything.

So I get back to my hotel room, and connect the phone (iPhone 6) to my Mac laptop. Immediately, it’s clear there are 2 files per shot- a jpeg still, and an mov (moving image quicktime). There’s an iPhone setting called “Live”, where every snap of the button in photo mode (not video) captures a still imager AND a short image stream (usually 60 frames or so). The LAST frame is what is displayed as your “shot”.

I’m like, “how cool! we can see how the other dimensions do their thing!” So, I start reviewing everything- the still images and the short image streams. Lo and behold, I see Robbert waving these things in front of the camera. I’m like, “oh shit…”. Also, “Live” mode is the default mode starting with the iPhone 6. I didn’t know much about it, and I’m certain Robbert knew NOTHING about it.

The long video is ALL of the short streams strung together, in order. You can see the pattern of waving in front of the lens.”

Of course, when Robbert was confronted with Gazecki’s disconcerting findings, he had his reply ready, just like with the octopus. He would only have wanted to demonstrate how deception would work; that William had asked him to demonstrate that. And even more sick insinuations towards Gazecki that I will not repeat here, because Robbert does not deserve it. William says that this is absolutely not the case, and that he did not know anything about the wave-in- front-of-the-camera-objects that Robbert apparently had in his pocket.

I think I can “predict” who you are going to believe in this matter: William Gazecki or the self-proclaimed medium, the “gene burner”, Robbert van den Broeke. Especially if you have seen the above images. Moreover, the day after William confronted Robbert, Gazecki received through Robbert himself (again) one of Robbert’s infamous photographs, “the demons-scream”. You can always look in my Google Drive to refresh your memory.

William Gazecki: “I don’t want to attack Robbert; I don’t want to hurt him. His life has not been easy, and I don’t want to bring more pain to him. I clearly have enough incontrovertible evidence to fully incriminate him, and it’s not my intention to take unilateral action towards him. The truth will speak for itself, however (and by whomever) it is presented. That said, I will defend and explain myself if or when attacked- be it by Robbert or Stan, or whomever. In that sense I am prepared to state the facts as required.”

Om met de deur in huis te vallen: ik ben een tikkeltje overweldigd. Na al die jaren dat ik hiermee bezig was. Na mijn laatste blog kreeg ik weer ernstige haatmail van Robbert en audio’s van Stan. Maar dat is nu allemaal onbelangrijk geworden. Iets of iemand “out there” heeft William Gazecki op mijn pad gestuurd mét het bewijs waar iedereen zo om heeft gesnakt, dat laatste, nog ontbrekende puzzelstukje.

Ja, het is dus exact zo als skeptici waaronder Rob Nanninga, Jan Willem NienhuysPepijn van Erp, Sjaan en ik al dachten.

In mijn vorige blog vertelde ik over William Gazecki, dat hij een groot project met Robbert wilde doen, met véél publiciteit (denk aan de grootste internationale dingen die u als Nederlander kunt bedenken, en dan zeg ik: ja, die!), zelfs veel meer dan iedereen dacht, maar ik laat dat hier verder in het midden. Het is aan Gazecki of hij wil vertellen hoevéél publiciteit.

Wat is er gebeurd? Robbert is op heterdaad betrapt, in bewegende beelden. Met een fake Maria en een fake UFO “op stokjes” in zijn hand. In het veld. Ermee wuivend  voor de camera.

Ik geef u meteen de beelden en daarna de technische details. Ik wil dit kort houden. Beelden zeggen meer dan woorden, en u weet dat ik al zoveel woorden hieraan gewijd heb.

De video’s van de fake Maria en UFO los van elkaar:

En dit is wat Robbert van den Broeke dacht dat hij achtergelaten had op William Gazecki’s camera:

Er is één ding dat u nog echt moet weten. Precies in de jaren dat William Gazecki geen contact met Robbert had, van 2011 tot 2018, kwam de duistere Robbert van den Broeke publiekelijk tot leven. Gazecki wíst het dus niet, hij was met andere dingen in zijn leven bezig. Hij kende alleen “de oude Robbert”. Hem treft geen enkele blaam, integendeel: hij is de Godsend en het Buitenkansje die het bewijs in handen kreeg en dat aan mij gaf, nadat hij gelezen had wat Robbert en co zoal richting mij gestuurd hebben.

En hier komt de (technische) toelichting van William Gazecki:

“Ik ken Robbert al een lange tijd, dat was altijd via Nancy Talbott. Er is veel dat ik weet, maar ook veel dat ik *niet weet*. Ik wil Robbert geen pijn doen, of zien dat iemand hem pijn doet. Echter: de waarheid heeft voorrang op alles. Wat ik inmiddels nu wel gezien en gelezen heb, is dat jij (Constantia) serieus gemanipuleerd en slecht behandeld bent. En dat keur ik absoluut niet goed. Ongelooflijk ziek gedrag.

[…]

Ik kwam afgelopen woensdag aan. Ik had erge last van een jet-lag, dus die eerstvolgende nacht sliep ik alleen maar. Op donderdag pakten we de nieuwe camera uit die Stan had gekocht. Vrijdag was onze eerste “velddag”. We gingen omstreeks middernacht naar buiten. We gingen naar de boom waar Robbert recent de Maria verschijning gefotografeerd had (overdag).

Hij vroeg om mijn telefoon, om foto’s te maken… “Opdat niemand zou kunnen zeggen dat hij trucs had uitgehaald” (in zijn woorden). Ik gaf hem mijn telefoon en hij wilde die gereed maken om selfies te maken met gebruikmaking van flash-licht. Ik ging naast de boom zitten en soort van raakte weg in een roes qua aandacht. Hij liep een poosje rond en maakte foto’s (terwijl ik niet keek). Toen hij klaar was, toonde hij me een heleboel foto’s, weer van Maria en wat we altijd een “lichtbal UFO” noemden.

Terwijl we weggingen zei hij: “Stuur me vanavond alle foto’s.” en “Ik weet nog niet of ik deze wel wil delen.” Ik zei zoiets als: “Okay, geen probleem.” Ik had in de verste verte geen vermoeden wat er komen ging.

Ik ging terug naar mijn hotelkamer en verbond de telefoon (iPhone6) aan mijn Mac laptop. Onmiddellijk werd duidelijk dat er twee bestanden per opname zijn, een stilstaande .jpeg en een movie-formaat: moving image quicktime. Er bestaat een iPhone setting die “Live” heet, die met elke druk op de knop in foto-stand (dus geen video) een stilstaand beeld vastlegt EN en korte beeldenstroom (meestal 60 frames of zo). Het LAATSTE frame wordt dan getoond als je “foto-opname”. 

Mijn eerste reactie was: “Hé, wat cool, nu kunnen we zien hoe “de andere dimensie” in zijn werk gaat. Dus ik ging er eens goed voor zitten om alles te evalueren, de stilstaande beelden én de korte, bewegende beelden. Wat ik toen zag, tartte elke verbeelding: ik zag Robbert die dingen voor de camera aan het wuiven was. Mijn reactie was: “Oh shit…” U moet weten dat de “Live stand” de default setting is in de iPhone 6 . Ik wist er niet veel van, en ik ben er zeker van dat Robbert daar ook NIETS van af wist. 

De lange video is een verzameling van ALLE beelden achter elkaar. Je kunt zien wat Robbert doet terwijl hij met twee objecten voor de lens aan het wuiven is.

Natuurlijk, toen Robbert werd geconfronteerd met Gazecki’s onthutsende bevindingen had hij, net als bij de octopus, alweer zijn weerwoord klaar. Hij zou slechts hebben willen demonstreren hoe bedrog in zijn werk zou gaan; dat William hem gevraagd had dat te demonstreren. En nog meer misselijke insinunaties richting Gazecki die ik hier niet eens ga herhalen, omdat Robbert dat niet verdient. William zegt dat dit absoluut niet zo is, en dat hij niets wist van wuif-objecten-voor-de-camera die Robbert kennelijk op zak had.

Ik denk dat ik toch kan “voorspellen” wie u gaat geloven in deze kwestie:  William Gazecki of het zelfverklaarde medium, de genverbrander, Robbert van den Broeke.  Zeker als u bovenstaande beelden heeft gezien. Oh ja, daags nadat William Robbert confronteerde, mocht ook Gazecki van Robbert een van Robberts beruchte foto’s ontvangen, “de demonen-schreeuw”, zo u wilt. U kunt altijd in mijn Google Drive kijken om uw geheugen op te frissen.

Over de titel van dit blog: ik gebruik het woord “Godsend” in de Engelse versie van dit blog, maar de Nederlandse vertaling met “Buitenkansje” leek me erg toepasselijk, aangezien dit zich letterlijk buiten heeft afgespeeld.

Gazecki: “Ik wil Robbert niet aanvallen of pijn doen. Zijn leven was niet gemakkelijk en ik wil het niet nog zwaarder voor hem maken. Ik heb meer dan genoeg bewijsmateriaal om hem te belasten, en het ligt niet in mijn bedoeling om eenzijdige actie tegen hem te ondernemen. De waarheid spreekt voor zich, hoe (en door wie) die ook wordt gebracht. Dat gezegd hebbende, ik ben bereid mijzelf te verdedigen en de zaak toe te lichten als ik aangevallen word – zij het door Robbert of Stan, of door wie dan ook. Op die manier ben ik, indien nodig, zeker bereid voor de feiten te gaan staan.”

tl;dr New hate speeches in videoclips and again in word by Robbert van den Broeke prove that he was an/the most important hate mailer all along and there is no hacker who hacked all his accounts, Social Media included. What’s really going on as far as Joran van der Sloot-Stan-Robbert are concerned remains unclear. Furthermore with Stan’s help, Robbert is busy getting a foothold in America.

Content

Run-up
Robbert
Stan
Footnotes
Update – One day after blog publication

Run-up

The final paragraph of my previous blog of August 12, 2017 indicates what an important part of that blog was about: the Robbert van den Broeke link, via Stan, to Joran van der Sloot / Natalee Holloway. Coincidentally, exactly one week later, on August 19, 2017, a high-profile crime documentary about Natalee Holloway would air:

But Stan was not addressed in this umpteenth Natalee Holloway disillusion. It turned out to be about another former pal of Joran van der Sloot: the now stabbed-to-death John Ludwick (ultra-insider Gabriel Madrigal incidentally has indications that the wrong person has been appointed for the stabbing, and acquitted because of “self-defense”).

A year has passed: August 2018. What has happened?

The publication of the Hanger blog was not received with cheers by Robbert, Stan and associates. In the immediate weeks following the publication of the blog, I received very hostile, vulgar mail of old acquaintances and new busybodies from the inner circle of Robbert van den Broeke.1  First Stan took off in many audios to come, pulling the trump card that he would slam me with a lawyer,  demanding that I remove all my Robbert van den Broeke blogs, until I decided in mid-September 2017 to remove all surnames. Only Robbert van den Broekes surname, as a public figure, I kept intact. I then received two “thank you emails” from Stan.

Robbert

On August 25, 2017, Robbert checks in by email, whining about  all my (> Constantia’s skeptical) work being in vain. On 12 September 2017, Robbert van den Broeke checks in again, hatred becoming visible again. His hatred will be culminating in the following months, and erupting like a volcano in December 2017, becoming extremely visible and undeniable , for the first time really in live images and sound. Anybody who has seen his recent video clips directed at me (and others), would find it impossible to deny that he was the (or: a) hate mailer all along, and that there never was a hacker in the sense that Robbert van den Broeke did not participate passionately. However: due to new hate mail received via other accounts than that of Robbert, it has become even clearer that a club around Stan must have been active as well.1

Important sideline in his recent videos is his glorification of America where, according to Robbert, he is going to be very big and famous. To cite a couple of Robbert’s phrases: “Reconstruction in America”, “Those people are intelligent”, “Sexy American media”. In his clips Robbert turns against the Netherlands, which in his view is only a small, insignificant country, that now ignores him in terms of media attention. But it turns out to be secretly bothering him, because on November 14, 2017 I receive an email in which Robbert wants to know if the Dutch media are conspiring against him and who told me that he was boycotted since all his * ahem * downward spiral movements. A Dutch media insider had indeed said that to me and I had referred to it briefly on Twitter without mentioning a name.

In December 2017, Robbert shows his depression medication in a video clip and says that Skepsis and I are partly responsible for his terrible life. Both his videos and email messages from December 2017 use exactly the same language (and some dirty pictures) as the hate mails I received from Robberts “hacker”. I have put all the concrete material (links to a selection of clips and numerous screenshots) in the footnotes. I posted the video clip on Twitter and Stan no longer repeated the hacker story. He c-alled Robbert’s behavior “problem behavior” or said that he did not approve that side of Robbert, but that was it.

NSFW, by way of illustration I give you phrases from the new hate mails and clips of Robbert: “Fuck you, wind, fart in your face, with your face in the shit, stupid box, twat, Rob Nanninga is a bastard, shut the f up! , bitch, God love me (Robbert, this should be “God loves me”, the way you say it means that you ask God to love you), stupid dumb woman, filthy dirty slut, (you are) snot on the door, old grumpy box, pooped out Aunt Sidonia, asshole, a pooped out Mihun bite, I wish you misery for 2018, throat inflammation, that you become blind and deaf, cunt, chemotherapy eyebrows, spiritual women’s gag: dirty cauliflower smell, dirty fart girl, rancor bitch, I writhe with pleasure, I feel the power taking off between my buttocks , Constantia excreted like turd, Hey lettuce head, Hey tart, gas in your face, Bitch Constantia I would prefer to sit on top of your stubborn face sitting down with my weight until I hear literally crack and you no longer move!!!” Anyway, I’ve probably forgotten a few more.1

The theory of Robbert and Stan that a hacker sent hate and death threats to numerous people via Robbert’s mailbox and Social Media accounts (Facebook and Twitter), and thus absolutely not Robbert, can be definitively and demonstrably relegated to the trash can. To my great surprise, Robbert and Stan had taken the trouble to re-upload their “hacker story” on YouTube on July 23, 2018, now with English subtitles, so apparently meant for the English-speaking public and the America that Robbert is drooling about like crazy. In my view, an attempt to clean their own house procatively for the purpose of the still fairly ignorant foreign countries.

Pietro Longhi, The charlatan (1757)

Van den Broeke is still actively and relentlessly continuing to “predict” and “find” crop circles, fake pictures of spirits and so on. The difference with the past is that he, just like charlatans who are not taken seriously (anymore) in their own country, shifts his ambitions to foreign countries and especially America. He already succeeds on a limited scale via someone who calls himself Johny Webb and filmmaker William Gazecki. Yet he is already stumbling upon the stone of reality. His “alien tentacles”, which according to many down-to-earth Dutch and non-Dutch people look damn much like octopus arms, turned out to be exactly that after DNA analysis: octopus-arms. 🐙

Screenshot YouTube, Robbert van den Broekes “alien” tentacles.

Webb went to offer them at the Natural History Museum in London and the result came back as: 100% Octopus Vulgaris. On his Facebook page, Robbert van den Broeke had broadly announced the upcoming alien tentacle DNA research, but then it remained suspiciously silent.

Robbert raises high expectations around the “alien” tentacles, but after that it remains suspiciously quiet.

When I critically questioned this silence on my Genverbrander10 twitter account, I received the following mail from Stan in my virtual mailbox, saying; “We are now making a documentary with William. The DNA results will be included in it.

We are not going to bring this news out cheaply was the deal. It is earth-shattering.”

Stan with his “earth-shattering” news

Suddenly, on 13 July 2018, Johny Webb in one of his videos did reveal the DNA result. He appeared to have felt social scrutiny to say something about it. Understandably, since these “alien tentacles” have been Robbert van den Broeke’s Waterloo since June 2015. Johny, however, felt duped by the Natural History Museum, nót by Robbert van den Broeke. Reason: in the accompanying letter the museum had not correctly described his octopus specimen, and he also found the DNA results suspiciously concise (they paid £408 (about $530) for this research).

Robbert rapidly overturned public embarrassment and did so on his new website (launched Mid-July 2018 with operating language: English):

Octopus is Octopus, but Robbert knows why!

Shortly after Johny Webb, American filmmaker William Gazecki also visited Robbert. Johny had reportedly seen a very small and unsightly crop circle emerging in Robbert’s company when they had looked away for a moment (uh no, so they didn’t see it “emerge”, and it may also be that Johny just did not look carefully beforehand). But this was only the prelude to something literally much bigger: “the largest crop circle in the Netherlands“. (Unfortunately not, Robbert) This one was “found” in the company of William Gazecki and actually predicted by no other than Robbert.2

Robbert’s crop circles at the time around the visit of Johny Webb and William Gazecki.

William Gazecki obviously refuses to establish a serious background check on Robbert and apparently never heard of partners in crime too: people who help Robbert, also when making crop circles. He is just as believer as Johny Webb and has started a Crowdfunding to make a “reality TV series” about Robbert.

William Gazecki’s Robbert van den Broeke Crowdfunding

Update Gazecki August 23, 2018: William Gazecki decided to end all collaboration with Robbert overnight. Reason as yet unknown.

Stan

Stan has sent me a lot of audios again, I uploaded some “highlights” on Soundcloud. Stan’s unctuous and in principle not at all unpleasant voice (he would talk a snake out of his skin)-audios could be put on “Repeat” without noticing the difference between any of them. They all ride the same hobbyhorses.

Because of the Oxygen series in August and September 2017, and in any case, It was again about Natalee Holloway, that she really is in Grave number 15 (click!) (With small crack in the grave) on St. Anna in Aruba. Stan really wanted to talk to the FBI, but nobody wants to listen to them (Robbert and Stan). Stan finds it extremely annoying that in my Knaapje blog I made a link from Joran to him, Stan in Aruba. But in doing so, Stan always forgets that I did not come up with that theory, but he himself together with his Micha Romijn (whoever that is), for this purpose see the Knaapje Drive files (not complete).

A few of his audios were about former group member Roy. Stan came back several times to Roy’s statement that he had said that Stan had misused his bank account, claiming that he could prove that Roy was lying.3

On 30 November (Stan) and 23 December (Robbert) I received from both Robbert and Stan (integral recording) the announcement that Robbert had applied for a passport and would go to Aruba with Emile Ratelband to open Natalee Holloway’s grave. A quaint development that becomes even more quaint when you realize that Emile Ratelband was one of Robbert and co’s victims in terms of hate mail and hacks. Via Facebook I contacted Emile Ratelband about this, but he hardly responded and said he did not owe anyone an explanation. The trip was canceled not long afterwards.

Some last thoughts for this blog:

On 22 February 2018 Stan reported by mail that a brick had been thrown through the window of Robbert’s window on the first floor. Robbert’s favorite tree on the Palingstraat was also damaged. He wrote: “It is not funny, he could have got it on his head”. Stan sent a video of Robbert showing this, not the same clip that they would post on YouTube later. Critical people wondered whether this was perhaps a kind of Munchausen syndrome, because it is physically almost impossible to throw a heavy brick through a window so high and accurately.

On April 12, 2018,  I received the same mail message with “Stan” as the signed sender twice via Robbert’s mailbox, reporting that Robbert had been arrested by the police for open defecation; “Robbert had a great urge due to a blocked sewer in his house and practiced open defecation in the bushes near Breda airport Pangevaartbos” (whole text on request).

On April 22, 2018, I received an old-fashioned hardcore hate mail from Robbert van den Broeke, and when Stan claimed through an audio file that this was “humor” , I deployed a temporary Twexit. On May 1, 2018, I had an important Twitter announcement for Robbert and Stan, namely that I would not watch and listen to their clips and audios anymore and I have been adhering to that since April 22, 2018. I mentioned that I may continue reading their text-mails . Only during the writing of this blog, I briefly and fleetingly viewed the three clips of Robbert I hadn’t watched, following up on my own new “rule”.  Despite my repeated Twitter communication, Stan sent me  to this day a reasonable freight load (70 pieces after April 23, 2018) emails, of which twenty-nine audios and clips that I no longer listened to and watched (none, Stan!) . Robbert sent three emails after April 22, of which one email contained three clips.

On June 15, 2018, I had a very special request to Stan via Twitter, but then he and / or Robbert had to find out for themselves what that was. No problem would you think, for these two men who claim that they are highly sensitive / clairvoyant. But that was disappointing. Stan started to guess by mail and Robbert also made an attempt by mail. All wrong.

On June 29, 2018 I tweeted towards Stan an idea that I got on the spot because he kept demanding that I delete my blogs. I wanted € 1.5 million, then I would delete my blogs. Of course I did not expect to get that, and if I did, I would be the first to go to the FBI with the question of checking the money. I then received a mail from veteran “Sander de Graaf” (aka Stan) who countered my “requested sum of money” with €30.000 Euro. Stan denied not so much later that he was this Sander de Graaf (he had admitted to the “previous” Sander de Graaf). On Twitter, Stan’s husband Alan (or Stan under his account, or both) suddenly talked to me in detail on July 25, 2018, seemingly friendly, but with a hateful undertow, also about my requested sum of € 1.5 million, but deleted his entire account swiftly after he had said about Joran van der Sloot that Joran already received all the(ir) money. Alan also said he has “a rich family”. The tone of several tweets reminded me that Robbert van den Broeke probably did not quite hate mail all by himself. This too was followed by Stan’s denial that this was Alan, with the remark: “You are being manipulated by a 3rd.” I do assume that it was Alan and Stan, the account had been active on Twitter at least since March 2018 with Alans photos and Alan had also responded in March, and I had responded to that, and for months there was no denial on their side (and they have proven to spell out my Twitter account on a daily basis).

Update – One day after blog publication:

Robbert van den Broeke, hatemail August 9, 2018
Robbert van den Broeke hatemail August 9, 2018
Robbert van den Broeke

Footnotes

[1]  The old acquaintances were Micha Romijn, Anne Kuiters, Sven (the brother of Stan) and Alan (the husband of Stan). The new unknowns involved one Harvey de M (full name known to me), “Mr Klijn” and “Floris Dutczak”. Language use of “Anne” and “Sven” made me unmistakably think of Stan again and was extremely obsceen (concrete texts on request). Language of “Mr Klijn” was even more serious and outright qualifiable as “threatening”. I also received part of his e-mails via Stan’s mailbox, under the guise of: “Look what I received …”. Through this account and a fake account in my own name (constantacriminal@gmail.com) I received very vulgar and threatening language, partly photoshopped in pictures. In September 2017 I also received a few long mails under this fake gmail account which supposedly explained how it really was with Stan and the hacker (texts on request).
Piquant detail in this is that in a a couple of these mails the disclaimer of the Donders Institute was used, an institute that, according to Robbert van den Broeke and Stan, would carry out scientific research with Robbert van den Broeke.
On June 25, 2018, I received a new email from “Micha Romijn”, four pieces (all documents can be requested by serious journalists).

The series I received via “Dhr Klijn”, Stan and a fake Constanta-gmail account in September 2017: (two most threatening removed in 2019)

Robbert emails (selection, click or swipe to be able to read it):

Robbert videos (selection, click or swipe to see / play) – when you click on the pictures, you get the playable link.

Note: if no links appear below the images, this is due to the method of opening this page. Try again by opening this page via a web browser.

[2] You can find more, entertaining, coverage at PowNews and Indigo Revolution.

[3] See Stan about Roy: Soundcloud 1, Soundcloud 2. And this Soundcloud file about Roy I already mentioned in my last blog. (all Dutch)

– I want to thank Sjaan again for all her input.

tl;dr Nieuwe haatuitingen van Robbert van den Broeke in videoclips én wederom in woord bewijzen dat hij zelf een/de belangrijkste haat-mailer was en dat er geen sprake is van een hacker die al zijn accounts, inclusief Social Media, gehackt zou hebben. Hoe de vork in de steel zit wat betreft Joran van der Sloot-Stan-Robbert blijft onduidelijk. Verder is Robbert met hulp van Stan druk bezig in Amerika voet aan de grond te krijgen.

Inhoud

Aanloop
Robbert
Stan
Update – Eén dag na blogpublicatie
Voetnoten

Aanloop

De slotpassage van mijn vorige blog van 12 augustus 2017 geeft aan waar een belangrijk deel van dat blog over ging: de Robbert van den Broeke link, via Stan, naar Joran van der Sloot/Natalee Holloway. Het toeval wilde dat exact een week later, op 19 augustus 2017, een spraakmakende crime-docu over Natalee Holloway zou starten:

Stan kwam echter niet aan bod in deze zoveelste grote Natalee Holloway desillusie. Het bleek om een andere voormalige maat van Joran van der Sloot te gaan: de inmiddels doodgestoken John Ludwick (ultra-insider Gabriel  Madrigal heeft overigens aanwijzingen dat de verkeerde daarvoor is opgepakt en ook weer vrijgesproken, wegens “zelfverdediging”).

Er is nu een jaar voorbij: augustus 2018. Wat heeft zich zoal voorgedaan?

De publicatie van het Knaapje blog werd niet met gejuich ontvangen door Robbert, Stan en consorten. In de directe weken na publicatie van het blog kreeg ik zeer vijandige, vulgaire mail van oude bekenden en nieuwe bemoeials uit de Robbert van den Broeke kring.1 Als eerste begon Stan, in vele audio’s die daarover nog zouden komen, te dreigen met een advocaat, en hij eiste dat ik al mijn Robbert van den Broeke blogs zou verwijderen, totdat ik half september 2017 besloot om alle achternamen te verwijderen. Alleen Robbert van den Broekes achternaam, als zijnde publiek figuur, liet ik staan. Daarop ontving ik twee “bedankmailtjes” van Stan.

Robbert

Op 25 augustus 2017 meldt Robbert zich per email met een dreinend toontje dat al mijn (> Constantia’s skeptische) werk voor niets is. Op 12 september 2017 meldt Robbert van den Broeke zich opnieuw, nu toch weer met haat in de contouren aftekenend.  Zijn haat wordt de maanden erop, met als hoogtepunt december 2017, steeds duidelijker zichtbaar, voor het eerst echt in bewegende beelden, in geur en kleur. Het valt voor niemand, die zijn recente videoclips gericht aan mij (en anderen) gezien heeft, meer te ontkennen dat hij al die tijd de (dan wel: een) haat-mailer was, en dat er nooit een hacker is geweest in die zin dat Robbert van den Broeke niet heel hard meegedaan heeft.  Echter: door tevens nieuw ontvangen haatmail via andere accounts dan dat van Robbert is nog duidelijker geworden dat een club(je) rondom Stan zeer voor de hand ligt als medeschuldigen.1

Belangrijke zij-ader in zijn recente video’s is zijn verheerlijken van Amerika waar hij volgens eigen zeggen zeer groot en bekend gaat worden.  Gebruikte woorden van Robbert: “Heropbouw in Amerika”, “Die mensen zijn intelligent”,  “Sexy Amerikaanse media”. Robbert schopt in een aantal van die uitingen duidelijk tegen Nederland aan, dat volgens hem maar een stom kikkerlandje is, dat hem nu qua mediabelangstelling veelal negeert. Maar het blijkt hem toch stiekem wel dwars te zitten, want op 14 november 2017 ontvang ik een mail waarin Robbert wil weten of de Nederlandse media tegen hem samenspannen; wie dat tegen mij zei dat hij geboycot wordt sinds al zijn * kuch * neerwaartse bewegingen.  Een Nederlandse media insider had dat inderdaad tegen mij gezegd en ik had het op Twitter laten vallen zonder een naam te noemen.

In december 2017 toont Robbert in een video clip zijn depressiemedicijn en zegt dat Skepsis en ik mede schuldig zijn aan zijn afschuwelijke leven. Zowel zijn video’s als mail-uitingen bezigen vanaf december 2017 exact hetzelfde taalgebruik (en wat vieze plaatjes) als de haat-mails die ik van Robberts “hacker” ontving. Al het concrete materiaal (links naar een selectie van clips en tal van screenshots) heb ik in de voetnoten gezet. Ik maakte hier melding van op Twitter en Stan beriep zich niet langer op het hacker-verhaal. Hij vergoeilijkte het gedrag van Robbert als zijnde “probleemgedrag” dan wel zei dat hij die kant van Robbert niet goedkeurde, maar daar bleef het bij.

NSFW, ter illustratie geef ik u zinssneden uit de nieuwe haat-mails en clips van Robbert: “Fuck you,  wind, scheet in je gezicht, met je gezicht in de poep, stomme doos, kutwijf, Rob Nanninga is een klootzak, bek dicht!, bitch, God love me (Robbert, dit moet zijn met een -s, “God loves me”, zoals jij het zegt betekent het dat je vraagt aan God om van je te houden), stomme domme vrouw,  vieze vuile snol, (jij bent een) pulk op de deur, oude chagrijnige doos, uitgescheten Tante Sidonia, asshole, een uitgepoepte mihoenhap, Ik wens je ellende voor 2018, keelontsteking, dat je blind en doof mag worden, trut, chemokuur wenkbrauwen, spirituele vrouwenbek-lucht: vieze bloemkool-lucht, vieze windenmeisje, rancunewijf, Ik kronkel van genot, Ik voel de macht tussen mijn billen opstijgen, Constantia uitgepoept als drol, Hey kropsleuf, Hey rotwijf, ruft in je face, Kut constantia ik zou het liefste boven op je eigenwijze gezicht gaan zitten met mijn gewicht tot dat ik letterlijk krak hoor en je niet meer beweegt!!!” Enfin, ik ben er vast nog een paar vergeten.

De theorie van Robbert en Stan dat een hacker via Robberts mailbox én Social Media accounts (Facebook en Twitter) vele mensen haat-mailde en bedreigde, en dus absoluut niet Robbert, kan hiermee definitief en aantoonbaar naar de prullenbak verwezen worden. Tot mijn grote verbazing hadden Robbert en Stan wel de moeite genomen hun “hackerverhaal” op 23 juli 2018 opnieuw op YouTube te uploaden , nu met Engelse ondertiteling, dus kennelijk bedoeld voor het Engelstalige publiek en het Amerika waar Robbert zo mee dweept. In mijn optiek een poging alvast hun straatje schoon te vegen richting het nog tamelijk onwetende buitenland.

Pietro Longhi, De charlatan (1757)

Van den Broeke gaat nog steeds actief en onverdroten op oude voet door met het “voorspellen” en “vinden” graancirkels, nepfoto’s van geesten en wat dies meer zij. Het verschil met vroeger is dat hij, net zoals charlatans die in eigen land niet (meer) serieus worden genomen, zijn ambities richting het buitenland en met name Amerika verlegt.  Dit lukt hem al op beperkte schaal via onder andere iemand die zich Johny Webb noemt en filmmaker William Gazecki. Toch stuit hij nu al op de steen der realiteit. Zijn “alien tentakels” die volgens veel nuchtere Hollanders maar ook niet-Hollanders verdomd veel op octopus-armen lijken, bleken na DNA-analyse precies dat te zijn: octopus-armen. 🐙

Screenshot YouTube, Robbert van den Broekes “alien” tentakels.

Webb ging ze aanbieden bij het Natural History Museum in Londen en daarbij kwam als resultaat terug: 100% Octopus Vulgaris. Op zijn Facebook pagina had Robbert van den Broeke breeduit kond gedaan van het ophanden zijnde alien tentakels-DNA onderzoek, maar daarna bleef het verdacht stil.

Robbert wekt hoge verwachtingen rondom de “alien” tentakels, maar daarna blijft het verdacht stil.

Toen ik hierbij wat kritische vraagtekens zette op mijn Genverbrander10 twitter account, kreeg ik de volgende mail van Stan in de digitale brievenbus:

Stan met zijn “wereldschokkende nieuws”

Opeens kwam Johny Webb op 13 juli 2018  in een van zijn video’s wél met het DNA resultaat.  Hij bleek zich sociaal nogal onder druk gevoeld te hebben om er iets over te zeggen. Begrijpelijk aangezien deze “alien tentakels” al sinds juni 2015 dé Robbert van den Broeke Steen-Des Aanstoots vormden. Johny voelde zich echter niet door Robbert van den Broeke , maar door het Natural History Museum gedupeerd. Reden: in de begeleidende brief had het museum zijn octopus specimen volgens hem niet correct omschreven en daarnaast vond hij de DNA uitslag verdacht beknopt (er was £408 (ongeveer€450) voor betaald).

Van den Broeke trok al snel zijn gezicht weer in de plooi op zijn nieuwe website,  die half juli 2018 met als voertaal Engels werd gelanceerd:

Octopus is octopus, maar Robbert weet waarom!

De aliens die hun tentakels voor Robbert afgeworpen hadden, hadden ervoor gezorgd (?) dat deze van aardse komaf  (?) waren, om de mensheid de geruststellende boodschap te geven dat aliens ook heel normaal zijn (?).

Kort na Johny Webb bezocht ook Amerikaans filmmaker William Gazecki Robbert. Johny had in gezelschap van Robbert naar verluidt een erg kleine en onooglijke grascirkel zien ontstaan , toen zij even weggekeken hadden (uh nee, dus niet  “zien ontstaan”, en het kan ook zijn dat Johny van te voren gewoon niet goed gekeken heeft). Maar dit bleek slechts de prelude op iets letterlijk veel groters: “de grootste graancirkel van Nederland“. (Helaas niet, Robbert) Deze werd “gevonden” in gezelschap van William Gazecki en zowaar door niemand anders dan Robbert voorspeld.2

Robberts graancirkels ten tijde rondom het bezoek van Johny Webb en William Gazecki.

William Gazecki wil van geen serieuze Robbert van den Broeke background check weten en heeft blijkbaar ook nog nooit van partners in crime gehoord: mensen die Robbert helpen, ook bij het maken van gewas-cirkels.  Hij is al net zo’n believer als Johny Webb en heeft een Crowdfunding gestart om een “reality TV series” over Robbert te maken.

William Gazecki’s Robbert van den Broeke Crowdfunding

Update Gazecki 23 augustus 2018: van de een op de andere dag heeft Gazecki alle samenwerking met Robbert opgezegd. De reden is vooralsnog onbekend. 

Stan

Stan heeft mij weer ontzettend veel audio’s gestuurd,  ik heb een aantal “hoogtepunten” op Soundcloud gezet. Stans zalvende en in principe zeker niet onaangename stemgeluid-audio’s kun je bijna op repeat zetten zonder verschil te bemerken, ze berijden allemaal dezelfde stokpaardjes.

Wegens de Oxygen serie in augustus en september 2017, en sowieso, ging het ook weer over Natalee Holloway en dat ze volgens Stan toch écht in graf nummer 15 (klik!) (mét scheurtje in het graf) op St. Anna op Aruba ligt. Stan zei heel graag met de FBI te willen praten, maar niemand wil volgens hem naar ze (Robbert en Stan) luisteren. Stan vindt het extreem vervelend dat ik in mijn Knaapje blog een link legde van Joran naar hem, Stan in Aruba. Maar daarbij vergeet Stan steevast dat ík niet met die theorie kwam, maar hijzelf  samen met zijn Micha Romijn (wie dat ook is), zie daartoe de Knaapje Drive (niet compleet).

Een paar van zijn audio’s gingen over voormalig groepslid Roy. Stan kwam nog een paar keer terug op de uitspraak van Roy, dat die gezegd had dat Stan zijn bankrekening had misbruikt, claimend dat hij kon bewijzen dat Roy loog.3

Op 30 november (van Stan) en op 23 december (van Robbert)  kreeg ik van zowel Robbert als Stan (gehele opname) de mededeling dat Robbert een paspoort had aangevraagd en met Emile Ratelband naar Aruba zou gaan om Natalee Holloways graf te openen. Een curieuze ontwikkeling die nog curieuzer wordt als je bedenkt dat Emile Ratelband een van Robbert en co’s slachtoffers was qua haatmail en hacks. Via Facebook nam ik hierover contact op met Emile Ratelband maar die reageerde nauwelijks en zei dat hij niemand een verklaring schuldig was. De reis bleek niet lang daarna afgeblazen.

Nog wat laatste steentjes voor dit blog:

Op 22 februari 2018 meldde Stan per mail dat er een baksteen door Robberts ruit op de eerste verdieping was gegooid. Ook Robberts favoriete boom aan de Palingstraat was beschadigd. Daarbij schreef hij: “Het is iig niet grappig. Hij had het op zijn hoofd kunnen krijgen”.  Stan stuurde een filmpje van Robbert die dit showt, niet dezelfde clip die ze later op YouTube zouden plaatsen. Kritische mensen vroegen zich af of er hier wellicht sprake was van een soort Syndroom van Münchhausen, omdat het fysiek bijna onmogelijk is een zware baksteen zo hoog en trefzeker door een raam te werpen.

Op 12 april 2018 kreeg ik twee keer een mailbericht met als ondertekende afzender “Stan” via de mailbox van Robbert, meldend dat Robbert door de Politie aangehouden  was wegens wildpoepen; “Robbert had door een verstopte riool in zijn huis hoge nood en ging wildpoepen in de bosjes bij Breda airport  Pangevaartbos” (hele tekst op aanvraag).

Op 22 april 2018 kreeg ik een ouderwets hardcore haatmail van Robbert van den Broeke, en toen Stan per audio beweerde dat dit “humor” was,  zette ik een tijdelijke Twexit in. Op 1 mei 2018 had ik een belangrijke Twitter mededeling voor Robbert en Stan, namelijk dat ik hun clips en audio’s niet meer zou bekijken en beluisteren en ik heb me daar strikt aan gehouden sinds 22 april 2018. Wel meldde ik dat ik hun tekst-mails mogelijk wel zou lezen. Alleen drie onbekeken clips van Robbert heb ik slechts tijdens het schrijven van dit blog vluchtig bekeken. Stan stuurde me ondanks mijn herhaalde Twitter mededeling, tot op de dag van vandaag een redelijke vrachtlading (70 stuks na 23 april 2018) emails, waarvan negenentwintig audios en clips toe die ik dus niet meer beluisterd en bekeken heb (geen enkele, Stan!).  Robbert stuurde na 22 april nog drie emails waarvan één email drie clips bevatte.

Op 15 juni 2018 had ik via Twitter een heel bijzonder verzoek aan Stan, maar dan moest hij en/of Robbert er wel zelf achterkomen wat dat was. Geen probleem zou je denken voor deze twee mannen die van zichzelf claimen dat ze hoog sensitief/helderziend zijn. Maar dat viel tegen. Stan begon per mail te raden en ook Robbert deed per mail een poging. Allemaal fout.

Op 29 juni 2018 tweette ik richting Stan een ideetje dat ik ter plekke als ingeving had omdat hij maar bleef eisen dat ik mijn blogs zou verwijderen. Ik wilde €1.5 miljoen, dan zou ik mijn blogs verwijderen. Natuurlijk verwachtte ik niet dat te krijgen, en zo wel, zou ik er als eerste mee naar de FBI zijn gegaan, met de vraag het geld na te checken. Hierop ontving ik een mail van oudgediende “Sander de Graaf” (aka Stan) die mijn “vraagsom” counterde met€30.000. Stan ontkende niet veel later dat hij deze Sander de Graaf was (de “vorige” Sander de Graaf had hij wel toegegeven). Op Twitter begon Stans echtgenoot Alan (of Stan onder zijn account, of beide) opeens op 25 juli 2018 uitvoerig tegen mij te praten, “aardig”, maar met een hatelijke ondertoon, ook over mijn gevraagde som van €1.5 miljoen, maar delete zijn gehele account schielings nadat hij over Joran van der Sloot had gezegd dat Joran al het geld had gehad. Alan had ook gezegd dat hij “een rijke familie” heeft. De toon van diverse tweets maakte me er opnieuw alert op dat Robbert van den Broeke zeer waarschijnlijk niet helemaal in zijn eentje gehaatmaild heeft. Ook hierop volgde weer per mail Stans ontkenning dat dit Alan was, met de mededeling: “Je wordt gemanipuleerd door een 3e.” Ik ga er vanuit dat het wel Alan en Stan waren, het account stond al minimaal sinds maart 2018 op Twitter met Alans foto’s en Alan had in maart ook al gereageerd, en ik had daar op gereageerd, en daarover kwam maandenlang dus geen ontkenning aan hun zijde (en ze hebben zelf bewezen mijn Twitter account nauwlettend te volgen).

Update – Eén dag na blogpublicatie:

Robbert van den Broeke haatmail 9 augustus, 2018
Robbert van den Broeke haatmail 9 augustus, 2018

Voetnoten

[1] De oude bekenden betroffen Micha Romijn, Anne Kuiters, Sven (de broer van Stan) en Alan (de echtgenoot van Stan). De nieuwe onbekenden betroffen ene Harvey de M (volledige naam bij mij bekend), “Dhr Klijn” en “Floris Dutczak”.  Taalgebruik van “Anne” en “Sven” deed mij persoonlijk wederom onmiskenbaar aan Stan denken en was uitermate schunnig (concrete teksten op aanvraag). Taal van “Dhr Klijn” was nog veel ernstiger en ronduit als “dreigend” te kwalificeren. Een deel van zijn mails kreeg ik ook via de mailbox van Stan, onder het mom van : “Kijk wat ik ontving…”. Via dit account en een nep account op mijn eigen naam (constantacriminal@gmail.com) ontving ik zeer vulgaire en dreigende taal, deels in plaatjes gefotoshopt. Ook kreeg ik in september 2017 een paar lange mails onder dit nep gmail-account waarin zogenaamd uit de doeken gedaan werd hoe het nu echt zat met Stan en de hacker (teksten op aanvraag).
Pikant detail in dezen is dat in een paar van deze mails de disclaimer van het Donders Instituut werd gebruikt, een instituut dat, volgens Robbert van den Broeke en Stan wetenschappelijk onderzoek zou gaan verrichten met Robbert van den Broeke.
Op 25 juni 2018 kreeg ik overigens hernieuw mail van “Micha Romijn”, vier stuks (alle teksten voor serieuze journalisten op aanvraag).

De serie die ik via “Dhr Klijn”, Stan en een nep Constanta-gmail account in september 2017 ontving: (twee meest dreigende in 2019 verwijderd)

Robbert emails (selectie, klik of swipe om het te kunnen lezen):

Robbert video’s (selectie, klik of swipe om te aanschouwen/af te spelen): – afspeel-links staan onder de afbeelding als u klikt op de afbeeldingen.

NB: als er geen links onder de afbeeldingen verschijnen, ligt dat aan de wijze van het openen van deze pagina. Probeert u het dan opnieuw door de pagina via een web browser te openen.

[2] Wat onderhoudende verslaggeving vindt u verder bij PowNews en Indigo Revolution.

[3] Zie Stan over Roy: Soundcloud 1, Soundcloud 2. En dit Soundcloud bestand over Roy noemde ik al in mijn vorige blog.

– Ik wil opnieuw Sjaan bedanken voor al haar input.

Content

Short recap
After the arrest
Farewell to Enrico en Janny Post
Further 2016
Robbert’s “paranormal” extravagances in 2016
Start bizarre clips in Fall 2016
Other strange mailers
The year 2017
Videos and Audio “Highlights”:
— 
Robbert is having a baby/(with) Leydi Figueroa
— Robbert is mad as hell
— Stan, Rens Hendriks and the scientific research of Gerding and Van Egmond
Nancy Talbott’s setback and death Sandra Reemer
Footnotes
Expression of gratitude

Short recap

Robbert van den Broeke- Arrest /// Wikipedia version June 6, 2017 by me, just a few sentences from previous contributor /// On January 6, 2016, Van den Broeke was arrested for alleged threat. There were seven reports, although more than seven people were actually threatened. According to various sources in the media, the people pressing charges were: Liesbeth van Dijk, Emile Ratelband, Ans Markus, Henk Verhaeren, Rinke Jacobs, Jan Willem Nienhuys en Bert Brussen.1 The by now American Constantia Oomen who was/is one of Robbert van den Broeke’s main victims, attempted to report in the Netherlands from the United States but failed to succeed because of her absence on Dutch territory. She did file a complaint at the Internet Crime Complaint Center (IC3). An example of some other people who were affected severely (Colin Andrews) or to a lesser degree (Andy Russell) by the hate mail of Robbert van den Broeke were the internationally known crop circle expert Colin Andrews2 and also crop circle expert Andy Russell3 and Viola Holt.4 Van den Broek’s house was searched and he was under arrest for six days in an Amsterdam detention cell. Robbert van den Broeke’s friend Stan was officially co-accused, among other things, due to a leaked conversation in possession of local broadcaster Omroep Brabant, that reveals the demeaning way Robbert van den Broeke and Stan talk about Irene Moors and Constantia Oomen. “I would like to kick her into a coma with steel noses.”5 His lawyer denied the threats and claimed his email box and Facebook page were hacked.6

My last update was dated February / March 2016  and covered the two hectic months of Robbert van den Broeke’s arrest and the interview that Robbert van den Broeke gave to local broadcaster Omroep Brabant  on February 10, 2016, in which he confessed  that it was indeed he and Stan who were discussing Irene Moors and myself in an almost satanic manner7

After the arrest

This update covers the period between this and the previous update. The day that Broadcaster Omroep Brabant published their intrusive report about Robbert van den Broeke, February 20, 2017 and June 24, 2017, the publication date of this update. Google Gmail tells me that at this time I received 222 emails from Stan (excluding his mails using a pseudo, because then there would be more) and 53 from his friend Robbert van den Broeke.

Indeed, for the total first-reader of my blog (s): the (now hateful rather than simple “hate”) mails did not stop after the arrest.

When I received their mails exactly, can be seen in the hate mail charts. To me, these charts have been very helpful, because the mail chronology helps me to keep everything in check. This indeed is a confusing story if you do not keep your head cool.

I still call the charts hate mail charts, because I didn’t ask for their emails and they never cease to cause (some) anxiety. The real gruesome hatemails with severe death threats (whether or not by means of hit men threats) , coarse curses, photos of beheadings and dismembered corpses and faeces are not coming anymore (I say cautiously). Apparently, the arrest had made some impression on “Team Robbert van den Broeke”.

After Van den Broeke’s days in detention, the very severe death threats and hate mail were replaced by weird mail with lots of various attachments.  I not only received them from Robbert van den Broeke and Stan, but from other mail identities too; from people clearly intimately involved in the case.  So intimately involved that the boundaries between these people and Robbert and Stan were no longer clear, until I concluded that these people were the same as Stan or at least in close contact with Robbert and Stan. Hopefully you can still follow me.

Therefore,  I also included the “Anne Kuiters“, “Micha Romijn“, “Sander de Graaf” and “Mieke Veen” mails in the hate mail tables of 2017. The explanation about these four people follows a little further in the blog.

Farewell to Enrico and Janny Post

Back to the most unnerving Robbert van den Broeke months: January and February 2016. On February 14, 2016, Robberts Dutch promoterJanny Post passed away. And the week before, on February 7, 2016, Robbert had lost another important friend, Enrico , who had helped him with his English affairs and his website.

Moreover, Enrico, who knew he would soon die, had chosen a photo with Dave Haith to appear on Robbert’s camera as “proof” of Robberts “paranormal” gift and of course: the afterlife. Which photo was chosen was not communicated to Robbert. According to Colin Andrews, the photo of Enrico has never appeared in the “paranormal” pictures of Robbert van den Broeke.8

Text on website Colin Andrews

Further 2016

In addition, in February 2016, Robbert van den Broeke’s best buddies Stan and Alan (now: Alan …, who married Stan) went abroad, to Malaga, Spain. Probably nobody will deny that Robbert van den Broeke himself was in a difficult time of his life.

Stan explains why he left for Malaga:

(Translation: “Yes, I am in Malaga, Constantia. That was planned for a long time ago already with Alan. After your delusion that I had imitated Robbert with a voice actor, I just had enough of it all. All that injustice.”) 

The police had interrogated and detained Robbert van den Broeke for six days, and the possibility to receive a similar treatment didn’t sit well with Stan. Indeed, he was officially co-accused in this hate and threatening case and the idea of the police interrogating and detaining him too, was not at all far-fetched. At least seven people had reported.

The reason he left for Malaga thus seemed to be caused/promoted by a mistake on my part. I suggested in a short update blog that he had imitated Robbert van den Broeke about Irene Moors and me with a voice actor. In other words, I did not believe that Robbert himself was on the leaked tapes. At that time, I’d psyched myself out so much about the Robbert van den Broeke gang, that I did not see it as clear anymore. But I really believed this and Stan felt that I was serious about this, and apparently was in shock that he was suspected of having backstabbed his mate Robbert. My mistake was probably something good, because it made the outside world clear that there was really something going on with Stan’s share in the whole. I removed this erroneous assumption when some skeptical friends convinced me that I was mistaken. And later, Robbert’s confession confirmed the authenticity of the leaked tapes. By then, Stan had already fled and he would stay away for a year.

I will only touch briefly on what was mailed to me in the past year. For some people, it’s hard to understand what exactly is the relationship between Robbert van den Broeke, Stan and myself, but I’m the unsolicited recipient of very many email messages with attachments in the form of pictures, photo shots, audio and video clips, by Robbert van den Broeke and Stan.

I report on all this on my Genverbrander10 account (Twitter name changed to RobConstantia on October 14, 2020), which regularly results in Stan’s reactions by mail. Robbert seems to be less logical responding and mails according to his own moods. I suspect they send this to make me mad and to intimidate me, to involve me, and out of sheer madness and craziness. Stan is even more fanatic than Robbert in terms of mails.

Part of public opinion seems to be, that I should have just blocked their mail, but this is simply not what I have in mind. If they want to email me all this stuff, so let them, but my goal with this is, to solve this “Genverbrander” case once and for all, so that Robbert and gang’s fraud goes away. All too too often, “paranormal offenders” continue their deception for a lifetime. James Randi of the former Randi Organization saw and predicted that very well (though rather in his own  “unkind” choice of words), as far as Robbert van den Broeke is concerned:

The remainder of the year 2016 went along relatively quiet while Stan was in Malaga. Although he did not fail to email me regularly, it was not that grave and between October 2016 and February 2017 I was even not emailed at all by the two (at least not under their real name).

An overview:

March 2016 – 4 mails from Stan only. It is worth noting that he says to stay in Malaga because he would be arrested in the Netherlands to be interrogated by the police and at that time he would not be allowed to leave the Netherlands.
April 2016 –  7 mails from Stan only. Nothing noteworthy
May 2016 – 4 mails from Stan only, noteworthy only his unkind words about “Anne Kuiters” who mailed me (33 times in total) about Stan, but much later it will turn out that this Anne probably does not exist at all and is possibly even Stan himself.
June 20164 mails from only Stan, including an audio in which he discusses the research on Robbert and Fred Melssen (positively) en Pepijn van Erp (negatively).
July 2016 – Nothing
August 201612 mails from Stan, divided between two streams: “New and Many Witnesses”, proving that Robbert is genuine, and Stan’s suggestion that Robbert and he are completely innocent of threats and hacks.
September 2016 – A sudden upturn in mails with 35 mails including 9 from Robbert and the rest of Stan. Robbert reports that his friends Roy and Karin Swiers have left him. The resurgence seems to be reflected in one of Robbert van den Broeke’s paranormal trucages of that time and the fact that I reacted critically to that on my Genverbrander10 Twitter account, which apparently caused a lot of consternation in “Team Robbert van den Broeke”.
Stan e-mailed about the person who mailed me, “Micha Romijn” of whom I already suspected it was Stan himself (22 June, 2017: 69 mails) and accuses “Micha” of slander (see explanation below). In addition, he sends me a few mails asking me, emphasizing (too much), if I can email him back. However, I have never emailed him again since May 2015.
A contemptuous mail from Robbert revealing that he has discovered my love for plush lions (see my Lion Heart blogs) and ridiculing it.
Stan again mails about Robbert’s research, positive about Fred Melssen and again negative about Pepijn van Erp. A lot of Stan mail about “evidence” of Robbert’s “authenticity” and their “innocence”.

Robbert’s “paranormal” excesses in 2016

His first, really striking paranormal blunder of the year 2016 was made by Robbert on June 3rd, 2016, when he aired a clip of his so-called filmed out-of-body experience on his YouTube channel. The clip looked like a textbook example of a demonstration video of (how to achieve certain effects of) Adobe Premier Pro, because in this program it’s pretty easy to mix images as is demonstrated in this very similar video clip by a meritorious YouTuber.
 Great hilarity arose among the more critical people, when they/we discovered that “astral Robbert” was casting a physical shadow on the wall and especially as he walked past a picture frame. Even some of his fans started to mutter and quite some ridiculing reactions were posted under this video. Stan later tried raising a defense that Robbert’s astral appearance was so strong that he cast a physical shadow, but to me this was a blunder of epic proportions comparable to Robbert van den Broeke’s octopus tentacles blunder just one year earlier. Stan, who manages – among other things, like Robbert’s email9 – Robberts YouTube Channel, suddenly removed the clip. Only the interview clip about the “out-of-body experience remained.

Look at the right wall during this clip:

The paranormal / astral phenomenon of the out-of-body experience had triggered “Team Robbert van den Broeke” earlier on already in 2016, because in early May 2016 excited messages were emerging on Facebook that Robbert had appeared to Alan and Stan in their apartment in Malaga while Robbert was in the Netherlands and according to his own relay had fallen flat on the ground and then appeared to be “out of it”.  Stan, as always vigilant and alert, immediately took a picture and captured an image of Robbert van den Broeke moving out of his body and in Stan and Alan’s apartment in Malaga.

On August 10, 2016 Robberts new video of  an “orb making a grass circle” was briefly and modestly taking off internationally, but when the clip was a proven fake, after Team Robbert delivered the “raw file” to be researched (and maybe gambling their luck on underskilled receivers, with no such luck), fame turned ruin again.  Shortly afterwards again, Team Robbert van den Broeke was trying their luck again with a similar clip, trying to prove it was really genuine, but this clip was even more fake than the first. To make a long story short, they had tampered with a file and then shot the photoshopped videoclip again from a computerscreen so the clip was one whole again and new “genuine”, “raw data” was obtained.
That fact that the first clip (and shortly after that, the second too) was tampered with, was proved on the Facebook page of Crop Circle Challenge and Stan, in response thereto was mailing me, but also on the Facebook page of Janez (the keeper of the page)  he responded.  However, when he discovered Janez wasn’t language-wise as delicate as me, he appeared to be heavily offended (“Slander, I will file a complaint against you, Janez!”) and quickly removed his online reactions. There is also an email from Robbert about Janez, a very technical story, but in terms of language, Stan seems to be speaking.

Start bizarre clips in Fall 2016

In September 2016, Robbert scornfully mails me that no hate emails are sent anymore and hence I can not do anything against him anymore, and that Nancy Talbott will be sending a lawyer after me (which turns out to be untrue, because nothing of the sort happened):

Quick translation: “Pity for you, you don’t receive hatemails anymore, now you can’t do a thing. My computer is well protected, I am not hacked anymore, you are pestering me on the internet, and when I mail you back with funny responses, you still call them hatemail. Justice will know it isn’t hate. Nancy Talbott has hired a lawyer to go after you, so don’t be surprised when you see the police appearing on your doorstep. She (Nancy) isn’t as softhearted and forgiving as me.”

Worth mentioning is the fact that in Fall 2016, Robbert himself and some other people are sending me short videoclips, partly directly addressed to me (Robbert in the clips themselves addressing me with “Hello Constantia…”) with the following themes: Robbert breaking wind to skeptics, Robbert namaste and ridiculing his fans , Robbert crazy-message to somebody else, Robbert drunk with beer, expanding elaborately on his arrest and how he is intensely enjoying himself with packed halls filled with fans and a very weird one about his arrest again, making funny faces and screaming with a very high pitched voice and yet another clip in which Robbert, in my opinion, does no untalented imitation of reporter John Bas of BN De Stem (who wrote about him). See also the Genverbrander Drive and sort by date.
Furthermore, Stan’s tone  of voice gradually becomes less pleasant and he turns out to be indignant about the suggested effects of my blog on his personal life:
Quick translation: “(some vague story about taking pictures of stars after people like Pepijn and me were criticizing a new “paranormal” event of Robbert). You won’t ever acknowledge the fact that you are wrong. But know something. Because of your blog I missed out on a house I wanted to rent. That woman found all your slander on the internet about me. She didn’t trust me anymore. I won’t stand for things like that. 

Soon, I want you to remove that slander. You are causing damage in my life. I am serious! Stan”

October 2016 – A couple of hateful mails from Robbert and Stan making it clearer that he wants to talk to me on the phone.
And then it became quiet until February 2017.

——————————————————————

Other strange mailers

At this moment, I will take the opportunity to review some other strange mailers in this case, because they are necessary for understanding the complete picture.

“Anne Kuiters” (33 mails) would have been a friend of Stan who once had received a great amount of money from Stan when she was experiencing hardship. “She” began to mail me about Robbert and Stan in 2015, and she was both positive and negative about them. “Her” four mails from 2015 were all received on the same day: September 28, 2015. Then I received 29 more of “her” mails in 2016 and 2017 after Robbert’s arrest date. For a while, I believed half-and-half or almost entirely that she was indeed an existing, fairly honest person. I kept it open because I just did not know. But the following and, in my view, very unlikely, “Stan-exculpating” mail from 2017 nevertheless troubled me:

Translation: “I have been treated I had psychoses. Everything I sent about Stan was false. I had just imagined it all. Greetings Anne Kuiters”

I also received from “her” a mail written by Stan, he apparently had her mailbox under control (see the gallery direct below).

Stan admitted in a couple of audios he was “Sander de Graaf” (2 mails in February 2017). I will pick up on this story a little below.

Mieke Veen” admitted in “her” (15 mails, May-June 2017) mails of various kinds, including so-called remote assistance on a modem problem, which “she” knew about earlier than I did myself, and some obscene sex speeches, that “she” too was Stan and I received a mail from Stan from “her” address (see gallery pictures below).

And last for now, “Micha Romijn” sent me such split mails (69) about his identity, that I also counted his mail in the 2017 hate mail charts. He began to mail in August 2016, but I have not counted the 2016 mails. Also from his address, I received a mail from Stan (see gallery pictures under the piece about “Micha”).

This is by far the most intense “character”. He started out with the story about how he knew Robbert van den Broeke through a homo chat, and about Stan he remained very vague, even after I repeatedly asked him if he knew Stan or stronger yet: if he was Stan (!). Suddenly, at some point, he said he did not know Stan. But he sent me things Robbert would have sent him, like some clips. The mails were very confusing as a whole, and people interested in this figure may ask me to email them the full “Micha Romijn file”. Much later, he went to some extremes, saying he was hacked by Stan and that he would report Stan to the police.

Some example mails:

Short translations: in exact order as shown by the screenshot below: 

September 6, 2016 – “Micha”: “Yes, I am Stan, I am impersonating Micha so I can hear you out. Just kidding! Why would he (Stan) run off to Spain? I do wonder about all these people who say they have witnessed Robbert’s paranormal events. I did read about Robbert hacking you. And then this Joran guy speaking from his prison cell, I find this very funny, I just can’t help myself. Don’t you think this is a bit funny? Greetings Micha”

September 6, 2016 – “Micha”: “I do not know Stan, I forgot to answer your question about it. I met Robbert through a homo chat, I didn’t tell you about it, because I didn’t want to appear weird, I am sorry. Robbert did know I had  a problem with my left ear and he was right about it. I was interested only in this small gifted side of him. I asked him critical questions about obviously fake photos and other stuff. Articles about his exposure, I only read later on. I think he needs help when he posts nude pictures of himself on Facebook, don’t you agree? Micha”

September 7, 2016 – “Micha”: “Can you quote me where I was saying I know Stan? I am curious about him now, I will mail him, his email address is on your Twitter page. He (Robbert) is sick, he likes it when these clips of him are published, he likes being naked on Facebook just as he likes his fart to appear on YouTube. Like he doesn’t assess what he’s doing. It proves he is sick.”
September 7, 2016 – Constantia: “But are you friends with Stan? i don’t understand. How could you know Robbert and don’t know Stan? So Robbert sends you clips, you send them to me, I publish them, so Robbert must know you gave them to me, and still he is sending you more stuff? Something doesn’t add up, sorry. Constantia”

May 21, 2017 – “Micha”: “Stan told me the truth about Robbert, that he is part real, part fake. Stan said he has shielded Robbert from a part of the tricks. He’s sorry he went along with it and that there’s no hacker, but that they can’t go back now.  He would have liked to start all over, help Robbert prove his real gifted side. I’ve never seen Stan mad, but I did see Robbert very mad. Stan says Robbert has threatened him, but still Stan wants to help him, with scientific research too, he paid for.”
May 21, 2017 – Constantia: “What kind of things did he tell you, violent, sexual, angry?”
May 21, 2017 – “Micha”: “Give me your Skype name, then we can talk. This will establish trust. I will tell you things he told me you wouldn’t believe. I will give you audio if you promise you won’t publish it, because then he would know I leaked it to you.”

Strange enough, he sent me a copy of his Dutch ID, just without any reservations, even without urging me to keep it to myself , when I doubted him about his identity. The photo on that ID immediately struck me, because it looked photoshopped and, in my opinion, looked younger than what the ID said in the birth year. He wanted to talk to Skype with me, but I hold back for a long time. And when I finally agreed he did not show up anymore. I posted his full ID after a long wait and thought about it on Twitter and asked if anyone knew him.

Then he angry, or played angry, sent me several pictures of him and his ID (they had no usable exif data on them), which instead of reassuring me, confirmed that there was shit hitting the fan, because, in my opinion, he was disguised. He demanded that I removed his ID from Twitter, and threatened to go to the police. I exactly wanted him to do that, because I hoped that could lead to a breakthrough in this case.

His victim’s role suddenly shifted to that of perpetrator when I received hack-threats and other disturbed sounds and hate-speeches from him with distorted voice!10 There were no real-voice audios of him. And my modem indeed – probably with a ddos attaque – was undermined. Although he threatened to now report me instead of Stan to the police, because now suddenly he suggested I or my husband was the hacker, I never heard about that “police report” again.

His extremely schizophrenic mails, which varied between the poisonous friend (sending me Robbert stuff without Robbert knowing about it), victim (of hacks) and perpetrator (he threatened and hacked me himself), as well as his extremely remarkable ID “confirmations” would in my opinion rather alarm the police about him instead of helping him in his “case”.  Stan, meanwhile, who read my “Micha Romijn notifications” through my Twitter account, claimed by audio (Dutch) that Micha Romijn was the hacker who was behind all the hatred. An unlikely chaos had arisen which, in my opinion, was deliberately created to raise a smoke curtain around the criminal case Robbert van den Broeke. See all “Micha Romijn” ID pictures that I was “allowed” to receive:

The evidence that Stan was literally everywhere in this case, or even was these other persons for a 100%, I found in these three simultaneously received mails from successively Anne, Micha and Mieke:

Text in all three emails was almost the same (and thus from three different email addresses!):

Hi, I’m Stan, the person who was trying to badmouth me, gave me the logging data to come clean with me. Check the mail header, this is not a spoof. I have been wrongly trashed by this person.

On the “Sander de Graaf” personality, I’ll be back right here.

——————————————————————

The year 2017

Just a year later, around February and March 2017, the sky around Robbert van den Broeke suddenly darkened quickly, in my opinion not coincidentally coinciding with the moment Stan decided to turn his back to Malaga and return to his homebase.
On 21 and 24 February 2017, I received two mails from Stan under the mentioned pseudonym Sander de Graaf, in which he offered me 10K and then 15K in succession to remove my blogs about Robbert and him.
As I was not planning to mail, and still have no intentions to mail Stan, I did not respond to this. I did immediately inform Fred Melssen and John Bas (of BN De Stem) and a few days later Pepijn van Erp. Of course, I would never remove my blog for money because it is against my principles. In June 2017, I several times received a confession of Stan that he had indeed been “Sander de Graaf”, as can be heard on this recording of June 3, 2017.
So Stan was back in the Netherlands, and Robbert was very happy with that, and also literally said that in mails and clips, because from the end of March 2017 I suddenly received a significant flow of Robbert van den Broeke mails and especially videos that besides a lot of annoyance caused much hilarity and disbelief among the followers of my Twitter Genverbrander10 account. And of course, Stan played his part and sent me in particular incredible amount of audio recordings that shot into my mailbox (until publishing date of this blog: 80 audio recordings).
This was the first of Robbert van den Broeke’s mails “New Stile” and provided an adequate “genre” label for the forthcoming tumult:

Quick translation: “Hello Constantia. I am pleased that you stopped harassing me with which you didn’t achieve anything. Fortunately I’m able to see Stan again. He reported himself to the police and they have interrogated him for only three hours, not the six days they interrogated me. After three hours they let him go, and he is off the wanted list. We will continue with our paranormal events on Facebook and it pleases me to say there will be a new website. I am very happy that your tireless effort has led to exactly nothing, you learn from your mistakes now, bad lady.  Greetings Robbert”

Videos and audios “Highlights”

The videos and audios of Robbert and Stan are so very numerous that it would take too long to describe them all. I will limit myself to a few “highlights” sorted around the main “themes”.

Robbert is having a baby/(with) Leydi Figueroa

“Storyline”: Robbert says he is expecting a child with a Dutch celebrity who would like to have a child with a high energy, he was just the donor, because he is still as gay as a hatter. However, he finds it very important that a new phase of his life has has started, and the child will certainly be a very high incarnation. For some time, it remains unclear who the lucky lady is.

Some time later, I receive two clips from Leidy Uceda, Joran van der Sloot‘s wife (all through Robbert’s mailbox). I want to emphasize that I do not know the lady at all, except through the news of course. Furthermore, I’ve never talked to Robbert and Stan (and I’d like to keep it that way). Leidy obviously knows me through Stan and Robbert who, as I have already made clear in previous blogs, are friends with Joran van der Sloot, in a clip she says she had a car accident and that she loves me, in the other clip she says in Dutch: “I’m pregnant from Broeke”, wherein it is not clear if she knows what she’s saying. Robbert tells me in an email that the child survived and that he is very relieved. There are also reports from Robbert and Stan that Leidy had a near-death experience in which I appeared to Leidy. Stan says via an audio file that he sent me later, he thinks Leidy is not the recipient of Robberts seed and that Robbert must have been hacked again (totally vague and raising a smoke curtain again).

 * Received all these clips via mailbox Robbert van den Broeke *

Robbert is mad as hell

Robbert is mad as hell and repeatedly calls me “cunt”. He explodes like a volcano talking about a photoshop I made in 2006, in which I was making a little fun of Randi . Robbert and Nancy Talbott were oblivious to this side of the story, because Nancy Talbott also describes my “bloodthirsty” photoshop ” “targeting Robbert” on her site and says how widespread it was not – * not * so. Randi is seen as Black Vulture preying on Robbert van den Broeke’s alleged body. Robbert has a lot of imagination, because he is talking about organs, blood and guts that can’t be seen on the low-resolution image it always was. It was one of my first photo shops and it was rather an underachievement in terms of craftsmanship. Robbert blames me that I would have started everything with this picture.

The “offending” photoshop I made in 2006

Related: In later (but also earlier) mails and audio files, Stan also emphasizes how many Robbert van den Broeke photo shops I made, according to him that is, because I’m afraid he’s confused with many other photo shoppers. I really didn’t make that many. One of these photoshops Stan mentions, is the one of “Robbert and me together”. As an old FOK veteran (because these photoshops do exist) I knew of course, which one he meant and I still have some of those pictures as well. At that time, like I am doing now, I tended to store files. Doing some research if he has things right, is not one of Stan’s assets.

Translation: “Robbert is once again corny, but of course, nobody sees it like that. You were allowed to photoshop for years, like the one with you and Robbert together, biggest silliness, that is  considered healthy, but all jokes of Robbert are “sick”. What a joke.”

Stan nevertheless found it a nice excuse to send me neutral (?) photoshops (via) his own mailbox regularly, but also rather unpleasant ones and sometimes clips of me.

A photoshop that I received recently, but not directly via Stan, was a very vulgar one about alien sex with dildos and me and my book Through The Gate figuring. I received this from “Micha Romijn” who said he had it from Stan, but later corrected it in Sven (Stan’s brother). Six days before, I had received video clips from Stan about the fact that he bought my book Through The Gate and had put it under his pillow.11  I did not mention this on my Twitter Genverbrander10 account, but suddenly “Micha” mailed me with it  (and I already linked him to Stan, above). I did upload the clips to the Genverbrander Google Drive.

 * Received all these clips via mailbox Robbert van den Broeke *

Stan, Rens Hendriks and the scientific research of Gerding and Van Egmond.

Listen from about 2:30 minutes (Dutch only)

Stan: “Look, Rens Hendriks, that’s also the man of whom Robbert received the divine gift …. but if he (Robbert) really gets into his divinity, then his brain activity is eliminated, and that’s how it was measured at Rens’s too. […]. And later, two people Hans and Klaas came, Hans Gerding and Klaas van Egmond […]. Hans and Klaas who have also done brain research on Robbert […] and they have admitted. ..] that Robbert was also brain death, just like Rens Hendriks […]. “

Stan is letting the cat out of the bag with the names of two well-known scientists and former professors, Klaas van Egmond and Hans Gerding, who had done scientific research into Robbert in the fairly distant past and would have concluded by an EEG measurement that Robbert van den Broeke was braindead during his mediumship. For years, both Robbert and Stan referred to this mysterious investigation, but never mentioned names before and nobody knew the good of it. Robbert van den Broeke’s patron Nancy Talbott also always was very eager in spreading the “scientific good news” about Robbert and, where possible, did a lot of advertising for Robbert by mentioning the “fact” he was investigated by serious scientists as Dr. Roll and further unnamed persons which would have resulted in spectacular findings.

The two scientists in question apparently had no reason to see the results coming out. Pepijn van Erp, who, like me, followes the Van den Broeke case fairly close and had heard about this “famous” research earlier on as well, picked up on this sound clip from Stan and devoted an article on Kloptdatwel.nl to it with a sharp observation in his closing sentence, namely that the Robbert van den Broeke saga needs to be unveiled step by step. Thanks to the mediation of Fred Melssen, who has been very valuable to me in this case for a couple of years now, Pepijn van Erp was able to quote them on this so-called braindead event of Robbert van den Broeke and they said no such thing as “braindead” had occurred . Stan then responded with: “They’re lying!” And “The Donders Institute is going to investigate Robbert”.

When I opened the book of Robbert van den Broeke again, searching for passages about Rens Hendriks, I found countless. They all express their great admiration for Rens; That Rens had saved Robbert from the mental institute and was sending Robbert “powerful energies” through the astral realm. When I read the book in 2005, I put comments in pencil everywhere and my eyes caught this page and underlined sentences:

Translation: “Rens Hendriks says that God wants to be human again to be more present in creation. He wants to be in everybody, even in criminals, to achieve that goal.”

Rens Hendriks mentioned on numerous pages in Robbert van den Broeke’s book

This statement did outset a full chorus of bells in my brain, because it exactly matches the ideas of Robbert and Stan, that criminals should be forgiven and that they mostly should get a lot of love. For example, look at this passage about Joran van der Sloot on Robbert’s website, and there were several other moments like these when Robbert and Stan talk(ed) about criminals:

Screenshot website Robbert van den Broeke

The question that comes to my mind is: if Rens Hendriks was really (as) clairvoyant as stated numerous time in Robbert’s book and elsewhere, why then could he not foresee that Robbert would derail completely in the future? And what has been the effect of him “sending power” to Robbert van den Broeke? Given the thoughts for example on “God and criminals” of Rens Hendriks as mentioned in this book, I wonder how and to what extend Robbert and Stan are really inspired by Rens.

Nancy Talbott’s setback and death Sandra Reemer

Also in this year, there were new setbacks in Robbert van den Broeke’s life, namely the fact that at the end of March 2017 his American promotor Nancy Talbott was affected by cerebral hemorrhage and is now rehabilitating. He made it known on April 1, 2017. And another important Dutch guardian, Sandra Reemer, well-known from television and music, died on June 6, 2017. Robbert wrote about it on June 12, 2017. However, this did not prevent Robbert from sending me a all kinds of weird emails, exactly in these days too (See hate mail charts) and informing his Facebook followers about various “paranormal events” like crop grass circles with “felt presences” of Martin Luther King and Princess Juliana” and light orbs.

Footnotes

[1] Some of the police filers are mentioned by name, for example in (Dutch): – Medium Robbert van den Broeke ontkent versturen gruwelijke foto’s en bedreigingen, Omroep Brabant, 19 januari 2015 And more:
– Het medium en de haatmails, BN De Stem, 2 maart, 2016
– Liesbeth van Dijk, Facebook, 7 juli 2015
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
– Robbert van den Broekes arrestatie en wat daaraan vooraf ging Constantia Oomen, 16 januari 2016

[2] Colin Andrews has devoted several short and long articles to Robbert van den Broeke. A couple were very concrete about Colin’s research into Robbert’s computer behavior after stealing the photo of Colin’s friend Pat Delgado (see earlier in this blog):
– Colin Andrews/Pat Delgado family, 15 mei 2012 and
– Fraud Consultant with Colin Andrews investigating Robbert van den Broeke photo claims, 11 juli 2012

[3] Andy Russell also dedicated several articles to Robbert; In addition to Colin Andrews, he was one of the first recipients of Robberts hate mail. See here for a few of his contributions: Circular State Of Mind/Robbert van den Broeke.

[4] Viola Holt has written on her Facebook page a few times since her Facebook friends saw the nude pictures of Robbert van den Broeke on her page: Viola Holt Facebook, 15 december 2015.

[5]
– Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op tape: “God straft Irene Moors”.
– Robbert van den Broeke: “God straft Irene Moors”]Show Nieuws, 11 februari 2016
– Genverbrander Google Drive/Genverbrander Speaks

[6]
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
Medium Robbert van den Broeke opgepakt, De Telegraaf, 17 januari 2016

[7] Mainly “Part II of the “Genverbrander Speaks” document (Dutch only).

[8] Personal correspondence Colin Andrews and Constantia Oomen d.d. June 21, 2017.

[9]  Several times, I received Stan’s mail via Robbert’s mail address, such as recently an audio clip, which made it clear that Stan has control over Robbert’s email, which he himself also admitted recently to Fred Melssen.

[10] “Micha Romijn” audios, with distorted voice: in chronological order: one two three four

[11] Stan talking about Through The Gate: Clip 1 and Clip 2.

———————————–

Expression of gratitude

I would like to thank the following people: Rob Nanninga who together with the sweetest lions of the world is giving me unbelievably much peace, insight, support and love, Fred Melssen, who is increasingly supporting me in unraveling the web of fraud and the smoke curtain around Robbert van den Broeke, Pepijn van Erp for his presence in the background and his publishing of articles at the appropriate moments and sharp observations, Sjaan, the “Google Sjaantje” but also swan, who always emails me tips and technical backup, Lucy for opening her Robbert van den Broeke backup YouTube channel, and meanwhile many other people on Twitter and beyond who continue to provide feedback and sometimes were/are very helpful / with research, like Colin Andrews and Janez.

Inhoud

Even recapituleren
Na arrestatie
Afscheid van Enrico en Janny Post
Het verdere jaar 2016
Robberts “paranormale” uitspattingen in 2016
Start bizarre clips in najaar 2016
Andere rare mailers
Het jaar 2017
Video’s en audio’s “hoogtepunten”:
— 
Robbert krijgt een kind/(met)Leydi Figueroa
— Robbert is boos
— Stan, Rens Hendriks en het wetenschappelijke onderzoek van Gerding en Van Egmond
Nancy Talbott’s setback en overlijden Sandra Reemer
Voetnoten
Dankwoord

Even recapituleren

Robbert van den Broeke- Arrestatie ///Wikipedia versie 6 juni 2017 door mij opgesteld, slechts een paar zinnen van vorige bijdrager/// Op 6 januari 2016 werd Van den Broeke gearresteerd wegens vermeende bedreiging. Er was sprake van zeven aangiftes, hoewel er meer dan zeven mensen daadwerkelijk bedreigd werden.Volgens diverse bronnen in de media waren de aangevers: Liesbeth van Dijk, Emile Ratelband, Ans Markus, Henk Verhaeren, Rinke Jacobs, Jan Willem Nienhuys en Bert Brussen.1 De inmiddels Amerikaanse Constantia Oomen die een van Robbert van den Broeke’s hoofdslachtoffers was/is, probeerde vanuit Amerika aangifte in Nederland te doen, waar ze niet in slaagde wegens het zich niet bevinden op Nederlands grondgebied. Zij deed wel een aanklacht bij de Internet Crime Complaint Center (IC3). Een voorbeeld van enkele andere mensen die in zeer ernstige (Colin Andrews) of mindere mate (Andy Russell) last hadden van Robbert van den Broeke bedreigingen en haatmails waren de internationaal als bekend staande graancirkel expert Colin Andrews2 en eveneens graancirkel expert Andy Russell3 en Viola Holt.4 Van den Broekes woning werd doorzocht en hij zat zes dagen vast in een Amsterdamse politiecel. Robbert van den Broeke’s vriend Stan was officieel medeverdachte, onder andere wegens een gelekt gesprek in de handen van Omroep Brabant, waarin te horen is hoe Robbert van den Broeke en Stan praten over Irene Moors en Constantia Oomen. “Het lijkt me leuk om haar in coma te trappen met stalen neuzen.”5 Zijn advocaat ontkende de bedreigingen en beweerde dat zijn email box en Facebookpagina gehackt was.6

Ik was gebleven in februari/maart 2016, bij de twee hectische maanden van de arrestatie van Robbert van den Broeke en bij het interview waarin Robbert van den Broeke op 10 februari 2016 aan Omroep Brabant  bekende  dat het inderdaad hij en Stan waren die Irene Moors en mijzelf op bijna satanische wijze bespraken 7

Na Arrestatie

Deze update  bestrijkt de periode tussen deze  en de vorige update: de dag dat Omroep Brabant hun indringende reportage over Robbert van den Broeke plaatste, 10 februari 2016 en 24 juni 2017,  de publicatiedatum van deze update. Google Gmail vertelt mij dat ik in die tijd 222 emails van Stan ontvangen heb (exclusief zijn emails onder pseudo, want dan zijn het er meer) en 53 van zijn vriend Robbert van den Broeke.

Inderdaad, voor de totale first-reader van mijn blog(s): de (nu eerder hatelijke in plaats van simpel “haat”) mails stopten niet na de arrestatie.

Wanneer die mails precies binnen kwamen, is te zien in de haatmail tabellen. Voor mij zijn deze tabellen tot grote steun omdat ik alles zo toch steeds weer in een kloppend chronologisch plaatje kan krijgen. Dit is een verwarrend verhaal als je je hoofd niet koel houdt.

Ik noem de tabellen nog steeds zo, omdat ik niet om hun mails gevraagd heb en ze nog steeds voor de nodige onrust aan mijn kant zorgen. De echt gruwelijke haatmails met doodsbedreigingen (al dan niet in de vorm van dreiging met huurmoordenaars), grove verwensingen, foto’s van onthoofdingen en uiteengereten lijken en faeces komen niet meer (zeg ik voorzichtig). Blijkbaar had de arrestatie toch wel wat indruk gemaakt op “Team Robbert van den Broeke”.

Wat er na de arrestatiedagen van Robbert van den Broeke voor in de plaats kwam, zijn hatelijke of rare mails, vaak met bijlages van diverse aard. Ook van mensen die niet de naam “Robbert van den Broeke” of “Stan” droegen, maar duidelijk zeer nauw bij de zaak betrokken waren. Zo nauw dat de grenzen tussen deze mensen en Robbert en Stan niet meer duidelijk waren, tot op het punt dat ik concludeerde dat deze mensen één en dezelfde als Stan waren, dan wel in nauw contact met Robbert en Stan stonden. Hopelijk kunt u het zo nog volgen.

In de haat mail tabellen van 2017 heb ik daarom naast de mails van Stan ook die van “Anne Kuiters” , “Micha Romijn“, “Sander de Graaf” en”Mieke Veen” opgenomen. De uitleg over deze vier personen volgt wat verder in de blog.

Afscheid van Enrico en Janny Post

Terug naar de meest enerverende Robbert van den Broeke maanden: januari en februari 2016.  Op 14 februari 2016 overleed Robberts Nederlandse promotor Janny Post. En de week ervoor, op 7 februari 2016, had Robbert ook nog een andere belangrijke vriend verloren, Enrico , die hem hielp met Engelse aangelegenheden en zijn website.

Enrico, die wist dat hij spoedig zou gaan sterven, had overigens samen met Dave Haith een foto had uitgekozen die op Robberts foto van hem, Enrico, zou mogen verschijnen als “bewijs” van Robberts gave en natuurlijk: het hiernamaals. Op welke foto de keuze was gevallen, was niet aan Robbert meegedeeld. Deze foto is volgens Colin Andrews dus nooit verschenen op de “paranormale” foto’s van Robbert van den Broeke.8

Text on website Colin Andrews

Het verdere jaar 2016

Daarnaast vertrokken  in februari 2016 Robbert van den Broekes best-buddies Stan en Alan (inmiddels: Alan …; hij trouwde met Stan) naar het buitenland en wel naar Malaga, Spanje. Niemand zal dus waarschijnlijk ontkennen dat het ook voor Robbert van den Broeke zelf een enerverende tijd was.

Stan legt zelf uit waarom hij naar Malaga vertrok:

De politie had Robbert van den Broeke zes dagen verhoord en in een cel gezet, en Stan zag zo’n lot voor zichzelf helemaal niet zitten. Hij was immers officieel medeverdachte in deze haat-en dreig zaak geworden en zo onrealistisch was de gedachte dus niet. Er hadden inmiddels tenminste zeven mensen aangifte gedaan.

De reden dat hij naar Malaga vertrok, leek dus/was zowaar een fout aan mijn kant. Ik had namelijk in een korte update blog gesuggereerd dat hij het gesprek met Robbert van den Broeke over Irene Moors en mij in scene had gezet met een stemacteur, met andere woorden: ik geloofde het dus niet dat het Robbert zelf was op de gelekte tapes. Ik was in die tijd zo dol gedraaid van alles wat me overkwam met die club, dat ik het even niet zo helder meer zag. Maar ik geloofde dit dus echt en Stan pikte op dat ik dit serieus meende en schrok zich blijkbaar rot, dat hij er door mij van verdacht werd zijn maatje Robbert “genaaid” te hebben. Mijn fout was dus ergens goed voor, want het maakte de buitenwereld duidelijk dat er écht wel iets aan de hand was met Stans aandeel in het geheel. Ik verwijderde deze foutieve aanname weer, toen een paar skeptische vrienden mij overtuigden dat ik ernaast zat. En later kwam dus ook de bekentenis van Robbert erbij. Maar toen was Stan dus al gevlogen en hij zou dus een jaar wegblijven.

Ik zal slechts aanstippen wat er in het afgelopen jaar allemaal zoal naar mij gemaild werd. Voor sommige mensen is het maar moeilijk te begrijpen wat nu precies de relatie is tussen Robbert van den Broeke, Stan en mijzelf, maar ik ben de ongevraagde ontvanger van zeer veel email berichten met attachments in de vorm van foto’s, fotoshops, audios en video clips, van Robbert van den Broeke en Stan.

Op Twitter Genverbrander10 (Twitter naam op 14 oktober, 2020 veranderd naar RobConstantia) maak ik daar melding van, wat regelmatig resulteert in reacties van Stan per mail. Robbert lijkt wat minder logisch reagerend te werk te gaan en te mailen al naar gelang zijn pet staat. Ik vermoed dat ze dit sturen om mij gek te maken en te intimideren, om mij erin te betrekken en uit louter gekte en gekkigheid.  Stan is nog veel fanatieker dan Robbert qua aantallen mails.

Een deel van de publieke opinie leek te zijn dat ik ze moet blokkeren, maar dit is simpel niet wat ik voor ogen heb. Als zij zo nodig van alles naar mij willen mailen, moeten ze dat vooral doen, maar mijn doel daarmee is deze “Genverbrander” zaak voor eens en altijd op te lossen, zodat het bedrog van de goegemeente door Robbert en co ophoudt. Maar al te vaak immers gaan “paranormale oplichters” een leven lang door met hun bedrog. James Randi van de voormalige Randi Organization zag en voorspelde dat heel goed (zij het wat “onaardig” in zijn bewoordingen), ook wat betreft Robbert van den Broeke.

Screenshot http://archive.randi.org/site/jr/2006-01/010606netherlands.html#i1
Het verdere jaar 2016 verliep verder relatief rustig terwijl Stan in Malaga zat. Weliswaar kon hij het niet nalaten me regelmatig te mailen, maar het bleef allemaal te overzien en tussen oktober 2016 en februari 2017 werd ik zowaar zelfs helemaal niet door de twee (in ieder geval niet onder hun echte naam) gemaild.
Een overzichtje:
Maart 20164 mails van alleen Stan. Meldenswaardig is dat hij zegt in in Malaga te blijven omdat hij in Nederland aangehouden zou worden om door de politie verhoord te worden en in die tijd ook Nederland niet uit zou mogen.
April 20167 mails van alleen Stan. Niets meldenswaardig
Mei 20164 mails van alleen Stan, meldenswaardig misschien dat hij “Anne Kuiters” afkat die mij mailt (in totaal 33 keer) over Stan, maar veel later zal blijken dat deze Anne waarschijnlijk helemaal niet bestaat en het mogelijk Stan zelf is.
Juni 20164 mails van alleen Stan, waaronder een audio waarin hij het heeft over onderzoeken van Robbert, Fred Melssen (positief) en Pepijn van Erp (negatief).
Juli 2016 – Niets
Augustus 201612 mails van alleen Stan, verdeeld over twee stromingen: “nieuwe en vele getuigen” die bewijzen dat Robbert echt is, en Stans suggestie dat Robbert en hij volkomen onschuldig zijn aan dreigmails en hacks.
September 2016 – Een plotselinge opleving qua mails met 35 mails waaronder 9 van Robbert en de rest van Stan. Robbert meldt dat zijn vrienden Roy en Karin Swiers afstand van hem hebben gedaan. De opleving lijkt terug te voeren op een markante staaltje van Robbert van den Broeke trucage en op het feit dat ik daar op  Genverbrander10 Twitter weer kritisch op reageerde, wat blijkbaar weer voor veel consternatie zorgde in het “Team Robbert van den Broeke”.
Stan mailt over de persoon die mij nu ook al mailde: “Micha Romijn” en waarvan ik al vermoedens had dat het Stan zelf was (d.d. 24 juni, 2017: 69 mails) en zegt dat die smaad mailt (zie uitleg hieronder). Verder stuurt hij mij een paar mails waarin hij mijns inziens (te) opvallend benadrukt of ik hem even terug kan mailen. Ik heb hem overigens sinds mei 2015 nooit meer terug gemaild.
Een smalende mail van Robbert waarin hij blijkt geeft mijn liefde voor knuffel leeuwen ontdekt te hebben (zie daartoe mijn Lion Heart blogs) en die belachelijk maakt.
Stan mailt weer over onderzoeken van Robbert, positief over Fred Melssen en weer negatief over Pepijn van Erp. Veel weer over bewijzen van Robberts “echtheid” en hun “onschuld”.

Robberts “paranormale” uitspattingen in 2016

De eerste, echt zeer opvallende paranormale blunder maakte Robbert op 3 juni 2016 toen hij met een clip van een zogenaamde gefilmde uittreding van hem kwam die op zijn YouTube kanaal verscheen. De clip zag eruit als recht door het ringetje gehaald van Adobe Premier Pro, want in dit programma is het ronduit gemakkelijk om beelden te mixen, zoals in deze, zeer vergelijkbare videoclip wordt aangetoond.

Groot was de hilariteit onder de wat kritischere mensen, toen bleek dat de astrale Robbert een fysieke schaduw wierp op de muur en vooral ook in het fotoframe waar hij langs liep. Zelfs sommige van zijn fans begonnen te morren en er kwamen diverse ridiculiserende reacties onder de clip. Stan probeerde later nog een zwak verweer dat Robberts astrale uitstraling zo sterk was dat hij een fysieke schaduw wierp, maar voor mij was dit een blunder van epische proporties, vergelijkbaar met Robbert van den Broeke’s inktvis tentakels blunder van precies een jaar eerder. Stan die onder andere Robberts YouTube kanaal beheert – als ook Robbert’s email box9 – verwijderde de clip schielijk. Alleen de interview clip (* inmiddels ook verwijderd) over de uittreding bleef staan.

Kijk naar de rechterwand tijdens deze clip:

Het paranormale/astrale fenomeen van de uittreding had het Team Robbert van den Broeke al eerder in 2016 getriggerd, want begin mei 2016 kwamen er plotseling opgewonden berichten op Facebook dat Robbert was verschenen aan Alan en Stan in hun appartement in Malaga terwijl hij in Nederland op de grond gevallen zou zijn en uittrad. Stan, als altijd waakzaam en alert, had meteen de camera gepakt en zowaar een uittredende Robbert op de foto gekregen.

Op 10 augustus 2016 maakt Robberts nieuwe video van de “lichtbol die de grascirkel maakt” heel kort internationaal bescheiden furore, maar toen de clip overduidelijk nep bleek, nadat Team Robbert van den Broeke de “raw file” had afgeleverd om onderzocht te worden (en misschien hoopten op knullige onderzoekers, maar ze hadden pech), sloeg de roem weer om naar rucht.  Korte tijd later kwam hij weer met zo’n clip, deze was nog ongeloofwaardiger dan de eerste. Om een lang verhaal kort te maken: ze hadden eerst een filmpje bewerkt met de gewenste effecten en daarna het geheel nog een keer gefilmd via een computerscherm zodat er een nieuwe “raw” file ontstond.
Dat er met de clip getamperd was, werd afdoende bewezen op de Facebook pagina van Crop Circle Challenge en Stan gaat er in mails naar mij op in, en ook reageert hij op Janez op diens betreffende Facebook pagina, maar als blijkt dat Janez grover in de mond is dan ik tegen hem, lijkt Stan zwaar beledigd (“Laster, ik ga een klacht tegen je indienen, Janez!”) en verwijdert zijn reacties al snel weer. Er komt ook een mail binnen van Robbert over Janez, een heel technisch verhaal, maar qua taal lijkt Stan aan het woord te zijn.

Start rare clips in najaar 2016

Robbert mailt mij verder smalend dat er geen haatmails meer worden verstuurd en ik dus niets meer kan doen, en dat Nancy Talbott een advocaat op mij afstuurt (dit blijkt onwaar):

Noemenswaardig is het feit dat er in het najaar van 2016 door Robbert zelf en een paar andere mensen korte, enkele ook met naam aan mij gerichte videoclips naar mij gestuurd worden met de volgende thema’s: Robbert geeft gas naar skeptici, Robbert namaste en maakt zijn fans belachelijk, Robbert crazy naar iemand anders, Robbert zeer uitvoerig dronken met biertje over zijn arrestatie en dat hij nu intens geniet met bomvolle zalen, en een zeer rare over zijn arrestatie weer, waarin hij zeer gekke bekken trekt en met hoge stem piept en Robbert in een mijns inziens niet ongetalenteerde imitatie van John Bas van BN De Stem (die over hem geschreven had). Zie hiertoe ook de Genverbrander Drive en sorteer op datum.

Verder wordt de toon van Stan gaandeweg iets minder aardig en blijkt hij zich op te winden over de door hem gesuggereerde effecten van mijn blog:

Oktober 2016 – Paar hatelijke mails van Robbert en Stan geeft steeds duidelijker blijk dat hij me dringend wil spreken, aan de lijn.
En toen werd het dus stil, tot februari 2017.

——————————————————————

Andere rare mailers

Dit moment grijp ik aan om de andere rare mailers in deze zaak met u door te nemen, want ze zijn nodig voor het begrijpen van het complete plaatje. 

Anne Kuiters” (33 mails) zou een vriendin van Stan zijn geweest die wel eens een flink geldbedrag van Stan had ontvangen toen ze het moeilijk had. “Zij” begon me in 2015 te mailen over Robbert en Stan, verdeeld positief en negatief. De mails van “haar” uit 2015 kwamen alle vier binnen op 28 september 2015. Daarna ontving ik nog 29 mails van “haar” in 2016 en 2017 na de arrestatiedatum van Robbert. Een poos lang geloofde ik zo half-half of misschien bijna geheel dat zij inderdaad een bestaand, redelijk eerlijk persoon was. Ik hield het open, omdat ik het gewoon niet zeker wist. Maar het volgende en mijns inziens erg onwaarschijnlijke, “Stan vrij pleitende” mailtje uit 2017 deed mij toch aardig twijfelen:

Ook ontving ik van “haar” een mail die door Stan geschreven was, hij had blijkbaar haar mailbox onder controle (zie de afbeeldingen galerij direct hieronder).

Stan gaf wat betreft de “Sander de Graaf” mails (2 mails in februari 2017) op een paar audio’s toe dat hij het was, hierover later in deze update de uitleg.

Mieke Veen” deed in “haar” (15 mails, mei-juni 2017) mails van diverse aard, waaronder zogenaamde hulp op afstand bij een modem probleem waarvan “zij” nota bene eerder wist dan ik dat ik die (inderdaad) had, en schunnige seksuitingen, ook de bekentenis dat “zij” Stan was en ik ontving vanaf “haar” adres een mail van Stan (zie galerij-plaatjes hieronder).

Micha Romijn” ten slotte stuurde dermate gespleten mails (69) over zijn identiteit, dat ik hem er in 2017 ook bij geteld heb (bij de haatmail tabellen). Hij begon te mailen in augustus 2016, maar de 2016 mails heb ik er niet bij geteld. Ook van zijn adres ontving ik een mail van Stan (zie galerij plaatjes onder het stukje over “Micha”).

Dit is wel het meest intense “personage”. Hij begon er mee dat hij Robbert kende via een homochat, en over Stan bleef hij erg vaag, ook nadat ik meerdere keren nadrukkelijk vroeg of hij Stan kende dan wel Stan was (!). Opeens zei hij een keer dat hij Stan niet kende. Maar hij stuurde me dingen door die Robbert hem gestuurd zou hebben, zoals een paar clips. De mails waren erg verwarrend al met al, en mensen die erin geïnteresseerd zijn, kan ik ze integraal mailen.  Veel later bestookte hij me met verontrustende mails dat hij gehackt was door Stan en dat hij wel aangifte tegen Stan zou gaan doen.

Wat voorbeeld mails:

Vreemd genoeg had hij mij een kopie van zijn Nederlandse ID gestuurd, zomaar, zonder enig voorbehoud, zelfs zonder mij op het hart te drukken die niet verder te verspreiden, toen ik dus twijfelde over zijn identiteit. De foto op dat identiteitsbewijs viel mij meteen al op, omdat die er gefotoshopt uitzag en mijns inziens jonger uitzag dan wat de ID qua geboortejaar zei. Hij wilde op Skype met mij praten, maar ik hield lange tijd de boot af. En toen ik uiteindelijk toestemde, kwam hij niet meer opdagen. Ik plaatste zijn ID na lang wachten en nadenken hierover op Twitter en vroeg of iemand hem kende.

Daarop stuurde hij me boos of gespeeld boos meerdere foto’s van hem en zijn ID (die geen bruikbare exif data bevatten) die mij in plaats van geruststelden alleen maar bevestigden dat er “stront aan de knikker” was, want hij zag er mijns inziens vermomd uit. Hij eiste dat ik zijn ID van Twitter weghaalde, en dreigde naar de politie te gaan. Ik wilde juist dat hij dat zou doen, want ik hoopte dat er dan misschien eindelijk schot in de zaak zou komen.

Zijn slachtoffer rol verschoot opeens naar dader rol toen ik hack-dreigings en andere gestoorde audio’s van hem ontving met vervormde stem!10 en mijn modem inderdaad – waarschijnlijk met een ddos attaque – onderuit ging. Hoewel hij gedreigd had de aangifte tegen Stan in een aangifte tegen mij om te zetten, omdat ik of mijn inmiddels ex-man zogenaamd opeens de hacker waren, hoorde ik daar niets meer over.

Zijn uitermate schizofrene mails, die varieerden tussen de pool van matennaaierige vriend (dingen van Robbert doorspelen), slachtoffer (van hun hacks) en dader (hij ging zelf dreigen en hacken), als ook zijn uiterst merkwaardige ID “bevestigingen” zouden volgens mij eerder de politie alarmeren tegen hem, dan de politie hem laten helpen. Stan ondertussen, die mijn “Micha Romijn meldingen” meekreeg via mijn Twitter account, beweerde nu per audio dat Micha Romijn de hacker was geweest die achter alle haat had gezeten. Een onwaarschijnlijke janboel was ontstaan die volgens mij opzettelijk werd gecreëerd om een rookgordijn rondom de strafzaak Robbert van den Broeke op te trekken. Zie hier alle “Micha Romijn” ID foto’s die ik “mocht” ontvangen:*

(* deze zijn later verwijderd door WordPress na een klacht van Micha Romijn(?). Dat verdediger van het vrije woord-Wordpress ze verwijdert, is al behoorlijk uniek, en er moeten dus flinke spierballen vertoond zijn). 

Het bewijs dat Stan een dikke vinger in de pap van al deze vier personen had, dan wel ze 100% zelf was, vond ik dus in deze drie gelijktijdig ontvangen mails van achtereenvolgens Anne, Micha en Mieke:

Tekst bij alle drie vrijwel hetzelfde (en dus afkomstig van drie verschillende emailadressen!):

Hallo ik ben Stan, de persoon die me zwart probeerde te maken heeft voor schoonship me de logingegevens gegeven. Controleer de mail header maar dit is geen spoof. Ik ben door deze persoon onterecht zwart gemaakt.

Op het “Sander de Graaf” personage kom ik direct hieronder terug.

——————————————————————

Het jaar 2017

Precies een jaar later, namelijk rond februari en maart 2017, trok de lucht rondom Robbert van den Broeke opeens veel intensiever dicht, mijns inziens niet geheel toevallig samenvallend met het moment dat Stan besloot Malaga de rug toe te keren en weer naar zijn homebase terug te keren.
 Op 21 en 24 februari 2017 ontving ik twee mails van Stan onder het genoemde pseudoniem Sander de Graaf waarin hij mij achtereenvolgens 10K en daarna 15K bood als ik mijn blogs over Robbert en hem zou weghalen.
Aangezien ik niet van plan was en ben Stan ooit nog te mailen, reageerde ik ook hier niet op. Wel stelde ik meteen Fred Melssen en John Bas (van BN De Stem) op de hoogte en een paar dagen later ook Pepijn van Erp. Ik zou natuurlijk nooit mijn  blog verwijderen voor geld omdat dat tegen mijn principes is. In juni 2017 ontving ik meerdere malen een bekentenis van Stan dat hij inderdaad “Sander de Graaf” was geweest, zoals op deze opname van 3 juni 2017 te horen is.
Stan was dus terug in Nederland, en Robbert was daar erg blij mee, en zei dat ook letterlijk in mails en clips, want vanaf eind maart ontving ik opeens een aanzienlijke stroom aan Robbert van den Broeke mails en vooral video’s die naast voor veel ergernis voor veel hilariteit en ongeloof zorgden onder de volgers van mijn Twitter Genverbrander10 account. En natuurlijk liet Stan zich ook niet onbetuigd en volgden er aan Stans zijde een met name ongelooflijke hoeveelheid aan audio recordings die mijn mail box kwamen binnen schieten (tot publicatie datum van dit blog: 80 stuks).

Dit was de eerste van die Robbert van den Broeke mails “New Stile” die het komende tumult van een adequaat “genre”-plakaat voorzag:

Videos en audio’s “hoogtepunten”

De video’s en audio’s van Robbert en Stan zijn zo ontzettend talrijk dat het te ver voert ze allemaal te beschrijven. Ik zal me beperken tot een paar “hoogtepunten” gesorteerd rondom de belangrijkste “thema’s”.

Robbert krijgt een kind/(met) Leydi Figueroa

“Storyline”: Robbert vertelt dat hij een kind verwekt heeft bij een Nederlandse celebrity die graag een kind wilde met een hoge energie, hij was slechts de donor, want hij is nog steeds zo gay als een deur. Wel vindt hij het heel belangrijk dat er een nieuwe fase in zijn leven is aangebroken, en het kind zal beslist een zeer hoge incarnatie zijn. Geruime tijd blijft onduidelijk wie de gelukkige dame is.

Een flinke tijd later krijg ik (allemaal via Robbert zelf) twee clips van Leidy Figueroa, de vrouw van Joran van der Sloot. Ik wil benadrukken dat ik de dame in het geheel niet ken, behalve via het nieuws natuurlijk. Zo heb ik ook nog nooit met Robbert en Stan gesproken (en dat wil ik graag zo houden). Leidy kent mij kennelijk via Stan en Robbert die, zoals ik al duidelijk maakte in voorafgaande blogs, bevriend zijn met Joran van der Sloot, In een clip zegt ze dat ze een auto ongeluk heeft gehad en dat ze van me houdt, in de andere clip zegt ze in het Nederlands: “Ik zwanger van Broeke” waarbij niet duidelijk wordt of ze weet wat ze zegt. Robbert mailt mij daarover dat het kind het overleefd heeft en hij heel opgelucht is. Er volgen ook nog berichten van Robbert en Stan dat Leidy een bijna-doodervaring gehad zou hebben waarin ik aan Leidy verscheen. Stan zegt via een audio bestand dat hij me stuurde later dat hij denkt dat Leidy niet de ontvanger van Robberts zaad is en dat Robbert wel weer gehackt zal zijn (totaal vaag, een rookgordijn optrekkend).

*  Al deze clips ontvangen via mailbox Robbert van den Broeke *

Robbert is boos

Robbert is heel boos en noemt mij onder andere herhaalde malen “Kutwijf”. Hij barst los over een fotoshop die ik in 2006 gemaakt had waarin ik vooral Randi op de korrel nam. Dit was een feit dat blijkbaar geheel aan Robbert en Nancy Talbott voorbij ging, want ook Nancy Talbott beschrijft op haar site mijn “bloeddorstige” fotoshop “gericht tegen Robbert” en zegt hoe wijdverspreid die wel niet was – *not* dus. Randi is hierin te zien als Zwarte Gier op het vermeende lijk van Robbert van den Broeke. Robbert geeft blijk van veel fantasie, want hij heeft het over organen, bloed en ingewanden die op het – altijd al geweest – low resolutie plaatje helemaal niet te zien zijn. Het was een van mijn eerste foto shops en het stelde niet veel voor qua vakmanschap. Robbert geeft mij de schuld dat ik met dit plaatje alles gestart zou hebben.

De gewraakte fotoshops die ik in 2006 maakte

Verwant: In latere (maar ook eerdere) mails en audio bestanden benadrukt ook vooral Stan hoeveel Robbert van den Broeke fotoshops ik wel niet gemaakt zou hebben, maar ik vrees dat hij in de war is met veel andere makers van fotoshops, want zoveel maakte ik er nu ook weer niet. Eentje die Stan noemde ging over “Robbert en mij samen”. Als oude FOK veteraan (want daar kwamen die plaatjes vandaan) wist ik natuurlijk wel meteen welke hij bedoelde en ik had veel van die plaatjes nog. Ik sloeg in die tijd ook al het een en ander op. Nazoeken of iets wel klopt, daar doet Stan blijkbaar niet aan.

Stan vond het hoe dan ook wel een mooi excuus om mij regelmatig via zijn eigen mailbox neutrale (?) maar ook onaardiger fotoshops en soms ook clips van mij te sturen.

Een fotoshop die ik recent ontving, maar niet direct via Stan, was een heel schunnige over alien seks met dildo’s en mij en mijn boek Door de Poort erin. Deze ontving ik van “Micha Romijn” die zei dat hij die van Stan had gehad, maar corrigeerde dat later weer in Sven … (Stans broer). Zes dagen ervoor had ik videoclips van Stan ontvangen over het feit dat hij mijn boek Door De Poort gekocht had en onder zijn kussen had gelegd.11 Ik had hier geen melding van gemaakt op mijn Twitter Genverbrander10 account, en opeens kwam “Micha” er dus wel mee (en hem had ik hierboven al gelinkt aan Stan). Ik had de clips wel in de Genverbrander Google Drive gezet.

*  Al deze clips ontvangen via mailbox Robbert van den Broeke *

Stan, Rens Hendriks en het wetenschappelijke onderzoek van Gerding en Van Egmond.

Luister vanaf ongeveer 2:30 minuten: 

Stan: “Kijk, Rens Hendriks, dat is ook de man van wie Robbert die goddelijke gave kreeg [….] maar als hij (Robbert) echt in zijn goddelijkheid komt, dan valt zijn hersenactiviteit uit, en dat is dus ook bij Rens gemeten. […] . En later kwamen twee mensen, Hans en Klaas, Hans Gerding ern Klaas van Egmond […]. Hans en Klaas die hebben ook hersenonderzoek gedaan naar Robbert […] en ze hebben toegegeven […] dat Robbert ook hersendood was, net als Rens Hendriks […].”

Stan klapt uit de school met de namen van twee bekende wetenschappers en vroegere hoogleraren, Klaas van Egmond en Hans Gerding, die in het redelijk verre verleden wetenschappelijk onderzoek naar Robbert gedaan hadden en via een EEG meting geconcludeerd zouden hebben dat Robbert van den Broeke hersendood was tijdens mediumschap. Al jaren verwezen zowel Robbert als Stan naar dit geheimzinnige onderzoek, maar noemden nooit eerder namen en niemand wist er het fijne van. Ook Robbert van den Broeke’s beschermvrouwe Nancy Talbott maakte altijd graag en waar mogelijk veel reclame voor Robbert in de zin dat hij onderzocht was door serieuze wetenschappers als Dr. Roll en nader ongenoemde personen wat in spectaculaire bevindingen geresulteerd zou hebben.

De betreffende twee wetenschappers hadden toen blijkbaar geen reden gezien met de resultaten naar buiten te komen. Pepijn van Erp, die net als ik de zaak Van den Broeke redelijk op de voet volgt en ook al eerder over dit “befaamde” onderzoek gehoord had, pikte dit geluidsfragment van Stan op en wijdde er een artikel aan op Kloptdatwel.nl met een mijns inziens heel treffende slotzin. Dankzij de bemiddeling van Fred Melssen, die mij al sinds een paar jaar zeer verdienstelijk bijstaat in deze zaak, kon en mocht van Gerding en Van Egmond naar buiten gebracht worden dat Robbert van den Broeke en Stan logen over dit “hersendood” van Robbert van den Broeke. Stan reageerde vervolgens met: “Ze liegen!” en “Het Donders Instituut gaat Robbert onderzoeken”.

Toen ik verder nog maar weer eens het boek van Robbert van den Broeke opensloeg op zoek naar passages over Rens Hendriks, vond ik er talloze. Allemaal spreken ze hun grote bewondering uit over Rens; dat Rens Robbert uit de inrichting heeft gered en Robbert heel vaak van een afstand kracht stuurde. Toen ik het boek in 2005 las, had ik er overal commentaren in potlood bij gezet en mijn oog viel op deze bladzijde:

Rens Hendriks overal genoemd in het boek van Robbert van den Broeke

“Rens Hendriks stelt dat God weer mens wil zijn om directer aanwezig te kunnen zijn in de schepping. Hij wil in iedereen zijn, ook in criminelen, om dat doel te bereiken.”

Deze uitspraak deed meteen al een volledig koor aan belletjes rinkelen, omdat het exact overeen komt met het gedachtegoed van Robbert en Stan, namelijk dat criminelen vergeven moeten worden en dat ze vooral heel veel liefde moeten krijgen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze passage over Joran van der Sloot op de website van Robbert, en zo waren/zijn er diverse momenten als Robbert en Stan het hadden/hebben over criminelen:


De vraag die persoonlijk bij mij opkomt is: als Rens Hendriks al zo helderziend was zoals in het boek en elders gesteld wordt, had hij dan niet kunnen zien aankomen dat Robbert volkomen zou ontsporen in de toekomst? En wat is dan het effect van het “kracht sturen” geweest? Gezien het gedachtegoed van Rens Hendriks dat in dit boek aangehaald wordt, vraag ik mij af in hoeverre en hoe Robbert en Stan nu eigenlijk geïnspireerd zijn door Rens.

Nancy Talbott’s setback en overlijden Sandra Reemer

Ook in dit jaar waren er nieuwe tegenslagen in Robbert van den Broekes leven, namelijk het feit dat eind maart 2017 zijn Amerikaanse beschermvrouwe Nancy Talbott werd getroffen door een hersenbloeding en daar nu van aan het revalideren is. Hij maakte dat zelf op 1 april 2017 bekend. En ook een andere belangrijke Nederlandse beschermvrouwe, namelijk Sandra Reemer, welbekend van TV en muziek, overleed op 6 juni 2017. Daarover schreef Robbert op 12 juni 2017. Dit weerhield Robbert er echter niet van precies op en rond die dagen mij allerlei en intensief ongein toe te sturen. (zie haatmail grafieken) en diverse nieuwe Facebook posten over graangrascirkels met “gevoelde aanwezigheden van Martin Luther King en Prinses Juliana” en lichtbollen te publiceren.

Voetnoten

[1] Met naam in enkele nieuwsbronnen genoemd, bijvoorbeeld: – Medium Robbert van den Broeke ontkent versturen gruwelijke foto’s en bedreigingen, Omroep Brabant, 19 januari 2015 Zie verder bijvoorbeeld deze bronnen:
– Het medium en de haatmails, BN De Stem, 2 maart, 2016
– Liesbeth van Dijk, Facebook, 7 juli 2015
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant
– Robbert van den Broekes arrestatie en wat daaraan vooraf ging Constantia Oomen, 16 januari 2016

[2] Colin Andrews heeft diverse korte en lange stukken aan Robbert van den Broeke gewijd. Een paar die heel concreet gingen over Colins onderzoek naar Robberts computergedrag na diens stelen van de foto van Colins vriend Pat Delgado (zie eerder in dit blog) zijn:
– Colin Andrews/Pat Delgado family, 15 mei 2012 en
– Fraud Consultant with Colin Andrews investigating Robbert van den Broeke photo claims, 11 juli 2012

[3] Ook Andy Russell wijdde meerdere stukken aan Robbert; naast Colin Andrews was hij een van de eerste ontvangers van Robberts haatmail. Zie hier voor een paar van zijn bijdrages: Circular State Of Mind/Robbert van den Broeke.

[4] Viola Holt heeft hier een paar keer op haar Facebook pagina over geschreven, aangezien haar Facebook vrienden de naaktfoto’s van Robbert van den Broeke op haar pagina gezien hadden: Viola Holt Facebook, 15 december 2015.

[5]
– Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op tape: “God straft Irene Moors”.
– Robbert van den Broeke: “God straft Irene Moors”]Show Nieuws, 11 februari 2016
– Genverbrander Google Drive/Genverbrander Speaks

[6]
– Medium Robbert van den Broeke opgepakt voor doodsbedreigingen: ‘Ik snijd je keel door’, Omroep Brabant

Medium Robbert van den Broeke opgepakt, De Telegraaf, 17 januari 2016

[7] Beluister daartoe vooral “Part II van het “Genverbrander Speaks” document.

[8] Privé correspondentie Colin Andrews en Constantia Oomen d.d.21 juni 2017.

[9] Ik ontving diverse malen mail van Stan via Robbert’s mail adres, zoals recentelijk nog een audio clip, waarmee duidelijk werd dat Stan dus de controle heeft over Robbert’s email, wat hij recent zelf ook toegaf aan Fred Melssen.

[10] “Micha Romijn” audios, met vervormde stem: in chronologische volgorde order: een twee drie vier

[11] Stan over Door de Poort: Clip 1 en Clip 2.

Dankwoord

Bij deze wil ik graag de volgende personen bedanken: Rob Nanninga die mij samen met alle liefste leeuwen onvoorstelbaar veel rust, inzicht, support en liefde geeft, Fred Melssen die mij in toenemende mate tot steun is in het ontwarren van het web van bedrog en het rookgordijn rondom Robbert van den Broeke, Pepijn van Erp voor zijn aanwezigheid in de achtergrond en het op gepaste momenten inspringen met artikelen en scherpe observaties, Sjaan, het “Google Sjaantje”, maar ook zwaantje, die mij steeds tips en technische aanwijzingen door mailt, Lucy voor het openen van haar Robbert van den Broeke backup YouTube kanaal, en inmiddels (heel) veel andere mensen op Twitter en daarbuiten die feedback blijven geven en soms enorm behulpzaam waren/zijn bij onderzoek, zoals Colin Andrews en Janez.

Update May 20 + June 11, 2017 – Added:

Genverbrander Google Drive Link – Since March 2017, I’ve received a lot of mails (especially clips and audio files) from Robbert van den Broeke and Stan. This coincides with the fact that Stan, who (together with Alan, nowadays: Alan …) spent one year in Malaga, has returned to the Netherlands and is, once again, united with his “brother-in-arms” Robbert. In February 2016, when the Robbert van den Broeke-Stan leaked hate-speech about Irene Moors and myself caused a lot of negative publicity, Dutch soil became too hot for Stan. After all, both men were officially suspects in the Robbert van den Broeke threat mail case. The whole “shebang” has thus again erupted in all severity. The mails and clips about Joran van der Sloot and Leydi Figueroa Uceda, who allegedly is impregnated by Robbert van den Broeke, are the latest new “acquisitions” for the Google Genverbrander Drive. I also received that from Robbert and Stan directly. I plan to publish an update soon.

De Google Genverbrander Drive contains:

  • Hatemail (at viewer’s discretion: gross pics and language)
  • Received video clips of Robbert van den Broeke and Stan (a lot from 2017)
  • Received audio of Stan (and Robbert van den Broeke) (a lot from 2017)
  • Joran van der Sloot (jail) photos and letters etc.. (sent to me by Robbert van den Broeke and Stan)
  • Some crucial media clips featuring Robbert van den Broeke (and Stan)
  • And more!

What happened in the second half of 2015 and up till now in January 2016? Robbert van den Broeke and buddies haven’t disappeared. Well, in fact they have, to be precise, crossed the line yet again, and have sunk even further, as if that were possible. Because, remember, they already had sunk so low. In a nutshell, I will reveal my mailbox concerning Robbert van den Broeke, and I will try to update you about what happened in the big, bad world of Robbert.

After the second hack on July 5, 2015 it did not remain silent for long. Stan found it necessary to email me again several times with the usual spiritual woo woo, and Robbert too showed signs of life  with new hate mail that proved Rob Nanninga was still bothering his troubled digestion so much, of course interspersed with appropriate stool pictures.

Two days after the deceased Rob Nanninga’s birthday an article was published in “BN De Stem” with the sonorous title: “Who still believes Robbert van den Broeke (35) and his Hoeven crop circles? ‘We feel something ‘”. Robbert and / or friends thought it was very funny to post comments in the name of Rob Nanninga, who supposedly spoke from the other side in the comment section below this article. The comments were as always in the same style as their hate mail, abysmal as always, and when “BN De Stem” did not respond immediately, I received a triumphant email from Robbert delighting himself in the fact “BN De Stem” did not remove these comments:

Translation (all language sloppiness of Robbert van den Broeke emails lies with RvdB): “BN VOICE lets the ridiculous gore reaction of little Rob Nanninga stand about  getting sick behind his computer and fainting away You do know they enjoy this Satan”

But Robert and buddies miscalculated, because “BN De Stem” had only waited for a while but then did respond. All comments were removed and the comment field below the text was suddenly empty again.

Robbert at “Finding Voices Radio”

Robbert appeared on the radio show of Jeroen Ghuijs of “Finding Voices” and this could be heard live. I remembered this and on that day briefly looked at Robbert’s and Jeroen Ghuijs’s website, and yes, fell right in the middle of the broadcast (though I had missed the first hour of the interview). Since there was a chat room available (which was packed with enthusiastic Robbert followers), I decided to go find my voice and expressed some critical words in that chat box, with the request to Jeroen G if he wanted to ask Robbert about his hacker. Jeroen G did it (probably he would have regretted it later), and what followed was an embarrassing defense of Robbert in which he again blamed the hacker and nursed a grievance for me not blocking him. The good and ethereal vibes of the radio broadcast were disrupted by my critical notes and Robbert dwelled on it, so Jeroen G audibly started to get a little nervous. People in the chat started attacking me and later on began to call on to each other to ignore me. Meanwhile, the technician of the broadcast was busy trying to find out how he could lock me out of  the chat box, in which he eventually succeeded.

This broadcast is online (I don’t know if this will last) (without the chatbox’s history), I’ll share the link on the moment Jeroen Ghuijs is looking backwards where on screen he notices my question about the hacker in the chatbox.

An interesting sideline  developed from this broadcast. Jeroen Ghuijs presented himself in the same interview as an IT expert with 30 years experience and offered to clean  and secure Robbert’s PC. I had listened to this statement – given the apocryphal story about Robbert’s ‘hacker’, but also with a question mark about the IT knowledge of Jeroen Ghuijs – with some feelings of irony, which later turned out to be justified. Only five days after Jeroen Ghuijs had informed via Twitter that Robbert was ‘clean’ in terms of his PC, I again received hate mail.

Clean1

Clean2

The weeks, months afterwards show the same picture: Jeroen Ghuijs went to Robbert’s home  few times to fix Robbert’s PC, but the hate mail continued, and Jeroen Ghuijs kept believing in Robbert and co’s innocence, and even published a clip on December 3, 2015 specifically about the “hacker” in which Robbert and he accused me of taunting Robbert (see clip) and of “harassment” on Twitter (about 10. 34 minutes). Jeroen Ghuijs was grossly exaggerating when he said he was harassed for weeks via Twitter. I have always given fair criticism, never harassed or bullied, I never hit below the belt, I only posted when something happened. As for Jeroen Ghuijs, I really did not contact him very often via Twitter or in any other way.

Stan’s role in all this is, at least to myself , is very obvious, not a “maybe” but a “surely”. Every time the hacker was active, he was down on it like a flash, and I mean down on it like a flash like within minutes in order to e-mail me under his own name, to warn that the hacker had struck again, often in the middle of the Dutch night. His lifestyle was and is fully in line with that of the ‘hacker’, as a 24/7 Robbert monitor in the form of Stan is not really realistic, but a “hacker” and Stan as (partially) one, is much more probable,  the more since they exhibit remarkable similarity.

Stan abandoned all caution and blandly started mailing me through Robbert’s mailbox. He sent me lewd emails via his own mailbox but also through the mailbox of Robbert in which he said he wanted to have sex with me. He sent a picture of an erect genitalia he claimed was his and what I was ‘allowed’ to do with it. These mails he, or anyone, never explained as being of the ‘hacker’ or indeed his own. He also did not deny having sent them. Boundaries between the ‘hacker’, Robbert and Stan (and to a much lesser extent Alan, who sometimes sent hate mail) faded more and more. They fancied themselves untouchable, and who sent what from which email address, became less important. They would surely insist that the “hacker” was omnipotent.

I find myself tending to write in the past tense now. Here’s why. This morning, January 14, 2016 (I’ve written this blog on on three consecutive days) somebody mailed me about Robbert’s site being off air with the notification that due to circumstances,it was no longer active and all lectures were canceled. Robberts last reading in January  was scheduled at a center called Itaka but was canceled already, and in Robbert van den Broeke’s 2015 Christmas Lecture I had seen a Robbert who seemed to be worn out. He cried a little at two moments during his lecture, somewhere in the middle and at the end. To live in a hateful and morbid surrounding with bad friends while you yourself are already mentally at risk, is no easy task and now has taken its toll. But first let me get on with the rest of the update.

Ghuijs

The hate mail had become even worse than before. Suddenly the death threats were a lot more concrete when Robbert & co started talking about (three) assassins. I tweeted about this in some detail. That they named the still missing and probably killed M Geurts,  I found very strange.

1Geurts

2Geurts

Andy Russell too was threatened with an assassin; I found out through Andy himself. Mails that they were hacked again, came for the umpteenth time and at the same time mails of the ‘hacker’ were being sent. Also Robbert himself emailed me now (but it would have been Stan); patterns began to change clearly.

Translation screenshot: (language mistakes Robbert’s)

“Gladly I eat your brain when you are strangled I then feel powerful when I poop you out”

“Dear Constantia,

I see that the hacker now goes a long way and turns into real threats. We think he is in between WiFi. Why did you not block me? We asked for several times. You need at least not be afraid it’s true, nothing happens to you. I find it very annoying what happens.

Warm Regards,

Robbert”

Besides hate, Stan was sending me remarkable declarations of love:

“I am not the hacker, it’s me stan and I have a big crush on you”

I kept getting strange emails, more concrete, about Robbert buying animals then crushing them, Robbert walking about cemeteries and hospitals to do very bad things (I’m not going to repeat here), and to summarize: the nature of the mails had sunk so low as I previously had not thought possible. Perhaps one example, but I post this with great reluctance, just to give an impression, so you do not have to rely on my words alone about how bad it was getting:

“desecration

I just got crapped on a grave they will find my waste tomorrow I pooped on grave of man with cancer lung cancer I find myself strengthened ne by SATAN I get Horny proud feeling in return I got the picture of rob again printed out and stuck in the toilet target girl I will Get you I still have Murder Hate towards you constantia”

But every time I thought I had seen it all, they managed to come up with something new. More and more people were involved and a number of (famous) Dutch(wo)men were now also threatened. They previously had threatened  Liesbeth van Dijk (see earlier in this blog), who became re-victim. But also Rinke Jacobs, Albert Verlinde, Emile Ratelband and his biographer Henk Verhaeren, Bert Brussen and Viola Holt fell prey to the sick games of Robbert and co. Albert Verlinde was only threatened in emails to me, but the others were harassed on their Facebook  page by the same threats and gory pictures I always received.

A new low was reached when I received Robbert’s nude photos through the mail and saw the same nude photos appear on his Facebook and that of Viola Holt’s.

“Awake coffee newspaper, sabia not pregnant, baby lost again, for the 3rd time?
Martine Bijl again refurbishing, that’s nice, and then scared out of my wits because of an ugly nude here on my fb page, which I do not get away, apparently the page of robbert van den broeke has been hacked because I do not believe that the real would do this, immediately reported of course!”

Viola

This was preceded on December 4, 2015 when I received an email from Robbert with the following text:

“Come to me sweetie constantia I have become straight”

This email was accompanied by an authentic photograph of Robbert van den Broeke bare-chested.

On 11 and December 16, 2015, I then received complete nude pictures of Robbert in his own house in two different positions with alarming screenshots of the Facebook page of Viola Holt.

Immediately afterwards, I was, like always, mailed by Stan who warned me that the hacker had struck again and that they would sue me if I would publish the nude pictures of Robbert. I would never do so, I have always been aware of the fact that Robbert van den Broeke is not well mentally and I in fact pity him, in spite of everything. Even if someone would do something like that having their wits together, (hate mailing, sending nude photos), I still would not publish these nude pictures. But what I had expected, Stan did exactly: he claimed that Robbert van den Broeke would never embarrass himself by placing wimpy nude pictures on his own Facebook and elsewhere . This was the ultimate proof and excuse that Robbert had a real hacker! Nobody in their right mind would do such a thing anyway?

And that’s precisely it, Robbert van den Broeke, Stan and other friends: you are not in your right mind. That is my belief, and that is why I don’t take this argument seriously too. Stan had previously demonstrated very dubious practices to save ‘friends in need’, read: Joran van der Sloot and he blackmailed a man with alleged child pornography on his computer, to help Joran get money. Stan then claimed that he obviously never seriously had planned to go through with this…

I imagine Stan figured that now something drastic had to be done to save Robbert’s face: the “hacker” would strike in such a low way it would become obvious that Robbert Robbert and friends would never ever do! Do something like that themselves. Many people would fall easily for this mindset , I guess. I still think Robbert sometimes hatemailed himself (the rather primitive hate mail in primitive language, see Gang & Snake) and his “friends” joined in later, to sow confusion and to divert attention from Robbert. Later on, this gang around him became the lead in all this mischief and made serious abuse of Robbert’s weaknesses.

There are facts about the nude photos that make a ‘hacker’ story even less credible. I quote Fred Melssen, who helped me in the past half year to understand the technical data of Robbert van den Broeke (& co) photos and mails. He and another expert analyzed the headers of Robbert’s emails (Technical investigation of ‘being hacked’ claim by Robbert van den Broeke )

“The nude with erection is made with a Sony DSC-RX100 camera, on December 4, 2015 (5:18 pm) . Apparently,  immediately thereafter this picture was placed on the PC. And the same day “stolen and “abused”. It does seem awkward  one would take such a photo and place it on their PC when they know it is constantly being “hacked”? That photo is from a series of several photos, taken around the same time and also placed on the PC, for these photos also appeared by mail and social media.”

The hate mails kept on coming, every day(see the hate mail charts above). How this could be a hacker, time and time again, was virtually impossible. How likely is it, that for subsequently three years quite often and then even on a daily basis in 2015 (and 2016) are hacked, and you do nothing about it, even if someone warns you? And why would Robbert save nude photos on his own troubled PC, so the hacker could steal them, not once, but many times, as quickly as he put them on his PC?

In the meantime (December 6, 2015), Pepijn van Erp was threatened  again,  in a Robbert email to me. A whole group was being harassed now.

Emile Ratelband then filed a police claim without mentioning Robbert’s name. RTL Boulevard reports:

RTLBoulevard

I knew immediately that it was about Robbert, because Robbert and co had mentioned  Emile Ratelband’s name in one of their recent e-mails to me.

“Satan is at work
You’re bored hey stan and I have hacked the mobile phones of the editorial staff of  Shownews they send each other threats now ha ha it’s true really I intensely enjoy now there are going to be fatalities there mark my words Emile Ratelband has sent silly text messages today because of us about his bunnies and about me ha ha ha”

I had brief contact with Emile, but I noticed that he has deleted his post on Facebook about the police report. On his Twitter it’s still there:

“Just reported to the police”

EmileTwitter

Here’s a part of our Facebook chat:

“E R: Today, I supposedly had threatened to destroy Ans Markus’s paintings

CO: Whoa, are they on it again? I guess I will receive things again soon. It is crystal clear they themselves are doing this. Today I received a mail of RTL Boulevard…

E R: What did it say?

C O: Did they not contact you? They want to cover Robbert’s “spam” and thought maybe I could contribute to their story. Tomorrow maybe, I’ll call with one of their contributors.

E R: I know nothing !! Good thing, you go tell them

C O: They want to call soon. Maybe you can give me information about Robbert mails etc. what you want to share.

E R: I’ll leave it up to the Police

C O: Then you are sure nothing will happen. ;-)”

Emile1

Emile

(With that last sentence, I turned out to be wrong, see the conclusion of this update)

The ever resourceful Robbert crew, moreover, had discovered a new ploy. People using false senders, sending disturbing e-mails and text messages, it’s all possible, on (illegal?) Websites. You just fill out the name and address where the mail supposedly has to come from and to whom you want to send it to, et voilà, you get people from SBS6 Shownieuws suddenly sending hateful (?) emails to each other. I asked SBS6 Shownieuws whether it was true, but received no response, tweet.

In December 2015 I had opened a new Twitter account, the Genverbrander10, referring to the 10 years of Robbert van den Broeke still being active after being unmasked as a fraud by skeptic Rob Nanninga. This happened in the infamous broadcast of Irene Moors on December 18, 2005 in “There’s so much more.”

The more and more I thought about it, the more I concluded how not nice it was, to have to compromise my own Twitter account with negative messages about Robbert van den Broeke and pals, because no matter how you looked at it, it looked dirty. Since there was a “jubilee” now, I finally figured out (let’s say, better late than never) that it would be a good idea to create a separate account. Exactly one week before Robberts’ “Genverbrander jubilee “, I opened the new account:

Genverbrander10

So consequently there now was, besides the original Genverbrander Twitter account of skeptic Pepijn van Erp, Genverbrander10, my own account, and “Genverbrander” and “Genverbrander10” on December 18th, 2015 ‘congratulated’ each other over each other’s birthday:

GVBirthday

To give an impression of all the hate mail I received in December 2015 and January 2016, I provide screenshots with the subjects and a phrase of the content (if there is a paper clip, it means there are terrible photos attached) – you can open it by clicking on the picture, which will open in a new window:

On January 12, 2016, I was suddenly for one day denied access to my account Genverbrander10:

Lock

Robbert van den Broeke, Stan and their crew (who else, seriously?) had spammed Twitter that my account was in violation of their rules. I received no reasoning from Twitter, no opportunity to respond, I just had to sit out my “punishment”. Stan, in my view, in a show of force, mailed me that he had nothing against me and that he would mail Twitter that it was okay. First ensure that my account is locked and then ensure that it unlocked again, uh, yes, Stan, that is the typical Stan way of doing a favor…

“I have nothing against you, I will let twitter know it’s okay.”

Then suddenly there was that moment, the message on Roberts website:

“Dear visitor. Due to circumstances, this website is now closed. All scheduled lectures are cancelled too. Thank you for understanding.”

Ghuijs

The preliminary end of an era, the ferryman who’s finally demanding his toll of Robbert van den Broeke and co? I was already wondering: who can stand this, years of sending hate mail and threatening people, visit hateful sites and deal with false friends, to eat into your own, already fragile psychic structure? I consider it possible that Robbert van den Broeke is actually insane, and he is getting more and more out of it when he really does not know what he’s doing. However, I think he definitely realizes that he is sailing in dubious waters.

In his most recent Christmas lecture, he talked about that afternoon, that he went to the toilet at a quarter to three, and when he returned to his bed and looked at the clock, suddenly it was half past four. This fragment also shows very clearly that Robbert especially is awake at night and sleeps in late. This lifestyle is fully in line with the times of the “hacker” who sends hate mail, especially at night, Dutch time. And it turns out that Robbert does not seem to have control over his life.

I made a little transcription of it, I found it interesting enough:

Robbert van den Broeke during Christmas Lecture 2015:

“(Time: 1:12) It may be that when people will soon go home, they go through crazy things – not frightening things, but beautiful things. It may be that you find time differences.

This morning I have experienced something very strange – or, this afternoon! Perhaps some people now have to laugh, I myself had a little laugh, because I thought it was really weird. I really mean this, I swear it on my life.

I came, today I knew I had to give the lecture, and I was in bed and I woke up. And I looked at my watch beside me and I saw, oh, it’s a quarter to three. I think: Oh, uh, I believe that I have to pee, and I’m going to get out there, and I’m going to the bathroom, pee. I peed, I blew my nose, and I came back to the kitchen … and I see that it half past four.

Do you get it yet? Not me. And then I thought: na ja, well, there’s something wrong with that clock, so I walk into my bedroom: half past four. You may know, I’ve even gone to the bathroom to see if there was blood on the floor, or maybe I had become unwell, had fallen, and had lain there a few hours. But that was not the case.

I do not get it, but hey, I had to learn to accept that you can not understand this. But it has to do with other dimensions … Scientifically speaking, it can not be true. But I really mean this, I’ve been through this. Are there people in the room who sometimes have experienced such a thing? (Time: 1.13: 28)”

He had no idea how that could be, at least he claimed, he blamed it on the “other dimensions”. If he didn’t lie, or in general does not always lie, it means that Robbert van den Broeke, as in his book already mentioned, sometimes does not know what happened. This could be the definition ‘of unsound mind’.

I do not know whether Stan is (sometimes / regularly / often) ‘of unsound mind’. These things should be determined by mental health specialists.

Today, January 15, 2016, I received the message that Robbert van den Broeke has been arrested by the police. He has spent six days in custody, the maximum time they can hold somebody in the Netherlands at the first arrest. Finally! I think I am allowed to let out a sigh of relief. He has been in prison for six days. (At least) Six people have filed against him, namely: skeptic Jan Willem Nienhuys, ‘medium’ Liesbeth van Dijk, mentalist Rinke Jacobs, Positivity Guru Emile Ratelband, Henk Verhaeren and writer Bert Brussen. My own report in the Netherlands unfortunately never got off the ground, because I was not on Dutch territory. Additionally, possibly two other people named William and Johan (this I found out through one of Stan’s mails, I do not know whom this refers to or if it’s true).

In the days when Robert was in jail, I still received a couple of hate mails. This is hardly contrary to what I’ve said on this blog since the beginning; I’ve always thought and said that I think that others are involved and perhaps even mainly Stan and co.

What has caused Robbert van den Broeke’s fall? Yet the Ferryman? * He does not want to sail up and down that dark water forever, he wants to  be free, the heavy services left him jaded and exhausted. I just hope the police will have an especially good look at Stan. Robbert was not alone in this, far from it.

*  View this broadcast when you have the time and inclination: The Storyteller, The Luck Child. “And Nature, my dears, is a wise woman who pays us back, tit for tat.”

My conclusion still is: Robbert van den Broeke is a psychic crook, but after the “Genverbrander” he became a plaything in the hands of even worse criminal friends (this kind of grading is hard!).


*** Update February 10/March 2016 ***

Two Skype audio tapes were leaked to journalists and people involved, containing disturbing hate speeches of Robbert van den Broeke talking to Stan. Two main topics: me and Irene Moors. This Skype audio exhibits the language that I know so well from the ‘hacker’: gross death threats, insanity and badmouthing. The number of (hate)mails I have received so far from the whole Robbert van den Broeke gang now stands at 934 emails.

Robbert van den Broeke confessed to these hate speech Skype audios. The investigation into him and Stan as the two main suspects is in full swing. I already know more, but I can’t tell yet.

Audio coverage Omroep Brabant (Dutch)
Medium Robbert van den Broeke confesses to  audio-hate-speech: ‘God is punishing Irene Moors’ (Dutch)
With permission of: BN de Stem, John Bas, Wednesday, March 2, 2016:
The medium and the hate mail (Dutch) RvdB1, RvdB2, RvdB3

* Thank you, Chris Pert, for language assistance *